Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Soutěž AS-Interface na střední škole 2006/2007

Soutěž AS-Interface na střední škole 2006/2007

Sdružení AS-interface Česká republika slavnostně vyhlásilo výsledky prvního ročníku soutěže studentských týmů ze středních škol a učilišť s výukou elektrotechnických, strojních a příbuzných oborů v realizaci laboratorních automatizačních úloh s použitím sběrnice AS-Interface. Soutěž po oznámení v tisku i přímém oslovení příslušných škol oficiálně začala 1. září 2006. Z celkem přihlášených třinácti projektů bylo podle pravidel soutěže ke dni 1. listopadu vybráno sedm k další podpoře aktivními členy sdružení. Uzávěrka příjmu vypracovaných soutěžních projektů byla 30. dubna 2007.

Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže a předání cen úspěšným řešitelům se uskutečnilo 14. května 2007 v aule rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Zúčastnilo se ho celé představenstvo sdružení, v čele s předsedkyní Ing. Kamilou Maškovou a místopředsedou Ing. Petrem Bočkem. Za VUT v Brně se této akce zúčastnil doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.

Hodnotitelská komise ustavená ze zástupců členských organizací sdružení závěrem hodnotila celkem jedenáct dokončených projektů, z nichž nejvýše ocenila projekt Ovládání a řízení elektropneumatického manipulátoru studentů Jiřího Plánky a Karla Stibůrka z VOŠ, SŠ a COP v Sezimově Ústí, vytvořený pod vedením Ing. Jana Fuky. Vítězní řešitelé obdrželi finanční odměnu v celkové výši 10 000 korun, ostatní týmy do třetího místa získaly diplomy a dále čestná uznání. Každý ze zúčastněných studentů dostal věcné ceny od sdružení AS-international Association, zúčastněných firem a VUT v Brně.

Podrobné informace lze nalézt na http://www.as-interface.cz

Pro školní rok 2007/2008 je vyhlášován druhý ročník soutěže.

(rš)