Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Soutěž o Zlaté medaile MSV a IMT 2004

číslo 7/2004

Soutěž o Zlaté medaile MSV a IMT 2004

Nejlepší exponáty Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) a Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů (International Machine Tools Exhibition – IMT) pravidelně soutěží o prestižní Zlaté medaile. Do této tradiční soutěže může každý z letošních vystavovatelů přihlásit jeden či několik exponátů srovnatelných se světovou úrovní nebo určujících trend vývoje ve svém oboru. Kvalitu přihlášených exponátů (výrobků, komerčních služeb) posuzuje odborná hodnotitelská komise, složená z nezávislých expertů příslušných oborů. Předsedou komise pro MSV 2004 je prof. Ing. Josef Vačkář, CSc., z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Hodnotitelská komise při IMT 2004 bude pracovat pod vedením prof. Ing. Petra Zuny, CSc., z Fakulty strojní ČVUT Praha.

Exponáty přihlášené do soutěže o Zlaté medaile jsou hodnoceny ve dvou kolech – nominačním a finálním. K základním posuzovaným kritériím patří novost výrobku, inovace, invence a originalita koncepčního a konstrukčního řešení s doloženým efektem, dále technická a technologická úroveň, uživatelský komfort, připravenost exponátu k dodávkám na trh, výrobní provedení celku i detailů, design a ekologické aspekty. Při konečném rozhodování bude komise brát v úvahu i celkovou úroveň prezentace exponátu. Soutěžní kategorie odpovídají členění MSV 2004 do deseti oborových celků a sedmi základním oborům veletrhu IMT.

Organizátorem soutěže je stejně jako v loňském roce Kongresové centrum Brno, a. s. První uzávěrka příjmu přihlášek je 20. srpna 2004, druhá a definitivní (s 10% navýšením registračního poplatku) 15. září 2004. Výsledky soutěží o Zlaté medaile MSV a IMT 2004 budou slavnostně vyhlášeny druhý den veletrhu, tj. v úterý 21. září. Další informace lze nalézt na http://www.bvv.cz
[Tisková informace Veletrhy Brno, a. s., 18. června 2004.]

(ed)

Inzerce zpět