Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Soutěž Siemens Sinumerik Cup 2018 má své vítěze

Vítězem loňského ročníku soutěže Siemens Sinumerik Cup, ve které se pravidelně utkávají týmy středních škol a učilišť v programování CNC strojů, se stal tým Odborného učiliště v Domažlicích. Soutěž se konala 25. až 26. října 2018 v mohelnické Střední škole technické a zemědělské.

Požadavky na účastníky soutěže o putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup – stále rostou. Letos měli soutěžící za úkol vyrobit drtič na sušené byliny. Soutěžní týmy musely zvolit nejen vhodné nástrojové vybavení a řezné podmínky, ale i způsob upínání polotovarů v jednotlivých výrobních operacích.

„Zadání řešené v roce 2018 je nutné považovat za jednoznačně nejsložitější, které se v této soutěži zatím objevilo. Všichni zúčastnění studenti odvedli velmi dobrou práci, a proto na závěr mohli odborné hodnoticí komisi hrdě prezentovat své nabyté zkušenosti a téměř všichni předložili i vlastní funkční výrobek,“ komentoval výsledky autor zadání a člen hodnoticí komise Ing. Aleš Polzer, Ph.D., z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Do projektu partnerských škol je v současné době zapojeno pět středních škol – Střední odborné učiliště v Domažlicích, Střední průmyslová škola v Jičíně, Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici, pražská Střední průmyslová škola Betlémská a nově Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci.

Program partnerských škol je jednou z aktivit společnosti Siemens v oblasti podpory technického vzdělávání. „Chceme pomoci školám připravit studenty na praxi a podporujeme je v získávání odborných dovedností v programování a obsluze CNC strojů. Novinkou jsou regionální akce s názvem SinuTrain Days, kdy budou mít školy a jejich studenti příležitost vést dialog nejen s odborníky Siemens, ale i s představiteli univerzit, výrobci obráběcích strojů a také s jejich koncovými uživateli – budoucími zaměstnavateli studentů,“ uvedl Ing. Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku pro řídicí systémy a pohony. „Výukový software SinuTrain je nepostradatelným pomocníkem nejen pro školy, ale i pro profesionály v oblasti CNC strojů.“

Přínos soutěže Siemens Sinumerik Cup oceňují i její účastníci: „Naše škola se již tradičně účastní této nadregionální soutěže, a to nejen z důvodu soutěživosti, ale je to pro nás určitý proces srovnání kvality žáků a dosažených odborných dovedností se školami z jiných regionů,“ hodnotil spolupráci se společností Siemens ředitel mohelnické Střední školy technické a zemědělské Mgr. Jiří Ženožička. Další ročník soutěže bude vyhlášen na konci ledna, sledujte stránky www.siemens.cz/sinutrain.

[Tisková zpráva Siemens, prosinec 2018.]

(ed)

Obr. 1. Vítězný tým SOU Domažlice: Martin Takáč, Svatopluk Hudec, Lukáš Forst