Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Soutěž ABBsolvent má svého vítěze

Zajímavou formu spolupráce s technickými univerzitami zvolila společnost ABB. Uspořádala soutěž ABBsolvent a pozvala na ni studenty strojních a elektrotechnických fakult pěti vysokých škol – ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB v Ostravě, ZČU v Plzni a libereckou TUL. Přihlásilo se celkem 566 studentů, z nichž třetina byla z VUT Brno. Velký zájem měli i studenti z ostravské Technické univerzity (25 % přihlášených) a Západočeské univerzity v Plzni (20 %)
 
Šestitýdenní soutěž začala 15. října 2007. Studenti měli za úkol vyřešit každý týden konkrétní manažerské i technické otázky týkající se chodu fiktivní firmy, která se svým zaměřením a velikostí podobala společnosti ABB. Pro soutěž byly vytvořeny stránky www.abbsolvent.cz, na nichž byly zadávány otázky a studenti se zde informovali o svých výsledcích. Do finále postoupilo devatenáct studentů. Nejlépe si vedli studenti z FEKT VUT Brno, kterých postoupilo do finále celkem devět, a následovala ZUČ Plzeň se čtyřmi finalisty. Zajímavé bylo, že do finále postoupili studenti ze všech ročníků, soutěž tedy neznevýhodňovala studenty nižších ročníků. Tuto skutečnost vysvětlili sami finalisté tím, že k řešení jim značně pomohly informace z internetu, takže šanci uspět měl každý. Soutěžící se také shodli na tom, že soutěžní otázky je přinutily řešit vždy určitý problém.
 
Ceny vítězům předal na slavnostním vyhlášení zemský ředitel a prezident ABB Olle Jarleborg. Vítězem se stal Martin Sirový ze Západočeské univerzity v Plzni (obr. 1), druhý byl Ondřej Hüttl a třetí Daniel Haupt, oba z FEKT VUT Brno. Vítězové si mezi sebou rozdělili tři ceny: desetiměsíční stipendium (7 000 Kč měsíčně), vzdělávací kurz v hodnotě 30 tis. korun a týdenní pobyt v západoevropské pobočce ABB (včetně 10 000 Kč kapesného, dopravy a ubytování). Zbývajících šestnáct finalistů obdrželo věcné ceny. Další šanci dostanou aktivní studenti technických univerzit již letos, protože záměrem společnosti ABB je uspořádat tuto soutěž znovu. Firma v této soutěži vidí dobrý prostředek k tomu, sblížit se s technickými univerzitami, prezentovat ABB a také vyvolat mezi studenty zájem o práci v ABB.
(ev)
 
Obr. 1. Olle Jarleborg předává cenu vítězi soutěže ABBsolvent Martinu Sirovému ze Západočeské univerzity v Plzni