Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Speciální antény pro radarové hladinoměry

Mezi přístroje dodávané společností Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. patří mimo jiné i radarové hladinoměry pro kontinuální měření hladiny kapalin a sypkých materiálů v mnoha průmyslových odvětvích. Radarové hladinoměry se stále častěji používají v průmyslových provozech k měření výšky hladiny či vzdálenosti. Tyto bezkontaktní snímače hladiny jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány. Článek představuje nová provedení antén a kryty pro ochranu snímačů Vega před povětrnostními vlivy.
 

Charakteristika hladinoměrů Vegapuls

Radarové hladinoměry Vegapuls řady 60 jsou určeny pro bezdotykové měření hladiny kapalin a sypkých látek do vzdálenosti až 70 m. Lze jimi přesně a spolehlivě měřit v prostředích s velkou prašností, způsobenou např. pneumatickou dopravou média při plnění do zásobníku. Tento systém je ideální náhradou za kapacitní systémy nebo ultrazvukové hladinoměry, které při vysoké prašnosti neposkytují spolehlivé výsledky. Dvouvodičové zapojení šetří kabeláž a usnadňuje integraci přístrojů do již existujících systémů. O spolehlivé zpracování signálu se stará fuzzy logika.
 

Nové antény

Antény jsou nedílnou součástí každého radarového hladinoměru. Dnes již standardní typy trychtýřových antén a speciálních parabolických antén byly doplněny dvěma novinkami. Trychtýřové (horn) antény jsou k dispozici v nejrůznějších verzích pro přizpůsobení měření daným podmínkám. Společnost představuje dvě nová provedení této antény, která rozšiřují možnosti použití i v úlohách, kde donedávna podobný typ měření nebylo z různých důvodů vhodné použít. Nové typy antény jsou k dispozici pro bezkontaktní radarové hladinoměry Vegapuls 62/68.
 

Trychtýřová anténa ze speciálního odlitku

Dříve používané trychtýřové antény vyrobené z oceli nebylo možné použít v případech, kdy docházelo k silnému mechanickému a teplotnímu namáhání. Proto je nová anténa (obr. 1 vlevo) vyrobena z tepelně odolné oceli číslo 1.4848 (typ materiálu GX 40 CrNiSi 25-20). Průměr této speciální verze antény je 95 mm. Díky zvolenému materiálu může být anténa použita při teplotě až 1 100 °C. Vlivem mechanického zpracování je její délka oproti standardní verzi nepatrně menší (300 mm). Proto je zisk antény nižší, což však není na překážku, protože v prostředích s vysokou teplotou jsou všeobecně měřena média s velmi dobrými vlastnostmi. Antény je možné dodat s libovolným nástavcem, aby měřená látka neohřívala elektroniku.
 

Trychtýřová anténa potažená plastem

Nově vyvinutá trychtýřová anténa je opatřena potahem Safecoat 571 (obr. 1 vpravo), což je směs PTFE a PFA, která je velmi vhodná pro použití v silně adhezivních (přilnavých) médiích. Tento speciální potah je v tloušťce 60 μm nanesen na standardní anténě o průměru 95 mm.
 
Vzhledem k tomu, že jde o velmi hladký povrch se špatnou smáčivostí, nezůstávají na ní nánosy měřené látky. Proto se uplatní při měření silně adhezivních (lepivých) sypkých materiálů, jako je např. sůl nebo vápno, ale také krystalizujících látek nebo lepivých kapalin. Díky těmto dvěma novým anténám jsou opět vpřed posunuty hranice pro použití radarového bezkontaktního měření.
 

Ochranný povětrnostní kryt pro přístroje řady plics

V současné době již mnoho zákazníků striktně vyžaduje, aby snímače pro venkovní montáž byly opatřeny ochrannými kryty proti povětrnostním vlivů. Proto společnost doplnila svůj sortiment ochrannými povětrnostními kryty na veškeré snímače VEGA podle konceptu plics.
 
K dispozici jsou dvě provedení ochranných krytů (obr. 2) pro nejrůznější verze pouzder, které mohou být upevněny na snímač pomocí jednoduchého systému. Díky tomu je možné tímto krytem dodatečně vybavit i již nainstalované snímače. Pouzdra jsou dodávána ve dvojím provedení, pro jednokomorové a dvoukomorové pouzdro.
 
Kryt je vyroben z materiálu Valox světle šedé barvy. Tento odolný materiál je rovněž používán při standardní výrobě plastových pouzder konceptu plics. Ochranné povětrnostní kryty jsou opatřeny ventilačními otvory pro cirkulaci vzduchu, přesto zaručují dokonalou ochranu proti klimatickým vlivům.
 

Závěrem

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert vyhoví veškerým požadavkům zákazníků na různé způsoby měření výšky hladiny kapalin i sypkých látek a rozhraní kapalin. Spolehlivost nabízených přístrojů je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí.
 
 
Obr. 1. Trychtýřové antény ve speciálním provedení: odolná anténa ze speciální oceli (vlevo) a anténa potažená plastem (vpravo)
Obr. 2. Pouzdra na ochranu snímačů před povětrnostními vlivy pro jednokomorová (vlevo) a dvoukomorová (vpravo) pouzdra