Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Spínače pro sledování výšky hladiny

Automa 5/2001

(ifm electronic)

Spínače pro sledování výšky hladiny

Hladinoměry LK
Senzory pro zjišťování výšky hladiny řady LK firmy ifm electronic jsou určeny k měření úrovně hladin kapalných médií všeho druhu a sypkých materiálů. Senzory nevyžadují vyvážení a náročné čistění mechanických částí. K dispozici jsou senzory s ponornými tyčemi s aktivní délkou 195, 390 a 586 mm a s programovatelnými funkcemi, které dovolují detekovat, nejen zda bylo dosaženo určité hladiny, ale také zda hladina klesá nebo stoupá.

Obr. 1.

Bližší popis těchto nových hladinoměrů byl uveden v časopise Automa v čísle 3 letošního roku. Časopis lze objednat na adrese redakce.

Kapacitní hladinové spínače řady KN
Hladinové spínače KN byly vyvinuty výhradně ke sledování úrovní hladin sypkých materiálů a kapalin v nádobách. Mikroprocesor, tvořící součást elektronických obvodů, umožňuje vytvářet různé obslužné funkce, které lze spustit stlačením tlačítka nebo iniciovat pomocí vestavěného modulu teach-in, popř. externím signálem, jenž je do snímače přiveden zvláštním programovacím vodičem. Nová konstrukce elektroniky zaručuje vysokou odolnost vůči rušení (EMC).

Spínač KNM 30 válcového provedení se závitem je určen k detekci sypkého granulovaného materiálu. Může detekovat velké množství různých druhů materiálů, od plastových granulí větších rozměrů až po práškové materiály. V provedení KNM 30 BSA se montuje do stěny zásobníku. Aktivní plocha snímače je v kontaktu s měřeným médiem. Toto provedení je zvláště vhodné pro sypké, suché materiály. Spínač KNM 30 NSA se montuje na vnější stěnu zásobníku. Lze jej použít pouze pro nekovové zásobníky. Senzory typu KNM jsou k dispozici v provedení DC PNP nebo DC NPN a jsou opatřeny konektorem M12.

Hladinový spínač KNQ 01 je v plastovém pouzdru tvaru kvádru. Je určen k detekci sypkých materiálů a kapalin skrz nekovovou stěnu nádoby. K dispozici je v provedení DC PNP a DC NPN, buď s propojovacím kabelem, nebo s konektorem M 12.

Hladinové senzory řady KN se nastavují podle druhu požadované aplikace tlačítky nebo modulem teach-in, při prázdných nebo příslušným materiálem naplněných nádobách. Rovněž je lze nastavit na dálku přídavným programovacím vodičem tak, že je na něj přivedeno kladné napájecí napětí +UB (u senzorů DC PNP) anebo záporné -UB (u DC NPN). Diody LED, jež jsou umístěny v senzoru, signalizují přítomnost napájecího napětí (zelená LED), spínací stav výstupu (žlutá LED) a nespolehlivou pracovní oblast (červená LED). Ta může být způsobena např. znečištěním aktivní plochy senzoru. Proti nežádoucímu přestavení jsou senzory opatřeny elektronickým zámkem. Modul teach-in se aktivuje a deaktivuje přiložením kovového předmětu k aktivní ploše modulu.

Tab. 1. Základní technické parametry hladinových spínačů KN

Výstupní funkce programovatelná – spínač/rozpínač
Napájecí napětí 10 až 36 V DC
Proudová zatížitelnost spínacího výstupu 250 mA (u KNQ pouze 150 mA)
Funkční řídicí výstup 10 mA
Proudový odběr při 24 V DC menší než 30 mA
Spínací frekvence 5 Hz
Teplota média –25 °C až +80 °C
Teplota okolí –25 °C až +80 °C
Druh krytí IP 67
Elektrické provedení čtyřdrátové

Hladinové senzory ifm electronic řady KN vynikají mimořádně vysokou odolností vůči rušení (EMC). Jsou odolné vůči elektrostatickým výbojům, vyzařování vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, vůči rušivým napětím, vzniklým spínáním motorů, magnetických ventilů atd. Jsou odolné i proti vysokofrekvenční vazbě na vodičích, způsobené zdroji rušení, jako jsou např. frekvenční měniče, spínané zdroje napájení, tyristorové obvody atd.

Kapacitní hladinový spínač KX-2015-N
Spínač jako funkční celek se skládá ze dvou fyzicky oddělených části, z nichž první tvoří vlastní senzor válcového tvaru, obsahující pouze rezonanční obvod. Druhou část tvoří spínací zesilovač NV 0100 nebo NV 0200 s vyhodnocovací elektronikou, koncovým stupněm a bezpečným zdrojem napájení pro senzory. Jestliže se hladina kapaliny nebo sypkého materiálu přiblíží do spínací vzdálenosti senzoru, změní se jeho proudový odběr a tato změna je spínacím zesilovačem vyhodnocena jako spínací signál výstupu: rozpojen – signál vysoké úrovně (high); propojen – signál nízké úrovně (low). Vlastní senzor, obsahující pouze rezonanční obvod, může být používán v prostředích s nebezpečím výbuchu pro zónu 10, přičemž spínací zesilovač musí být bezpodmínečně umístěn mimo nebezpečnou oblast. Senzory typu KX-2015-N jsou dodávány v provedení NAMUR (Normenausschuss für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie) podle normy DIN EN 50227.

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 75 01 68, 67 75 01 69
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz