Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Soutěž studentů IQRF IoT Hackaton

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 se na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze uskutečnila soutěž studentů středních a vysokých škol s názvem IQRF IoT Hackaton (http://microrisc.com/cs/news/iqrf-novinky/iqrf-iot-hackaton). Byla jednou z akcí projektu IQRF Smart School (www.iqrfalliance.org/smart-school). Mediálním partnerem byl rovněž časopis Automa.

Soutěžící měli k dispozici komerční produkty využívané v oboru internetu věcí (IoT), např. senzory koncentrace CO2, teploty a relativní vlhkosti od firmy Protronix. Přenos dat zajišťovala bezdrátová síť IQRF. Data byla přenášena do cloudů různých poskytovatelů – Microsoft (Azure), Inteliments (Inteliglue) nebo CIS (IQRF Cloud). Integraci dat z různých zdrojů předvedla firma O2 IT Services. Akce se zúčastnili především studenti škol zapojených do programu IQRF Smart School, byli zde však také další zájemci o IoT.

V úvodních přednáškách byly vysvětleny základy jednotlivých technologií a ve workshopech se studenti seznámili s podrobnostmi. Na závěr prvního dne byla vyhlášena soutěž družstev se zadáním: realizujte systém automatické ventilace a hlídání kvality ovzduší pro zajištění optimálního prostředí v domácnosti. Studenti se sdružili do týmů a úkol řešili podle svých schopností a zaměření. Měli možnost využít dostupný hardware a programové prostředky. V následujícím dni prezentovali své návrhy před porotou.

Výkony byly úctyhodné. Studenti byli postaveni před produkty a systémy pro ně většinou neznámé. Vypořádali se s počátečnímitechnickými problémy a v naprosté většině zkonstruovali funkční řešení – měřicí nebo varující systém. Bylo povzbudivé sledovat tvořivou atmosféru v soutěžících týmech (obr. 1). Pozitivní byla skutečnost, že navzdory konkurenční situaci byli studenti z různých týmů ochotni vzájemně spolupracovat a s problémy si pomoci.

Jako nejzdařilejší se porotě jevil návrh od družstva složeného ze studentů Dominika Krisztofa (SPŠE Ječná), Jakuba Godovčíka (SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek), Vojtěcha Nováka a Zdeňka Koláře (TF ČZU). Zkonstruovali vlastní komunikační bránu. Využili komunikační protokol MQTT, platformu Node-RED a vše propojili s cloudem Azure od firmy Microsoft. Druhé v pořadí skončilo družstvo studentů Ondřeje Klempíře, Lukáše Maříka, Ondřeje Pileckého a Matěje Nemce z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Navrhli aeroautonomní regulačnísystém v izolovaném prostředí. Automaticky propojuje obytné místnosti s místnostmi, které generují kyslík a spotřebovávají CO2 s využitím rostlin. Na třetí příčce se umístilo družstvo složené ze studentů Romana Ondráčka, Ondřeje Leflera (Gymnázium Boskovice), Pavla Marxe a Michala Dolenského (VOŠ a SPŠ Jičín). Jejich řešení spočívalo ve sbírání hodnot ze senzorů a jejich přenosu sítí IQRF do cloudu. Rozpracován byl systém automatického zpětnovazebního řízení. Akce se zúčastnilo 40 studentů z deseti škol.

(šm)

Obr. 1. Tvořivá atmosféra v soutěžících týmech