Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Soutěž středoškoláků v úsporách energie v budovách

Energetickou úspornost budov významně ovlivňuje chování jejich uživatelů. Tuto skutečnost ve svých pracích prokázali účastníci soutěže pro středoškoláky, jejímž zadáním bylo navrhnout úsporná energetická řešení ve školní budově. Týmovou soutěž, která je součástí programu na podporu zájmu studentů o úspory energie, uspořádala společnost Siemens ve spolupráci s Pardubickým krajem. Odborná porota vyhlásila vítězem soutěže tým z letohradské průmyslové školy. Studentské týmy měly za úkol zmapovat provoz školní budovy. Společnost Siemens za tímto účelem každému týmu zapůjčila měřiče spotřeby elektrické energie, teploty a intenzity osvětlení. Studenti následně získané hodnoty zpracovali a navrhli opatření, jež zlepší efektivitu hospodaření s energiemi. Součástí soutěžního zadání byl také návrh informační kampaně, jejímž cílem bylo představit spolužákům možnosti úspor energií a konkrétní opatření na jejich dosažení. Soutěž, které se zúčastnily tři týmy z Průmyslové střední školy Letohrad a ze Střední školy veterinární a zemědělské Lanškroun, byla zahájena v březnu letošního roku. Vítěz soutěže byl slavnostně vyhlášen koncem června, přičemž vítězem se stal tým z letohradské průmyslové školy. Všichni členové vítězného týmu obdrželi od společnosti Siemens mobilní komunikační zařízení tablet.            

(ed)