Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Speciální přehlídky, přednášky a technika, jíž se můžete dotknout

To, čím láká veletrh Automatica, který se uskuteční od 19. do 22. června 2018 v Mnichově, není jen největší nabídka robotů, komponent a systémů pro průmyslovou automatizaci na světě. Důležitou součástí veletrhu je také bohatý doprovodný program, který zahrnuje fóra, konference, speciální přehlídky a praktické ukázky, jež představí moderní automatizaci ze všech stránek. 

Mezi hlavními tématy budou digitální transformace průmyslu, spolupráce člověka a robotu, práce 4.0, servisní robotika, cloudové aplikace a aplikace pro big data, prediktivní údržba a investice do robotiky a automatizace. 

IT2Industry: výstava a přednášky

Součástí veletrhu Automatica bude výstava IT2Industry, která se soustředí na rozhraní mezi provozními řídicími systémy a automatizačními prostředky a informačními systémy podniku. Více než padesát vystavovatelů z oborů IT a specialistů na informační systémy pro průmyslovou výrobu se představí kombinací veletržních stánků a odborných přednášek. Soustředí se mj. na software ERP a MES a možnosti jeho využití pro optimalizaci výrobních a logistických procesů, modulární softwarová řešení pro prediktivní údržbu, cloudové aplikace a aplikace pro zpracování velkých objemů dat (big data) a možnosti komunikace v průmyslové výrobě. IT2Industry Forum navíc nabídne prezentace vystavovatelů, přehledové přednášky a diskuse zahrnující všechny aspekty Industry 4.0, IoT a využití umělé inteligence v průmyslu. Fórum bude umístěno v hale B4, stánek 216. 

OPC Day Europe

Zvláštní místo mezi vystavovateli bude mít sdružení OPC Foundation. Společně se svými partnery bude prezentovat využití OPC UA pro komunikaci v moderních průmyslových závodech. A kromě toho se na výstavišti 22. června uskuteční konference OPC Day Europe (na konferenci je třeba se zvlášť zaregistrovat a platí se vložné: https://opcfoundation.org/event-details/?ee=168). 

Pavilon chytré údržby

Propojení všech zařízení ve výrobním procesu, popř. i „chytrých“ produktů samotných, přináší do údržby nové možnosti, ale současně před ni staví i nové úkoly. Jedno je jisté: pro zajištění optimální dostupnosti moderních automatizačních zařízení je třeba „chytrá“ údržba. Proto bude na veletrhu Automatica pavilon chytré údržby, Smart Maintenance Pavilion (hala B4, stánek 222), jako důležitá platforma pro dialog mezi odborníky. Kompaktní propojení informací, praktických ukázek a osobních zkušeností údržbářů představuje cenné přínosy pro rozhodování o údržbě v podniku. 

Profesionální servisní robotika

Brzy nebude možné představit si náš kaž­dodenní život bez servisních robotů. Veletrh Automatica podporuje tento trend společnou expozicí profesionální servisní robotiky. Vystaveny budou roboty, které jsou již dostupné na trhu, jejich komponenty a systémy. V hale B4, stánek 421, v rámci Service Robotics Show bude představeno také to, jak mobilní roboty dokážou obsluhovat spolu s lidskou obsluhou stroje a statické průmyslové roboty. Jde o nový koncept interakce mezi stroji a lidmi. 

Automatica Forum

Automatica Forum (obr. 1) je sled přednášek odborníků, kteří se budou věnovat např. digitalizaci, umělé inteligenci, spolupráci lidí a robotů a koncepci práce 4.0. Přednášky budou orientovány na praxi a přinesou zajímavý vhled do výrobních procesů známých průmyslových firem. Akce se koná od 19. do 22. června v hale A5, stánek 135. 

Speciální přehlídka: lidé v chytré továrně

Speciální přehlídka, kterou uspořádá sdružení VDMA Robotics + Automation, představí ústřední roli člověka v digitální továrně. Návštěvníci se zde budou moci seznámit s budoucností interakcí mezi člověkem a strojem, jejich vzájemnou komunikací, aspekty ergonomie a uspořádáním budoucích pracovišť. Přehlídka bude v hale B4, stánek 338. 

Ukázkové panely průmyslu 4.0

Sdružení VDMA Robotics + Automation představí možnosti využití komunikačního protokolu OPC UA pro standardizovanou, na dodavateli nezávislou výměnu dat. Cílem je odhalit konkrétní a hmatatelný potenciál OPC UA na dvou případových studiích. První je využití OPC UA pro řízení výroby, konkrétně montáže prstových točítek fidget spinner. Na tomto demonstračním pracovišti se bude podílet více než dvacet výrobců komponent a softwarových odborníků. Součástí pracoviště bude otočný stůl, uchopovače, systém zpracování obrazu i průmyslové roboty.

Druhé pracoviště bude věnováno sledování stavu strojů – condition monitoring. Několik výrobců robotů zde představí, jak lze monitorovat stav dodávaných strojů s využitím cloudu, a to nezávisle na výrobci robotu nebo typu jeho řídicího systému. Demonstrátory budou umístěny v hale B4, stánek 332.

Dalším demonstračním pracovištěm bude Smart4i Next Generation Demonstrator, jehož autorem je pracovní skupina pro potravinářské a balicí stroje a zařízení sdružení VDMA. Také zde bude možné si interaktivně vyzkoušet práci na pracovišti budoucnosti. Ukázková linka dokáže jako upomínkový předmět na základě konfigurace na webových stránkách cloudové aplikace sestavit na zakázku navržené autíčko. Zákazník může sledovat proces výroby na reálných i virtuálních pracovištích montážní linky. Demonstrátor bude umístěn v hale B4, stánek 218. 

Speciální přehlídka věnovaná platformám a ekosystémům

Digitalizace vytváří zcela nové podnikatelské a obchodní modely. Jsou založené na platformách a ekosystémech jako na inovované formě partnerství mezi firmami s cílem společně podporovat vývoj a inovace a umožnit tak partnerům společně získat konkurenční výhody. Této nové podobě monopolizace průmyslu bude věnováno speciální fórum přednášek a prezentací, přičemž cílem bude představit možné scénáře budoucího vývoje (hala B4, stánek 300). 

Start-up Arena

Motorem moderního podnikání jsou inovace, které se rodí v malých, začínajících firmách – start-upech. Na veletrhu Automatica bude společnou přehlídku start-upů podporovat nadace Mobile World Capital Barcelona (MWCB) a představí se zde zhruba třicet firem z oborů robotiky a automatizace (obr. 2). Přehlídka start-upů je jedinečnou příležitostí zvláště pro investory, kteří tady mohou najít slibné kandidáty pro partnerství. V rámci přehlídky bude probíhat také soutěž start-upů, cílem bude vybrat projekt, který má největší inovační potenciál a přitom je nejlépe připravený na implementaci v praxi. Společný stánek start-upů návštěvníci najdou v hale B4, číslo 328. 

Pohled do světa financí: den investorů

Robotika a automatizace jsou silně rostoucí obory s mnoha přitažlivými možnostmi pro investory. Sdružení EUnited Robotics na veletrhu Automatica uspořádá den investorů s tématem Finance Meets Robotics and Automation. Akce je určena pro finanční analytiky, obchodníky s akciemi, pracovníky bank a investičních společností a individuální investory, kteří chtějí získat přehled o trhu, technickém vývoji a inovacích. Akce se uskuteční 20. června v hale B4, stánek 328. Na akci je vyžadována registrace. 

Automatica Makeathon

Od myšlenky k implementaci za třicet hodin – to je heslo soutěže Automatica Makeathon (obr. 3), která se uskuteční ve spolupráci s firmami ITQ a Conrad Electronic. Jejím cílem je přitáhnout mladé profesionály a studenty z oborů softwarového inženýrství, mechatroniky a strojírenských disciplín: přibližně 120 účastníků vytvoří týmy, které budou vyvíjet softwarové a hardwarové prototypy z oborů robotiky, internetu věcí a automatizace. Akce se uskuteční ve dnech 21. a 22. června v hale B4, stánek 232. 

Recrutainment Game

Pro informaci českým čtenářům: pojem recrutainment vymysleli němečtí náboráři a znamená nábor nových pracovníků počítačovou hrou. V Německu jde o nový, ale velmi populární koncept, který má pomoci nejen náborářům a pracovníkům osobních oddělení ve firmách oslovit zejména nejmladší generaci, ale uplatní se také v personálním poradenství a při výběru povolání.

Na veletrhu Automatica se tento koncept představí na únikové hře The Traveller, kde mají hráči při plnění společných úkolů dokázat svoje dovednosti, kreativitu a schopnost spolupracovat v týmu. To jsou právě vlastnosti potřebné i pro práci v oboru robotiky a automatizace. Zájemci o účast ve hře se mohou předem zaregistrovat na https://www.eventbrite.de/e/automatica-escape-truck-tickets-46098681397. Hra bude pořádána denně v hale B4, stánek 226. Pořadatelé si od akce slibují také to, že by se jim mohlo podařit oslovit studenty IT, jichž je v Německu přebytek, a probudit v nich zájem o technické obory. 

Mezinárodní symposium o robotice ISR

Současně s veletrhem Automatica se bude konat také již 50. ročník mezinárodního sympozia o robotice ISR (International Symposium on Robotics). Ve více než stovce prezentací se zde představí nejnovější trendy a klíčová témata robotiky. Sympozium se uskuteční ve dnech 20. a 21. června a účast je podmíněna registrací a úhradou vložného. 

Soutěže a ocenění

Automatica je významným určovatelem trendů v robotice a automatizaci strojní výroby. Proto je také ideálním místem pro udělování mezinárodních ocenění. Letos bude během galavečera sympozia ISR udělována cena Josefa F. Engelberga a cena IERA (Innovation and Entrepreneurship in Robotics and Automation), dále cena MM Machinery Market Award (19. června, hala A5, stánek 135) a cena FANUC (20. června, hala B6, stánek 330). 

Kongres o automobilovém průmyslu

Poprvé se na veletrhu Automatica bude konat kongres o automobilovém průmyslu: Automotive Production Congress. Akce bude spolupořádat časopis Automobil Produktion a zaměří se na vlastní výrobu, logistiku, dodavatelské řetězce a informační systémy pro automobilový průmysl. Kongres má představit dopady digitalizace a uplatnění umělé inteligence ve výrobě automobilů. První den, 18. června, bude zaměřen na přínosy a potenciál budoucí výroby, druhý na agilní a adaptivní výrobu. Kongres začíná již den před veletrhem a účast je podmíněna registrací a zaplacením vložného. 

Závěrem

Veletrh Automatica v Mnichově bohatým doprovodným programem dokazuje, že patří k určujícím akcím trendů v oboru. Současně se tím stává ještě přitažlivějším pro návštěvníky, z nichž mnoho přijede i z České republiky. Kromě webové stránky veletrhu Automatica (https://automatica-munich.com/) získají čeští návštěvníci informace o veletrhu, cestování a ubytování také ve společnosti Expo Consult+Service, českém zastoupení Messe München (více informací naleznou zájemci na stránkách www.expocs.cz). 

[Tisková zpráva Messe München, 30. května 2018.] 

Petr Bartošík.

Foto: Messe München GmbH.

Obr. 1. Automatica Forum: hala A5, stánek 135

Obr. 2. Automatica Start-up Arena, podporovaná nadací Mobile World Capital Barcelona (MWCB): hala B4, stánek 328

Obr. 3. Automatica Makeathon: hala B4, stánek 232

Joseph Frederick Engelberger

Joseph Frederick Engelberger (26. července 1925 – 1. prosince 2015) byl americký inženýr a podnikatel označovaný za otce průmyslových robotů. Vystudoval fyziku a elektrotechniku na Kolumbijské univerzitě. V roce 1957 založil spolu se svým bývalým spolupracovníkem, vynálezcem Georgem Devolem, firmu Unimation, která s využitím patentu G. Devola začala vyrábět první průmyslové roboty Unimate. Úplně první robot Unimate byl instalován ve firmě General Motors v roce 1961. Brzy následovaly automobilky Ford Motor Company a Chrysler a počáteční finanční neúspěchy firmy se obrátily v zisk.

O novou techniku se začal zajímat také japonský automobilový průmysl, který v 60. letech minulého století začal s masivním nahrazováním lidské práce roboty. Joseph F. Engelberger je v Japonsku označován za jednu z nejvýznamnějších postav poválečného oživení průmyslu, charakterizovaného mimořádným důrazem na kvalitu a efektivitu. Za své zásluhy obdržel Joseph F. Engelberger jedno z nejprestižnějších japonských ocenění v oblasti vědy, techniky a průmyslu, cenu Nihon-kokusai-shō.

Firma Unimate v oblasti robotiky úspěšně působila až do počátku 80. let, kdy zanikla akvizicí společností Westinghouse. Jedním z důvodů byla skutečnost, že nezachytila včas trend náhrady hydraulicky poháněných robotických ramen elektrickými pohony.

Joseph F. Engelberger ale v robotice působil i nadále. Věnoval se zvláště oborům servisní robotiky, využití robotů ve zdravotnictví a při průzkumu vesmírného prostoru. Úspěšné byly jeho roboty HelpMate, které fungovaly jako průvodci starších pacientů a kurýři v mnoha amerických nemocnicích. Roboty HelpMate posloužily také jako příklad, jak „investice do vědy a techniky vedou k vývoji nových produktů, které zlepšují kvalitu života běžných občanů“ (senátor Joseph Lieberman, proslov v Senátu USA, 1997).

Poté, co Joseph F. Engelberger opustil i firmu vyrábějící roboty HelpMate, věnoval se především publikační a přednáškové osvětové činnosti. Zemřel 1. prosince 2015 ve věku devadesáti let.