Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Soutěž o nejlepší podnikatelský nápad roku

V rámci veletrhu Amper 2011 pořádá spo­lečnost Terinvest soutěž o nejlepší podnika­telský záměr roku, Amper – Idea 2011. Do soutěže se mohli přihlásit jednotlivci, skupi­ny i firmy s podnikatelským nápadem z těch­to oborů: elektrotechnika, elektronika, ener­getika, automatizace, robotika, automobilová elektronika, měření, regulace, zabezpečovací technika, osvětlení, radiokomunikace, teleko­munikace, IT, internet, audio-video.
 
Přihlášené nápady se zaměřují na vznik nového podnikání nebo na výrobu určitého produktu a následný obchod. Projekty jsou hodnoceny postupně třemi porotami. Nejpr­ve projekty ohodnotí tým portálu Busyman.cz. Ty, které budou kladně ohodnoceny, pro­jdou rukama odborné poroty, již tvoří odbor­níci z technických univerzit ČR. Tato odbor­ná porota ohodnotí projekty podle technic­kých parametrů a proveditelnosti. Poslední hodnotící porota se skládá z českých podni­katelů, ekonomů a investorů. Ti podnikatel­ské nápady ocení na základě mnoha kritérií: proveditelnost, kreativita, návratnost, reálnost finanční kalkulace, konkurence na trhu a kvalita rozpracování podnikatelského plánu. V rámci hodnocení zároveň jednotlivé projek­ty i okomentuje. Výherce soutěže bude moci s investory diskutovat o případné spolupráci při realizaci projektu.
 
Jaké přínosy očekávají od soutěže porotci? Třeba zakladatel společnosti Jablotron Da­libor Dědek řekl: „Z dlouhodobého hledis­ka bych za velký úspěch považoval, kdyby podobné akce, jako je soutěž Amper – Idea 2011, přilákaly více mladých lidí ke studiu technických oborů. Češi vždy patřili v tech­nické oblasti ke špičce a myslím, že je mno­hem perspektivnější být dobrým inženýrem než průměrným právníkem nebo univerzál­ním hnědým manažerem...“ S tím souhlasí i zakladatel společnosti RSJ Algorithmic Tra­ding Karel Janeček: „Klíčové znalosti pro bu­doucnost jsou v oblasti technického a exakt­ního vzdělání. Soutěž podporuje a motivuje kreativitu mladých lidí přesně v těchto důle­žitých oblastech.“
 
Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Sdružení podnika­telů a živnostníků ČR. Vítězové budou vyhlá­šeni v rámci devatenáctého ročníku Meziná­rodního veletrhu elektrotechniky a elektroni­ky Amper 2011 dne 29. března na výstavišti v Brně. Výhry předá předsedkyně Poslanec­ké sněmovny ČR Miroslava Němcová. Další informace jsou na www.amper.cz.

(ev)