Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Soutěž IT projekt roku 2018 vyhrála Škoda Auto

Zástupci útvarů Údržba lisoven a IT – Výroba a logistika automobilky Škoda Auto převzali od organizace CACIO hlavní cenu v soutěži IT projekt roku 2018. Toto ocenění je udělováno projektům v oboru informatiky na základě hodnocení odborné poroty z řad vedoucích oddělení IT významných společností a osobností akademické sféry. 

Jako nejlepší, pokud jde o prokazatelný přínos pro koncové uživatele, ale i pro svůj rozsah a rychlost realizace, byl v letošním ročníku soutěže IT projekt roku oceněn projekt firmy Škoda Auto s názvem Smart Maintenance. Díky využití moderních informatických nástrojů má útvar údržby ve Škoda Auto online přehled o stavu výrobních zařízení, což umožňuje zvýšit využitelnost lisovacích linek. Získané ocenění lze chápat jako potvrzení trendu digitalizace výroby v největší tuzemské automobilce. 

Digitální lisovna

Pracovníci údržby technologických zařízení lisovny ve firmě Škoda Auto denně využívají data získaná online monitorováním stavu zařízení. Manažeři tak mohou během porad a jednání využít rozšířenou realitu dovolující analyzovat jednotlivé komponenty lisovacích linek. Mobilní verze rozšířené reality je podporou při údržbě linek. S pomocí digitálních 3D modelů (dvojčat) zařízení lze okamžitě odhalit defektní součástku a s využitím digitálních příruček pro údržbu nalézt způsob odstranění závady. K dispozici je veškerá dokumentace, stejně jako přehled o aktuálních zásobách materiálu. Hlavní výhodou je zrychlení procesu údržby, díky čemuž lisovací linka dokáže denně vyprodukovat tisíce výlisků. 

Systém kontroly kvality

Kvalita výlisků je přitom již během procesu tváření opticky kontrolována pomocí kamer, které jsou zabudovány přímo v lisovacích strojích. Na konci lisovací linky je navíc umístěn robot se speciálním 3D skenerem. Ten včas odhalí případné neshodné kusy.

Veškerá data, která jsou za provozu lisovací linky sbírána, jsou ukládána centrálním informačním systémem. Jejich dostupnost z kteréhokoliv počítače či mobilního zařízení je zajištěna interní sítí. S informacemi získanými digitalizací provozu lisovny tak denně pracují nejen pracovníci údržby, ale také inženýři kvality i zástupci managementu. 

Údržba

V případě, kdy je třeba co nejrychleji vyměnit vadnou komponentu lisovacího zařízení, je využita technologie 3D skenování a 3D tisku. Vadný díl je v krátké době nahrazen objektem vytištěným z odolného materiálu. Díl tak dočasně funguje jako náhrada, než bude dodán či vychystán originální náhradní díl nebo bude nový díl vyroben interně v nástrojárně Škoda Auto za využití konvenčních technologií. 

Přínosy digitalizace

Zavedením digitalizace do výrobního procesu a využitím jejích přínosů popsaným způsobem se podařilo zvýšit efektivitu produkce lisovny o 3 % již v roce 2017. Oblastí lisovny prostor pro digitalizaci procesu výroby zdaleka nekončí, a je proto možné a zároveň i nutné hledat další možnosti zvýšení efektivity výrobních procesů i v jiných oblastech.

Názorné video demonstrující principy digitální lisovny ve firmě Škoda Auto je na kanálu YouTube: https://youtu.be/sDmLrgpEpwc.

(jh)

Obr. 1. Použití rozšířené reality při údržbě v provozu lisovny ve firmě Škoda Auto

Obr. 2. Ocenění IT projekt roku 2018 pro Škoda Auto

 

O společnosti Cacio

Cacio je Česká asociace manažerů IT. Byla založena v červnu 1998 a její členové reprezentují nejvyšší vedoucí a manažery v oblasti IT pro jednotlivé organizace.

Asociace má za cíl zejména vytvořit profesní platformu manažerů IT, zvyšovat přínosy IT jak pro jednotlivé společnosti, tak pro českou ekonomiku jako celek a všemožně podporovat lepší využívání informační a komunikační techniky.

Základní cíle asociace jsou shrnuty ve třech rovinách – sdílení informací, prezentace odborného názoru a pomoc legislativě v odborné oblasti IT. Více informací lze dohledat na adrese http://www.cacio.cz/.