Speedway pro práci v reálném čase

Moduly WAGO SPEEDWAY 767-3806 8DI, 767-4808 8DO (0,1 A) a 767-5401 4 DIO (0,2 A) jsou I/O moduly ideální pro úlohy, kde je třeba počítat s reál­ným časem. Jsou to např. automatizované stroje s přesným, synchronizovaným řízením polohy a pohybu. Všechny tři digitální moduly jsou určeny do provozních podmínek (krytí IP67); snímače a akční členy se k nim připojují prostřednictvím čtyř konektorů M12. Konektory jsou stíněné, aby se zvýšila odolnost modulů i přívodních kabelů proti rušivým elektromagnetickým interferencím. Všechny tři moduly mají funkce on-line simulace, diagnostiky a inverze signálů. Jednotlivé moduly navíc mají tyto parametrizovatelné funkce:

  • u modulu 8DI lze použít vstupní filtr signálů (nastavit lze šířku pásma 10, 25, 50, 100 a 200 µs, 1 a 3 ms, nebo lze filtr vypnout),
  • u modulu 8DO lze nastavit strategii náhradní hodnoty (sepnutí náhradní hodnoty, udržování poslední hodnoty) nebo modul přepnout do manuálního režimu,
  • u modulu 4DIO lze nastavit provozní režim, čítač vstupních kanálů, filtr vstupních kanálů, strategii náhradní hodnoty výstupů nebo výstupy přepnout do manuálního režimu.

Moduly budou na trhu dostupné od června 2012.

WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, www.wago.cz, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com