Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Soutěž Kyberrobot 2011

Pátý ročník soutěže studentů Kyberrobot 2011 se uskutečnil 25. listopadu v Liberci. Jako každoročně soutěž vyhlásila Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci pro studenty středních škol, letos podruhé i pro žáky základních škol. Poprvé se soutěž konala v rámci projektů Starttech – začni s technikou!Nové talenty. To umožnilo rozšířit program o konferenci, v jejíž náplni byly přednášky zaměřené na technické obory. Součástí programu byl také Kulatý stůl na téma Robotika vážně – nevážně, jak zajímavě učit technické obory. Fakulta uspořádala soutěž s finanční podporou společnosti ČEZ a. s., Nadace Preciosa, a. s., Českomoravské společnosti pro automatizaci a pražské firmy Megarobot.cz. Mediálním partnerem byl odborný časopis Automa.

Liberecká technická univerzita organizuje soutěž ve snaze posílit vztahy mezi středními a vysokými školami, prověřit schopnosti a nápaditost studentů a vzbudit v nich zájem o studium technických oborů. „Místo povinných akcí sázíme na zájem a nadšení. Mladí lidé dostávají příležitost projevit svou kreativitu, technický um a své představy, co s těmi roboty dokážou udělat. Důležité také je, že se učí svoji práci správným způsobem prezentovat,“ uvedl odborný garant soutěže doc. Ing. Josef Janeček a připomněl, že středoškoláci, kteří úspěšně projdou soutěží, mají jisté přijetí na FM TUL bez přijímacích zkoušek.

Předmětem soutěže je libovolná kreace malých výukových robotů podle invence soutěžících. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i dvou- až tříčlenné týmy. Soutěžilo se tradičně ve dvou kategoriích: roboty postavené z prvků stavebnice Bioloid a roboty postavené z libovolných prvků bez použití stavebnice Bioloid. Porota hodnotila konstrukci robotu a jeho funkce, choreografii a kreativitu sestavy, využití všech funkcí robotu a dodržení časového limitu.

Jako absolutního vítěze vyhodnotila odborná porota dvanáctiletého Adama Hubálovského z Gymnázia Úpice. Adam byl již v loňském ročníku vítězem v kategorii libovolný robot – základní školy. Letos se vrátil do soutěže s vylepšeným robotem ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT, který rozpozná označenou dráhu a umí se vyhnout překážkám.

Úroveň soutěžních exponátů byla podle děkana FM TUL Václava Kopeckého velmi dobrá. „Žasnu, když vidím, s jakou invencí se dokážou středoškolští studenti, ale i žáci základních škol ponořit do problému. Byl jsem překvapen i řadou originálních a neotřelých způsobů řešení. Utvrzuje mě to v názoru, že mezi dětmi a mládeží dřímá mnoho dosud neobjevených technických talentů.“ Rektor TUL Zdeněk Kůs připomněl, že univerzita má několik projektů zaměřených na mládež. „Nemá smysl stále opakovat, že mladí lidé nemají o technické obory zájem. Je potřeba technické obory propagovat nejen jako perspektivní, ale také jako zajímavé a tvůrčí. Chceme dětem – možná našim budoucím studentům – ukázat, že technika je krásná a že její studium může být nejen zajímavé, ale někdy i napínavé. Interaktivní metody, při kterých jsou děti aktivní při poznávání zákonů vědy a techniky, jsou nejlepší cestou pro získávání potenciálních studentů technických oborů. Na naší univerzitě jsme schopni jim při studiu vytvořit dobré podmínky pro další studium, rozvoj jejich dovednosti a uplatnění v praxi.“

[Tisková zpráva TUL (http://tuni.tul.cz).]

(šm)

Obr. 1. Dvanáctiletý Adam Hubálovský z Gymnázia Úpice, vítěz v kategorii Libovolný robot – základní školy a současně absolutní vítěz soutěže Kyberrobot 2011, přebírá z rukou doc. Josefa Janečka cenu (sadu Bioloid)

Obr. 2. Vítěz v kategorii libovolný robot – střední školy Jan Trejbal ze SPŠSE a VOŠ Liberec

Obr. 3. Vítěz v kategorii Bioloid – Václav Veselý se svým kolegou ze SPŠSE a VOŠ Liberec

Tab. 1. Výsledky soutěže Kyberrobot 2011

Libovolný robot – základní školy

1.

Adam Hubálovský

Gymnázium Úpice

2.

Martin Švestka

ZŠ Lesní ul., Liberec

3.

Jaroslav Sobota

Starttech Liberec

Libovolný robot – střední školy

1.

Jan Trejbal

SPŠSE a VOŠ Liberec

2.

Adam Keppert

Gymnázium Jeseník

3.

David Novotný

VOŠ a SPŠ Jičín

Stavebnice Bioloid – střední školy

1.

Václav Veselý

SPŠSE a VOŠ Liberec

2.

David Jonáš, Václav Novotný, Aleš Perníkář

SPŠE Kounicova ul., Brno

3.

Martin Mach, Tomáš Podrabský, Marek Skalník

SPŠE Kounicova ul., Brno