Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Speciální plováčkové průtokoměry URM

Společnost Kobold Messring GmbH dodává na trh kvalitní měřicí a monitorovací přístroje nacházející uplatnění takřka ve všech odvětvích průmyslu po celém světě. Mezi nimi jsou i výjimečné plováčkové průtokoměry řady URM.

Výjimečnost průtokoměrů řady URM spočívá ve variabilitě materiálů, z nichž je přístroj sestaven. Jeden typ přístroje lze tudíž v různých verzích použít v nepřeberném množství úloh v rozličných odvětvích průmyslu. Průtokoměry URM jsou určeny k měření i signalizaci průtoku tekutin v uzavřených potrubních systémech. Měřenými médii mohou být kapaliny, např. voda, nepříliš agresivní organické i anorganické kyseliny, koncentrované roztoky solí atd., a většina plynů.

Konstrukční uspořádání

Průtokoměr typu URM je průmyslový plováčkový průtokoměr se závitovým mechanickým připojením s vnějším nebo vnitřním závitem. Volit lze nejen rozměry, ale i materiál připojení (obr. 1). K dispozici jsou různé typy korozivzdorných ocelí. Průhlednou kónickou měřicí trubici průtokoměru z borosilikátového skla chrání před mechanickým porušením kovové pouzdro z korozivzdorné oceli. V pouzdře jsou vyfrézovány otvory umožňující snadno vizuálně sledovat aktuální průtok média. Přehled standardní nabídky materiálových kombinací je uveden v tab. 1.

Provozní a metrologické vlastnosti

Základními technickými parametry průtokoměrů řady URL jsou přesnost 2,5 až 4 % (třída přesnosti 4 podle VDI), nejvyšší teplota média 100 °C (65 °C při použití dílů z PVC) a tlak média do 2 MPa (podle provedení).

Zajímavou konstrukčně-metrologickou vlastností přístroje je jeho měřicí rozsah. Nejmenší hodnota, myšleno pro vodu, je 0,25 až 2,5 l/h, největší 2 500 až 25 000 l/h. V souvislosti s tím je třeba zmínit, že montážní délka průtokoměru se v závislosti na měřicím rozsahu pohybuje v rozmezí od 210 až do neuvěřitelných 600 mm! To už je z konstrukčního hlediska klenot. I přes své velké rozměry je takový průtokoměr dimenzován na tlak 0,6 MPa.

Je samozřejmé, že přístroj může být vedle optického sledování aktuálního průtoku vy­užit i k jeho kontrole pomocí mezních kontaktů.

Možnost výroby na zakázku

Ne vždy vyhovuje standardní nabídka přístrojů potřebám konkrétní úlohy měření průtoku. Společnost Kobold však řeší i takovéto případy. Ve spolupráci se zákazníkem stanoví co nejúplnější zadání a následně navrhne jedinečný průtokoměr, který řeší daný problém buď zcela, nebo alespoň v maximální možné míře.

(KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 1. Plováčkový průtokoměr URM ve verzi s vnějším připojovacím závitem

Tab. 1. Kombinace materiálů v konstrukci průtokoměrů typu URM

Objednací kód

Mechanické připojení

Plovák

Těsnění

Kroužek

Pouzdro

Měřicí trubice

URM-33

1.43012)

1.4301

NBR

PVC

1.4301

borosilikátové sklo

URM-55

1.4404

1.4404

FPM

PTFE

URM-991)

1.4301

1.4404

1.4301

1.4404

hliník

PTFE

PVC

PP

NBR

EPDM

FPM

PTFE

PVC

PTFE

1.4301

 

 

1) zákaznická specifikace

2) označení ocelí