Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Soutěž o nejzajímavější referenci Reliance roku 2020

Jubilejní desátý ročník soutěže o nejzajímavější referenci systému SCADA/HMI Reliance byl uzavřen 30. září 2020 (https://www.reliance-scada.com/cs). Sedm přihlášených integrátorů systémů se podílelo na osmi zajímavých projektech využívajících systém Reliance. Tři z nich byly realizovány v ČR, další tři v Nizozemsku, zbývající dva v Turecku. Přihlášená řešení byla hodnocena podle následujících kritérií: oblast použití, přínos pro koncového uživatele, rozsah instalace (počet datových bodů a licencí), grafické provedení aplikace, obrazová dokumentace (sejmuté obrazovky, popř. fotografie z dispečinku nebo místa nasazení), vazby na stávající systémy u zákazníka (ERP, MES, ZIS) a použití tenkých klientů. Cenami pro první tři vítězné účastníky byly licence Reliance Design Enterprise: s neomezeným počtem datových bodů pro vítěze, s 8 000 a 5 000 datovými body pro dva následující. Po důkladném posouzení všech přihlášených příspěvků byli vybráni tito vítězové:

  • 1. cena: vizualizace a řízení tramvajové haly vozovny v Brně-Pisárkách, autor: Ing. Marek Partika (SKILLIn M&P, s. r. o.),
  • 2. cena: vizualizace a řízení procesů chlazení a mrazení v nizozemské společnosti Zandbergen World‘s Finest Meat, autor: Marc van der Ven (Chiron-tec B.V.),
  • 3. cena: vizualizace systému evidence elektrických zařízení ve společnosti Siemens, autor: Ing. Jan Tandler (Siemens, s. r. o.).

Dalšími přihlášenými projekty byly:

  • vizualizace a řízení čistírny odpadních vod v turecké provincii Çanakkale, autor: Erim Yangin (Halıcı Elektronik),
  • vizualizace a řízení výrobního závodu firmy De Menken Keuken v nizozemském městě Sassenheim, autor: Rob Zwiers (Chiron-tec B.V.),
  • vizualizace a řízení energetického hospodářství výrobního areálu společnosti Maso uzeniny Polička, autor: Bc. Jiří Stýskalík (GEOVAP, spol. s r. o.),
  • vizualizace a řízení plynárenské soustavy turecké společnosti Başkentgaz, autor: Nurettin Zeytun (ESCOM),
  • vizualizace a řízení strojovny lyžařské haly SnowWorld Terneuzen, autor: Dennis Slegers (Chiron-tec B.V.).

Organizátoři soutěže gratulují výhercům a všem soutěžícím děkují za účast. Popis soutěžních řešení je uveden na https://www.reliance-scada.com/cs/news-and-events/news/results-of-the-reliance-success-story-awards-2020.

(šm)

Obr. 1. Obrazovka z vítězného projektu: vizualizace a řízení tramvajové haly vozovny v Brně-Pisárkách (projekční stěna – koleje)