Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Speciální indukční senzory přiblížení

číslo 1/2006

Speciální indukční senzory přiblížení

V článku jsou stručně popsány speciální indukční senzory přiblížení dvou nových typových řad od společnosti Ifm electronics. Jde o senzory s přesným lineárním analogovým výstupem a senzory s konstantním korekčním faktorem rovným 1.

Tab. 1. Základní parametry indukčních senzorů přiblížení s analogovým výstupem

Typové označení (objednací číslo)

Provedení

Měřicí rozsah (mm)

Výstupní signál

Zatěžovací odpor (W)

Citlivost (mm–1)

Doba odezvy (ms)

IG6082

M18

0,8 až 8

4 až 20 mA

< 500

2,22 mA

< 10

II5913

M30

1 až 15

1,143 mA

< 20

IG6084

M18

0,8 až 8

0 až 10 V

> 2 000

1,389 V

< 10

II5914

M30

1 až 15

0,714 V

< 20

Indukční senzory přiblížení s analogovým výstupem

Indukční senzory přiblížení s přesným lineárním analogovým výstupem se používají ve strojírenském průmyslu, zejména v automobilkách. Vyznačují se velkými pracovními rozsahy 0,8 až 8 mm u provedení M18 a 1 až 15 mm u provedení M30. Spínací vzdálenost je u těchto senzorů pro všechny kovy stejná.

Tab. 2. Charakteristické vlastnosti jednotlivých typů senzorů přiblížení s konstantním korekčním faktorem

Typové označení (objednací číslo)

Provedení/způsob montáže

Spínací Vzdálenost (mm)

Frekvence spínání (Hz)

IFC245

M12/vazební

3

2 000

IFC246

M12/nevazební

8

2 000

IGC232

M18/vazební

5

2 000

IGC233

M18/nevazební

12

2 000

IIC218

M30/vazební

10

1 000

IIC219

M30/nevazební

22

1 000

Výstupní signál ze senzoru je standardizovaný, buď 4 až 20 mA, nebo 0 až 10 V. Senzory spolehlivě fungují v širokém rozsahu teplot od –25 do +80 °C, takže je lze bez obav použít i v kritických případech charakteristických značnými změnami provozní teploty okolního prostředí. Moderním technickým řešením bylo dosaženo zanedbatelného teplotního posunu (driftu), velmi dobré reprodukovatelnosti měření a jen nepatrných odchylek od linearity.

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Indukční senzory přiblížení s analogovým výstupem v provedení M18 a M30
Obr. 2. Indukční senzory přiblížení s konstantním korekčním faktorem

Základní technické parametry obou typů senzorů jsou shrnuty v tab. 1. Ke společným vlastnostem senzorů dále patří např. napájecí napětí 15 až 30 V DC a odebíraný proud menší než 20 mA, odolnost proti zkratu, přepólování a přetížení, stupeň krytí IP67, vnější povrch z plastu a připojení prostřednictvím konektoru M12. K signalizaci stavu je určena žlutá LED, která v pracovním rozsahu výstupu (4 až 20 mA) svítí trvale a vně bliká. Jako příslušenství jsou k dispozici různé druhy černých nebo oranžových kabelů různých délek s přímými, popř. úhlovými konektory M12.

Indukční spínače přiblížení s konstantním korekčním faktorem

Indukční senzory přiblížení s konstantním korekčním faktorem jsou na obr. 2. Podobně jako senzory přiblížení s analogovým výstupem se běžně používají ve strojírenství, především v automobilovém průmyslu. Zvláštní konstrukcí pouzder s použitím zvláštních těsnicích materiálů a plastů odolných proti olejům a chladicím emulzím bylo dosaženo extrémně velké stability a dlouhé doby života senzorů, jejichž korekční faktor je 1 (K = 1); to znamená, že spínací vzdálenost u těchto senzorů bude pro všechny kovy stejná (obr. 3). Zvětšená spínací vzdálenost umožňuje montovat senzory dále od detekovaného objektu a tím zmenšit riziko jejich mechanického poškození.

Obr. 3.

Obr. 3. Porovnání spínacích vzdáleností standardních senzorů a senzorů s K = 1

Uvedené senzory se dodávají v celkem šesti provedeních s individuálními vlastnostmi podle tab. 2. Všem provedením jsou společné spínací výstupní funkce při třívodičovém zapojení PNP, napájecí napětí 18 až 30 V DC, taktovaná ochrana proti zkratu a odolnost proti přetížení a přepólování, úbytek napětí do 2,5 V, odběr proudu do 20 mA při 24 V, zatěžovací proud 200 mA, teplota okolního prostředí –25 až +70 °C, délka senzoru 65 mm, stupeň krytí IP67/68 a připojení konektorem M12. Stav sepnutí je signalizován prostřednictvím LED, pouzdro senzoru je z korozivzdorné oceli.

Jako příslušenství senzorů jsou dodávány montážní materiál, úhelníkové držáky, spony a dále propojovací kabely různých délek s přímými a úhlovými konektory.

Ing. Oldřich Klos

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 297 990 211
fax: 297 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz