Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Soutěž studentů středních škol AMiTsys Expert

Jako každoročně, i letos uspořádala spo­lečnost AMiT soutěž studentů středních škol AMiTsys Expert. V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno pouze pět soutěžních prací: čtyři z nich řešili studenti z brněnské SPŠEIT a jednu student ze slovenské SPŠ Po­prad. Práce však měly dobrou úroveň a hod­notitelská komise se rozhodla udělit odměny prvním třem pracím (tab. 1).
 
Hodnotitelská komise pracovala ve složení Ing. Petr Kašík (marketing, AMiT spol. s r. o.), Ing. Zbyněk Říha (technická podpora, AMiT, spol. s r. o.), Ing. Václav Kaczmarczyk (UAMT FEKT VUT Brno) a Jaroslav Valter (programá­tor PLC firmy Luboš Máca – Měření a regulace).

 
V diskusním fóru AMiTsys Junior (http://forum.amit.cz/viewtopic.php?f=35&t=564) hodnotitelé ocenili úroveň některých přihlášených prací a komentovali postup řešení a zve­řejnili i své osobní postřehy. „Člověk, který dělá něco navíc, není divný nebo hloupý, jak si jeho vrstevníci někdy myslí, ale je o krok napřed před ostatními a s tímto přístupem ne­budou mít problém v budoucím zaměstnání i životě,“ vzkázal studentům v diskusním fóru jeden z hodnotitelů.
 
Vítězná práce Radima Skládaného ze SPŠEIT Brno byla k vidění ve stánku ča­sopisu Automa na veletrhu Amper. Mincov­ník ovládaný řídicím systémem AMiNI2D budil velkou pozornost návštěvníků veletr­hu. Mohli se zblízka podívat na to, jak fun­guje mincovník používaný např. v auto­matech na prodej jízdenek. Videozáznam ze stánku je na adrese: https://plus.google.com/114846993677171659707/posts/YUR­88XssSNp.
(ed)
 
Tab. 1. Výsledky soutěže studentů středních škol AMiTsys Expert