Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Soutěž o Zlatý Amper 2011

Devatenáctý mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper 2011 se uskutečnil na brněnském výstavišti ve dnech
29. března až 1. dubna 2011. Po osmnácti ročnících veletrhu Amper konaných postupně na různých místech v Praze šlo o premiéru veletrhu v Brně – a to premiéru úspěšnou. Na veletrhu Amper 2011 v Brně představilo své výrobky a služby úhrnem 580 vystavovatelů (z toho 126 ze zahraničí) z celkem 24 zemí na čisté výstavní ploše 13 200 m2 (při 27 000 m2 hrubé výstavní plochy). Odborných návštěvníků na veletrh přišlo celkem 42 300.
 
V rámci rozsáhlého doprovodného programu veletrhu Amper 2011 uspořádala pořádající veletržní správa Terinvest, spol. s r. o. (www.terinvest.com), spolu s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze tradiční soutěž exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly veřejně oznámeny na slavnostním večeru k zahájení veletrhu, který se uskutečnil v prostorách pavilonu P na brněnském výstavišti v podvečer prvního dne konání veletrhu.
 

Výsledky soutěže

 
Do soutěže o Zlatý Amper 2011 přihlásilo 21 vystavujících firem celkem 25 exponátů hlášených jednotlivě do oborů zařízení
pro výrobu a rozvod elektrické energie; elektroinstalační technika; vodiče a kabely; osvětlovací technika; elektrotepelná technika; pohony a výkonová elektronika; elektronické prvky a moduly; měřicí a zkušební technika; automatizační, řídicí a regulační technika; zabezpečovací technika a systémová technika budov; stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektrotechniku a elektroniku a služby.
 
Přihlášené exponáty hodnotila jedenáctičlenná odborná komise, v níž pod předsednictvím prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z FEL ČVUT v Praze pracovali spolu s dalšími odborníky z této fakulty také odborníci z FEKT VUT v Brně, FEI VŠB-TU Ostrava, EZÚ Praha a Elektrotechnického ústavu SAV Bratislava, zástupce Českomoravské elektrotechnické asociace a zástupce odborného tisku. Základními kritérii při hodnocení byly technická a technologická úroveň odrážející současný stav a trendy v oboru, originalita řešení a tvůrčí přínos výrobce, provozní bezpečnost a technická kvalita spolu s obchodní využitelností exponátů. Komise vybrala pět laureátů ocenění Zlatý Amper 2011 a udělila pět čestných uznání.
 
Ocenění Zlatý Amper 2011 získaly exponáty (v abecedním pořadí podle vystavovatelů):
  • Stanice pro rychlé nabíjení akumulátorů elektromobilů, obor: pohony a výkonová elektronika, vystavovatel ABB s. r. o.,
  • Měničová sestava Invert – střídavé pohony pro těžní stroje se střídavými synchronními motory, obor: pohony a výkonová elektronika, vystavovatel ČKD Elektrotechnika, a. s.,
  • RF Touch – bezdrátová dotyková ovládací jednotka, obor: elektroinstalační technika, vystavovatel Elko EP, s. r. o. (exponát letos současně získal novou cenu ElA – Českomoravské elektrotechnické asociace za přínosný výrobek),
  • Proline Promass E200 – hmotnostní průtokoměr na principu Coriolisovy síly napájený po smyčce 4 až 20 mA, obor: automatizační, řídicí a regulační technika; vystavovatel Endress+Hauser Czech s. r. o.,
  • Panel Poka Yoke, obor: automatizační, řídicí a regulační technika; vystavovatel Turck, s. r. o.
Čestné uznání hodnotitelské komise Zlatý Amper 2011 získaly tyto exponáty:
 
  • Bezdrátový detekční systém PerimetrLocator, obor: zabezpečovací technika a systémová technika budov; vystavovatel ADI Global Distribution (Honeywell, spol. s r. o.),
  • Nevýbušné důlní svítidlo Minex I, typ 591 39 01, obor: osvětlovací technika, vystavovatel Elektrosvit Svatobořice, a. s.,
  • Genesis64 v10.5, obor: automatizační, řídicí a regulační technika; vystavovatel Iconics Europe B. V. – o. z.,
  • Sinamics G150 Clean Power, obor: pohony a výkonová elektronika, vystavovatel Siemens s. r. o.,
  • Rotoblok VCB, obor: zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, vystavovatel ZPUE S. A.
V dalším textu jsou stručně představeny oceněné exponáty blízké zaměření časopisu Automa.
 

RF Touch – bezdrátová dotyková ovládací jednotka (Zlatý Amper)

 
Jednotka RF Touch (obr. 1) je inteligentní řídicí jednotka ovládaná dotykem displeje a umožňující na dálku centrálně sledovat a ovládat veškeré funkce bezdrátového systému pro řízení zařízení a spotřebičů v domácnosti RF Control, tj. spínání elektrických spotřebičů, stmívání světel, řízení topení či klimatizace, komunikaci s detektory (otevřených oken, dveří, pohybu atd.), ovládání žaluzií a rolet apod. Jednotka RF Touch se vyrábí ve dvou verzích, k montáži do instalační krabice nebo k montáži na povrch. Dosah jednotky je až 200 m. Systém RF Control ke své činnosti nevyžaduje žádnou kabeláž.
 

Proline Promass E200 – hmotnostní průtokoměr na principu Coriolisovy síly napájený po smyčce 4 až 20 mA (Zlatý Amper)

 
Kompaktní přístroj Proline Promass E200 (obr. 2) je první hmotnostní průtokoměr na principu Coriolisovy síly na světě s tzv. dvouvodičovým připojením, tj. napájený po proudové smyčce 4 až 20 mA. Je určen k měření hmotnostního průtoku a hustoty kapalných i plynných médií při řízení spojitých technologických procesů v průmyslu. Jeho přednostmi jsou zejména robustní konstrukce a bezpečná, spolehlivá a přesná funkce, menší náklady na kabelové rozvody a jejich rychlejší instalace, jiskrově bezpečné provedení, snadné začlenění do řídicího systému a shoda se všemi významnými průmyslovými standardy a normami (další podrobnosti lze nalézt v časopise Automa č. 3/2011 na str. 32).
 

Panel Poka Yoke (Zlatý Amper)

 
Systém Poka Yoke, tj. vyhnout se (japonsky yokeru) neúmyslným chybám (poka), umožňuje detekovat a okamžitě napravit chybu pracovníka, a zabránit tak šíření chyb a vzniku neshod při výrobě. Uplatní se zejména při tzv. vychystávání dílů ze skladu pro výrobu a montáž, při expedici dílů a součástek k zákazníkovi, při kontrole sekvence montáže apod. Systém podle předem (automaticky, automatizovaně nebo manuálně) vložených údajů postupně rozsvěcuje světelné diody v úložištích. Ruka pracovníka při odběru součástky přeruší světelný paprsek, dioda zhasne a sekvence pokračuje rozsvícením diody v následujícím úložišti. Jestliže pracovník sáhne jinam, je okamžitě signalizována chyba. Po „proběhnutí“ předepsané sekvence je signalizováno ukončení operace a pracovník může začít další (obr. 3).
 

Bezdrátový detekční systém PerimetrLocator (čestné uznání)

 
Bezdrátový detekční systém PerimetrLocator integruje funkce detekce napadení, vizuální verifikace a kontroly obchůzky fyzické ostrahy při komplexním střežení nejrůznějších lokalit. Obvodové oplocení (vyjma zděného nebo betonového) střeží při použití speciálních detektorů zrychlení v podobě nosičů RFID připevněných na pletivu plotu či branách a vratech (obr. 4). Nosiče jsou napájeny z vestavěných baterií s dobou života asi osm, popř. až 25 let. Systém umožňuje realizovat i předmětovou ochranu, tj. střežit materiál, vozidla apod. v rámci objektu. Dále nabízí převratné velmi přesné navádění průmyslových kamer PTZ na místo narušení a bezkontaktní kontrolu obchůzkové činnosti strážných v rámci objektu. Díky speciálně řešeným ochranám je systém vhodný také pro fotovoltaické elektrárny.
 

Genesis64 v 10.5 (čestné uznání)

 
Softwarové moduly sady Genesis64 v nejnovější verzi 10.5 jsou optimalizovány pro 64bitové operační systémy, a tudíž jsou ideální volbou pro moderní informační projekty ze všech průmyslových odvětví. Význačný je nejen velký výpočetní výkon modulů, ale i vizuální stránka, která dokonale využívá nejnovější nabídku společnosti Microsoft, včetně platformy Silverlight (obr. 5). Operátoři získávají detailní přehled o dění ve výrobě a díky podpoře prostorového zobrazení (3D) mají možnost analyzovat chod zařízení ze všech pohledů. Novinkami jsou mj. podpora nového objektově orientovaného standardu OPC UA, integrace geografického informačního systému Microsoft Bing maps, výkonný distribuovaný systém ukládání a zpracování dat atd. Základními moduly sady Genesis64 jsou Workbench (centralizované konfigurování všech modulů sady), GraphWorXTM64 (vizualizace), TrendWorXTM64 (sběr, ukládání a zobrazování dat), AlarmWorXTM64 (správa výstrah), EarthWorXTM64 (geografický systém na bázi techniky SCADA) a Hyper Historian (velmi výkonný archivační program k ukládání až 100 000 údajů za sekundu).
 

Sinamics G150 Clean Power (čestné uznání)

 
Měnič frekvence Sinamics G150 Clean Power (obr. 6) se vyznačuje zejména unikátní konstrukcí minimalizující harmonické zkreslení napájecí sítě u regulovaných střídavých pohonů, takže ho lze provozovat i v sítích s přísnými požadavky na kvalitu odběru elektrické energie. Je určen k použití v průmyslu a energetice v energeticky úsporných pohonech ventilátorů, čerpadel, kompresorů a jednoduchých strojů reprezentujících konstantní zátěž (až o 50 % menší ztráty). Díky použití vestavěného filtru typu LHF compact (Line Harmonics Filter) je měnič prostorově velmi úsporný. K bezpečnému odpojení měniče i filtru od rozvodné sítě je určen společný hlavní vypínač a výkonový stykač, čímž odpadá nákladná dvojí montáž pojistek, vypínačů a stykačů i přídavná síťová tlumivka.
 

Amper 2012

 
Veletržní správa Terinvest i redakce časopisu Automa blahopřejí původcům i vystavovatelům výrobků oceněných v soutěži o Zlatý Amper 2011 a těší se na shledanou na dvacátém veletrhu Amper, který se uskuteční ve dnech 2. až 5. dubna 2012 opět na brněnském výstavišti.
[Závěrečná zpráva z veletrhu Amper 2010, Terinvest, spol. s r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]
(sk)
 
Obr. 1. Bezdrátová dotyková ovládací jednotka RF Touch je ústřední součástí bytového systému RF Control (v horní řadě: vlevo provedení k montáži do krabice, vpravo na povrch; vystavovatel Elko EP)
Obr. 2. Proline Promass E200 – hmotnostní průtokoměr na principu Coriolisovy síly napájený po smyčce 4 až 20 mA (vystavovatel Endress+Hauser Czech)
Obr. 3. Vzorová sestava systému Poka Yoke představená na veletrhu Amper 2011 (vystavovatel Turck)
Obr. 4. Základní dispozice ostrahy perimetru při použití systému PerimetrLocator (vystavovatel ADI Global Distribution)
Obr. 5. Nástroje sady Genesis64 v 10.5 nabízejí širokou paletu funkcí (vystavovatel Iconics Europe)
Obr. 6. Měnič frekvence Sinamics G150 Clean Power (vystavovatel Siemens)