Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Společnost ABB chce dalších pět let růst rychleji než trhy, na nichž je aktivní

Společnost ABB očekává, že v letech 2011 a 2015 poroste její obrat rychleji než obrat na trzích, na nichž je aktivní. Mezi příčiny tohoto růstu patří zaměření na sektory, v nichž kombinovaný energetický a automatizační sortiment společnosti poskytuje konkurenční výhodu, dále zvýšení tržního podílu v rozvíjejících se i vyspělých ekonomikách a lepší odezva na měnící se potřeby zákazníků a makroekonomické trendy.
 
Ve své aktualizované pětileté strategii společnost ABB uvádí, že ke zvýšení ziskovosti v tomto období dále přispějí důsledné kroky vedoucí ke snižování nákladů a zvyšování produktivity – cílem je roční nárůst produktivity odpovídající snížení nákladů na tržby o 2 až 5 % – a také plánované rozšíření služeb a nabídky softwaru.
 
Společnost ABB očekává, že tržby v letech 2011 až 2015 organicky porostou složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 7 až 10 %. Hrubý domácí produkt bude podle odhadů ročně růst o 3 až 4 % a celý trh o 5 až 6 %. Akvizice v tomto období, jejichž rozsah a načasování závisejí na situaci na trhu, mohou k cílové organické míře růstu přispět dalšími 3 až 4 procentními body.
 
„V uplynulých pěti letech jsme dobře uskutečňovali své záměry a dosáhli jsme vynikajících výsledků navzdory tomu, že jsme prošli nebývalým hospodářským poklesem,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Tato odolnost je výrazem naší výborné pozice na trzích, kde se projevují nejvýznamnější celosvětové růstové trendy, například energetická efektivnost, efektivnost zdrojů, potřeba energetické infrastruktury a rychlý růst v rozvíjejících se ekonomikách.“

(ed)