Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Soutěž o Zlatý Amper 2010

Osmnáctý mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper 2010 se konal v Pražském veletržním areálu (PVA) v Praze-Letňanech ve dnech 13. až 16. dubna 2010. Souběžně se tamtéž poprvé uskutečnily také dvě doplňkové veletržní akce, a to první ročník veletrhu komunikačních technologií Commtec 2010 a rovněž první ročník veletrhu optických technologií a aplikací Optonika 2010. Celkem letos v rámci všech tří veletrhů představilo své výrobky a služby úhrnem 705 vystavovatelů (z toho 134 ze zahraničí) z celkem 21 zemí na čisté výstavní ploše 15 896 m2 (při 31 407 m2 hrubé výstavní plochy). Návštěvníků přišlo celkem 46 200.
 
V rámci rozsáhlého doprovodného programu veletrhu Amper 2010 zorganizovala pořádající veletržní správa Terinvest, spol. s r. o., spolu s ČVUT v Praze tradiční soutěž exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly veřejně oznámeny na slavnostním večeru uspořádaném v reprezentačních prostorách ČVUT v Praze v Betlémské kapli v podvečer druhého dne veletrhu, 14. dubna 2010.
 

Výsledky soutěže

 
V rámci soutěže o Zlatý Amper 2010 bylo hodnoceno celkem 27 exponátů přihlášených 24 firmami jednotlivě do oborů zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie; elektroinstalační technika; vodiče a kabely; osvětlovací technika; elektrotepelná technika; pohony a výkonová elektronika; elektronické prvky a moduly; měřicí a zkušební technika; automatizační, řídicí a regulační technika; zabezpečovací technika a systémová technika budov; stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektrotechniku a elektroniku a služby.
 
Přihlášené exponáty hodnotila devítičlenná odborná komise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Základními kritérii při hodnocení byly technická a technologická úroveň odrážející současný stav a trendy v oboru, originalita řešení a tvůrčí přínos výrobce, provozní bezpečnost a technická kvalita spolu s obchodní využitelností exponátů. Komise vybrala pět laureátů ocenění Zlatý Amper 2010 a udělila čtyři čestná uznání.
 
Ocenění Zlatý Amper 2010 získaly exponáty (v abecedním pořadí podle vystavovatelů):
  • Relion®– skupina výrobků pro chránění a ovládání energetických zařízení, obor: zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, vystavovatel ABB s. r. o.,
  • Měnič Compact CVK 27 kV pro filtračně-kompenzační zařízení bez transformátoru, obor: pohony a výkonová elektronika (železnični trakce), vystavovatel ČKD Elektrotechnika, a. s.,
  • Systémové řešení řídicích a signalizačních okruhů SmartWire-Darwin, obor: automatizační, řídicí a regulační technika, vystavovatel: Eaton Elektrotechnika s. r. o.,
  • Otevřená bezdrátová komunikační platforma IQRF, obor: elektronické prvky a moduly, vystavovatel Microrisc s. r. o.,
  • Indukční lineární senzory, obor: automatizační, řídicí a regulační technika, vystavovatel Turck, s. r. o.

Čestným uznáním veletrhu Amper 2010 ocenila hodnotitelská komise exponáty:

  • Výrobková řada přepěťových ochran POm I KIWA, obor: elektroinstalační technika, vystavovatel Kiwa, spol. s r. o.,
  • Bytový rozváděč VOLTA pro silnoproudé i slaboproudé rozvody, obor: elektroinstalační technika, vystavovatel Hager Elektro s. r. o.,
  • UJ20 – zařízení pro UV vytvrzování, obor: stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku, vystavovatel Panasonic Electric Works Czech s. r. o.,
  • RapMan 3.1, obor: stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku, vystavovatel Roset s. r. o.
V dalším textu jsou stručně představeny oceněné exponáty blízké zaměření časopisu Automa.
 

SmartWire-Darwin – systémové řešení řídicích a signalizačních okruhů

(Zlatý Amper)

 
Komunikační systém SmartWire-Darwin přináší do oboru řídicí techniky nový, originální způsob propojování a následného ovládání elektrických přístrojů, snímačů i akčních členů. Jde o koncepčně nový způsob realizace požadované funkce soustavy přístrojů v rozváděči i mimo něj přístroji zapojenými do sítě s interní komunikační sběrnicí (obr. 1). Výsledkem je podstatně jednodušší propojování přístrojů a minimalizace rizika vzniku chyby při jejich zapojování.
 
Systém nevyžaduje v sestavě PLC moduly I/O, nezbytné při klasickém způsobu řešení, a odpadá také zdlouhavé zapojování ovládacích vodičů. Jeho přednostmi jsou podstatně menší požadavky na prostor v rozváděči, zdokonalená možnost diagnostiky, jednoduchá vzájemná zaměnitelnost komponent a rozšiřitelnost sestavy. Síť SmartWire-Darwin a nadřazená řídicí jednotka (PLC) si předávají data přes brány s rozhraními pro standardní průmyslové sběrnice, např. Profibus-DP nebo CANopen. Takovou bránou začíná každá síť SmartWire-Darwin. Přes jednu bránu lze zapojit do sítě až devadesát devět různých modulů. Klasické spínací přístroje se připojují s použitím rozšiřujícího modulu montovaného přímo na stykač DILM. Stejně jako spínací přístroje mohou být k použití v síti SmartWire-Darwin přizpůsobeny také ovládací a signalizační přístroje s funkčními prvky M22 nabízené v provedení pro ovládací funkce (tlačítka, spínače, několikapolohové přístroje), pro signální funkce nebo kombinované pro ovládací i signální funkce. Signály z přístrojů bez vestavěného rozhraní SmartWire-Darwin se zpracovávají v modulech I/O namontovaných vedle senzorů. Všechna připojení k systému SmartWire-Darwin jsou provedena jako zásuvná, takže jsou vyloučeny chyby v zapojení a zkracuje se doba potřebná k uvedení zařízení do provozu.
 
Ke správnému výběru jednotlivých komponent a příslušenství a pro správný návrh sítě SmartWire-Darwin se používá konfigurační software SWD-Assist.
 

Otevřená bezdrátová komunikační platforma IQRF

(Zlatý Amper)

 
Komunikační platforma IQRF je modulární otevřený systém určený k bezdrátovému přenosu dat mezi nejrůznějšími zařízeními při řešení rozmanitých měřicích a řídicích úloh v rezidenčních i účelových budovách, v oblasti infrastruktury a v průmyslu.
 
Základem platformy IQRF jsou moduly transceiveru s vlastním operačním systémem pracující s malým výkonem (obr. 2). Její součástí jsou dále generické i specializované brány (gateway) k propojení bezdrátové sítě s okolím, vývojové nástroje (integrované programové vývojové prostředí poskytované zdarma) a samostatné aplikační prvky, které lze snadno začlenit do systému. Platforma je výsledkem vlastního vývoje firmy Microrisc a je v ní využíváno mnoho pokrokových řešení, z nichž několik je chráněno domácími i zahraničními patenty.
 
Zvolené modulární řešení výrazně zjednodušuje vypracovávání návrhu a zpřístupňuje techniku bezdrátového přenosu dat kterémukoliv výrobci elektronických zařízení. Velmi přínosné jsou ucelená koncepce vývojových nástrojů a také předem provedená certifikace modulů, dále snižující náklady výrobců elektroniky a integrátorů systémů na realizaci bezdrátového pojítka. S jednotlivými prvky je dodáván CD-ROM s detailní dokumentací. Platforma jako celek má vlastní produktové stránky www.iqrf.org. Protože je platforma využívána po celém světě, je k dispozici též specializovaná stránka podpory.
Na několika univerzitách (EU, Izrael) je platforma využívána při výuce i v rámci jiných projektů.
 
Enormní snížení nákladů na vývoj, zajímavá cena (moduly za ceny od 6,90 eur při množství tisíc kusů), žádné licenční poplatky, snadná integrace bezdrátového pojítka do výrobků třetích stran spolu se širokou obchodní podporou produktu již otevřely platformě IQRF cestu do mnoha nejrůznějších oblastí použití.
 

Indukční lineární senzory

(Zlatý Amper)

 
Nové snímače s obchodním označením LI bez aktivních magnetických prvků rozšiřují řadu snímačů polohy pro lineární odměřování od společnosti Turck (obr. 3). Jsou vhodné jako náhrada dražších magnetostrikčních lineárních snímačů v úlohách, kde potenciometrické snímače neposkytují dobré výsledky. Využívá se v nich patentovaná metoda založená na principu indukce při použití speciálně tvarovaných cívek vytvořených na desce plošného spoje. Jsou dodávány s měřicími rozsahy od 100 do 1 000 mm při rozlišení až 1 μ m. Podrobně jsou snímače LI popsány v článku v časopise Automa č. 5/2010 na str. 52.
 

Amper 2011

 
Veletržní správa Terinvest i redakce časopisu Automa blahopřejí původcům i vystavovatelům výrobků oceněných v soutěži o Zlatý Amper 2010 a těší se na shledanou na devatenáctém veletrhu Amper, který se uskuteční na jaře roku 2011. Kde se veletrh Amper bude konat v roce 2011, nebylo pro nejasnou situaci okolo PVA v Praze-Letňanech v době předávání tohoto vydání časopisu Automa do tisku známo.
[Závěrečná zpráva z veletrhu Amper 2009, Terinvest, spol. s r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]
(sk)
Obr. 1. Použití komunikačního systému SmartWire-Darwin s interní komunikační sběrnicí realizovanou zeleným plochým kabelem v rozváděči (vystavovatel Eaton Elektrotechnika)
Obr. 2. Modul transceiveru platformy IQRF (výrobce a vystavovatel Microrisc)
Obr. 3. Lineární indukční snímač polohy typové řady LI (vystavovatel Turck)