Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Spojit a spolupracovat – Hannover Messe a Cemat 2018

Integrated Industry – Connect & Collaborate, to je heslo letošního mezinárodního veletrhu Hannover Messe 2018. Součástí se stává také mezinárodní veletrh logistiky CeMAT. Obě významné akce se konají od 23. do 27. dubna 2018 v Hannoveru.

Hannover Messe je již tradičně spojován s příležitostí seznámit se s posledními novinkami z oborů souvisejících s digitalizací průmyslu. Vždyť i idea Industry 4.0 byla poprvé představena na tomto veletrhu. Nechce se ani věřit, že to bude již deset let. Pořadatelé Hannover Messe jsou přesvědčeni o tom, že letos veletrh může představit novou úroveň tohoto konceptu.

O integraci průmyslu svědčí i to, že hlavním tématem nebude jen Industry 4.0, ale také Logistics 4.0, a to jak řízení dodavatelských řetězců, tak interní logistika. Tyto dvě oblasti od sebe nelze oddělit a Hannover Mes­se je toho praktickým důkazem. Řízení dodavatelských řetězců je jednou z funkcí řízení podnikových procesů a alokace zdrojů patří do výrobního procesu. Integrace těchto funkcí v kompletním modelu průmyslového podniku je neoddělitelnou součástí každé rozumné průmyslové strategie.

Hannover Messe patří k nejvýznamnějším světovým veletrhům – více než 60 % vystavovatelů přijede ze zahraničí. A více než 150 jich bude z Mexika, které je v letošním roce partnerskou zemí veletrhu.

K hlavním tématům obou veletrhů patří: člověk a stroj jako základní pilíř továrny budoucnosti, platformy pro spolupráci robotů a lidí v průmyslu, razantní zvýšení spolupráce výrobních a logistických procesů pomocí sítí, energie a e-mobilita, rozšířená a virtuální realita v logistice a digitalizace skladů. Své místo zde mají nejen produkty, ale i nezbytné prostředky a služby, které jsou nutné k úspěšné realizaci konceptů moderní výroby. Nejrůznější projektové, simulační a optimalizační nástroje, které umožňují již v počátečních stadiích navrhovat řešení, jež budou efektivní z pohledu reali­zace konečného produktu a také přívětivá pro personál, ergonomická a nedevastující fyzické a psychické síly lidí v průmyslové výrobě.

Své místo na výstavišti najdou, výzkumná a vývojová pracoviště, školy a vzdělávání, start-upy i mnoho odborných a firemních seminářů a konferencí. Průmyslový svět se setká na konci dubna na výstavišti v Hannoveru. Určitě má smysl být při tom.

Zájemci o návštěvu veletrhu Hannover Messe mají možnost získat bezplatnou permanentní vstupenku na jedné z následujících adres:

https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?csmbq,

https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?amyt5.

Radim Adam

Obr. 1. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe bude letos Mexiko – na tiskové konferenci Hannover Messe Preview proto vystoupil také velvyslanec Mexika v Německu Rogelio Granguillhome Morfín (foto: Hannover Messe)