Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Spojení Moeller + Eaton přineslo rozšíření sortimentu

Společnost Moeller se v dubnu 2008 stala součástí Eaton Corporation – celosvětově působícího koncernu, který v rámci svých obchodních divizí Electrical, Aerospace, Hydraulics, Truck a Automotive v roce 2008 dosáhl obratu 15,4 mld. amerických dolarů. V souladu s postupem integrace společností Moeller a Eaton byla společnost Moeller Elektrotechnika, s. r. o., s účinností od 1. 9. 2009 přejmenována na Eaton Elektrotechnika, s. r. o. Podrobněji se této změně a jejím důsledkům věnuje rozhovor na str. 6.
 
Spojení firem Moeller a Eaton poskytuje zákazníkům nové možnosti a výhody – např. rozšíření sortimentu výrobků, větší dostupnost produktů a poskytovaných služeb ve více než 100 zemích světa nebo přes 400 obchodních kanceláří a distribučních míst. V tomto článku budou představeny vybrané výrobky Eaton, které rozšíří sortiment výrobků dodávaných dříve firmou Moeller.
 

Rozváděče pro vysoké napětí s vakuovými zhášedly

 
Moeller je již zavedený dodavatel vn rozváděčů pro energetiku. Dodává rozváděče GA a GAE s izolací plynem SF6. Nově, po integraci s mezinárodní firmou Eaton, nabízí řadu vn rozváděčů určených nejen pro energetiku, kde lze s výhodou využít moderní vakuové spínače vyvinuté firmou Eaton Holec v Nizozemí.
 
Rozváděče pro vysoké napětí vyráběné pod značkou Eaton Holec využívají vakuová zhášedla (princip funkce viz rámeček). Rozváděče vn s vakuovými zhášedly v kompaktním provedení pod názvem Xiria jsou vhodné např. pro jednoduché transformovny. V sortimentu jsou dále modulární rozváděče SVS nebo např. speciální provedení MMS obsahující dva sběrnicové systémy.
 

Kompaktní rozváděče Xiria a modulární SVS

 
Rozváděče Xiria (obr. 1) a SVS (obr. 2) zaručují spolehlivé spínání, ochranu, měření a rozvod elektrické energie s využitím vakuových zhášedel v kombinaci s pevnou izolací. Díky tomu jsou tyto rozváděče vhodné zejména pro použití v energetice, infrastruktuře a v průmyslovém prostředí. Je možné je použít i v prostředí s velkými požadavky na zachování čistoty a bezpečnosti, např. v potravinářském průmyslu nebo v nemocnicích. Příklady využití jsou v tab. 1.
 

Rozváděče MMS se dvěma přípojnicovými systémy

 
Liberalizace trhu s elektřinou nutí rozvodné společnosti k větší efektivnosti. Přitom rostou požadavky na kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny. Tento faktor se stále více promítá do tarifů elektřiny, neboť je požadováno, tak jako v jiných odvětvích průmyslu, aby dodávka produktu byla svázána s odpovídající odpovědností dodavatele. Zabezpečení spolehlivosti dodávky elektřiny tedy patří k primárním kritériím při posuzování investic. Dalším trendem v oblasti rozvodu a dodávky elektrické energie je rozšiřující se automatizace rozvoden a sítě jako celku, včetně větší integrace informační a komunikační techniky do jejich řízení.
 
Na tyto nové požadavky liberalizovaného trhu s elektřinou reaguje Eaton Holec svou modernizovanou řadou kompaktních rozváděčů MMS se dvěma přípojnicovými systémy. Jsou určeny pro napětí 3,6 až 25 kV a vyznačují se zejména velkou spolehlivostí. Díky schopnosti zajistit velmi dobrou kvalitu a spolehlivost napájení jsou určeny pro použití v hlavních napájecích stanicích a transformovnách distribučních a průmyslových sítí.
 

Přípojnicové systémy Mempower

 
V rámci komplexní dodávky nabízí Moeller přípojnicové systémy Mempower, vyráběné ve výrobním závodě Eaton v Birminghamu ve Velké Británii. Přípojnicové systémy obsáhnou ve čtyřech řadách proudy od 25 do 6 300 A.
 
Základní systém určený pro rozvod a napájení svítidel v halách a výrobních prostorech se nazývá Lux Lighting Range a je schopen přenášet proudy od 25 do 63 A. Tento systém lze snadno navrhnout podle požadavků zákazníků – v nabídce jsou základní přímé díly v délkách jeden a tři metry, různé typy napájecích dílů a flexibilní spoj, kterým lze docílit libovolného úhlu ohybu. Pro připojení svítidel jsou určeny „naklapávací“ odbočné skříňky, které mohou obsahovat i jištění připojeného svítidla. Tento systém je dodáván s měděnými přípojnicemi ve čtyř- nebo šestipólovém provedení.
 
Pro distribuci energie např. ve výrobních halách a ve výškových budovách jsou určeny systémy Low Power Range pro rozsah proudů 40 až 125 A a Medium Power Range pro proudy 125 až 800 A. Oba tyto systémy obsahují měděné přípojnice v pětipólovém provedení. Tak jako u předcházející řady, i tento systém je modulární a skládá se z přímých dílů standardní délky jeden, dva a tři metry, pro specifické účely lze vyrobit délku podle požadavků zákazníka. Pro napojení pod různými úhly se používají různé typy propojovacích dílů a odbočné skříňky pro napájení jednotlivých zařízení. Odbočné skříňky mohou být vybaveny jisticím prvkem nebo pojistkami.
 
Pro nejnáročnější úlohy s proudy od 500 do 6 300 A je určena řada XP Range (obr. 3), která se vyznačuje velmi malou impedancí, a tedy i velmi malými ztrátami na sběrnicích, jež způsobují jejich oteplování. Tato řada obsahuje měděné nebo hliníkové přípojnice v až šestipólovém uspořádání. Systém je vyráběn na míru podle konkrétních požadavků zákazníka a lze jej vybavit velmi velkým množstvím odbočných skříněk.
 

Další informace

 
Další informace mohou zájemci najít na stránkách www.moeller.cz nebo u obchodních zástupců firmy Eaton.
 
(Eaton Elektrotechnika s. r. o.)
 
Obr. 1. Vn rozvádeč Xiria s vakuovými zhášedly
Obr. 2. Vnitřní uspořádání vn rozváděče SVS/12
Obr. 3. Přípojnicový systém XP Range s malou impedancí
 
Tab. 1. Příklady využití rozváděčů s pevnou izolací a vakuovými zhášedly
 

Difuzní a stažený oblouk

Posunutím pohyblivé elektrody od pevné v komoře zhášedla vznikne elektrický oblouk. Oblouk mezi póly zhášedla musí mít difuzní charakter, tj. musí být tvořen velkým počtem paralelních oblouků. Difuzní oblouk je nestabilní, má krátkou dobu trvání a jeho energie je malá. Základním problémem vakuových zhášedel je zamezit vznik staženého oblouku, který je stabilní, má podstatně větší energii, tepelně namáhá kontakty zhášedla a obtížně se zháší. Zatímco u difuzního oblouku je opotřebení elektrod zhášedla v podstatě zanedbatelné, stažený oblouk by je rychle zničil.
 
Vzniku staženého oblouku se zabraňuje magnetickým polem. Společnost Eaton pro svá zhášedla zvolila koncepci axiálního magnetického pole, které se vytváří pomocí speciální soustavy lamel. Axiální magnetické pole dokáže stažený oblouk rychle „rozptýlit“ po celé ploše elektrod a vytvořit tak oblouk difuzní.
 
Vakuová zhášedla od firmy Eaton ve vypínači zátěže mohou spínat jmenovité proudy až 630 A. Zkratové proudy u modelu SVS/08 jsou do 20 kA a u modelu SVS/12 do 25 kA.
 
Obr. Vakuové zhášedlo1 – vlnovec, 2 – štít vlnovce, 3 – keramické izolátory, 4 – pohyblivý kontakt, 5 – magnetické lamely