KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Současný stav a nové prvky v programu Cepot

Centrum podpory talentů (Cepot), které působí při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, je na prahu již šestého cyklu studentských projektů. Při obhajobách v únoru 2008, kdy studenti prezentovali výsledky dosažené v pátém cyklu programu, se znovu ukázalo, jak je pro ně program Cepot přínosný. Členové hodnotitelská komise, zástupci společností ANF Data, spol. s r. o., RLC Praha, a. s., Sidat, s. r. o., Sofcon, spol. s r. o., Verema, spol. s r. o., a katedry řídicí techniky FEL ČVUT v Praze, shodně ocenili nejen rostoucí kvalitu projektů, ale především posun k tématům, která mnohem více odpovídají průmyslové praxi, než tomu bylo před necelými dvěma roky, kdy program Cepot začínal. Dosud bylo v programu podpořeno více než 50 studentů, z nichž většina pracovala na projektech trvajících dva až tři cykly. Několik studentů se však účastní programu od jeho úplného začátku. Celková částka vyplacená studentům na mzdách přesahuje tři miliony korun. Vznikají i mnohem kvalitnější diplomové práce, což bylo patrné i na letošní akci Kontakt, prezentaci diplomových prací každoročně pořádané katedrou. Sponzor této akce oceňuje tři nejlepší z představených diplomových prací finanční odměnou. Z prací oceněných letos společností Sidat byly dvě realizovány právě s podporou programu Cepot.
 

Marketingové studie

Novinkou v právě uplynulém cyklu byl požadavek hodnotitelské komise na vypracování marketingových studií k vybraným projektům. Šlo o projekty, u nichž nebylo zřejmé, zda z pohledu programu Cepot má smysl je dlouhodobě podporovat, anebo byly pochybnosti o tom, zda plánovaná oblast využití jejich výsledků je ta správná. Marketingové studie vypracovávali sami studenti – řešitelé projektů ve spolupráci se společností Verema a studenty školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Vysoké školy ekonomické v Praze. Z pohledu programu Cepot šlo o pilotní projekt, jehož cílem bylo poskytnout studentům ČVUT pohled na jejich vlastní technickou činnost z pozic marketingu a studentům ŠMVV Praha a VŠE marketingově zpracovat zajímavá technická řešení. Celkově tak byl naplněn dlouhodobý záměr programu nabídnout studentům technického oboru možnost jiného než čistě technického pohledu na výsledky jejich práce. Spolu se vzděláváním v dalších kurzech, zaměřených na prezentační dovednosti, rétoriku, tvorbu image a společenský protokol, si tak studenti rozvíjejí své schopnosti a dovednosti umožňující jim na úrovni jednat o technických záležitostech s lidmi netechnického zaměření, což jim může usnadnit cestu k budoucímu obchodnímu úspěchu doma i v zahraničí.
 

Oceněné projekty pátého cyklu

Jako v každém cyklu, ocenila i letos v únoru hodnotitelská komise několik výjimečných projektů. Nejlepšího hodnocení dosáhl projekt Eduarda Doskočila Modul pro inerciální navigaci, téma navazující na jeho bakalářskou práci, na němž v programu pracuje již třetí cyklus. Z původně akademického projektu s nejasným uplatněním se stal projekt směřující k uplatnění v praxi, možná i ke komerčnímu využití. Po technické stránce jde o kombinaci návrhu hardwaru a firmwaru s použitím matematického modelování. Dalším oceněným byl projekt Komponenty pro bezdrátový systém regulace teploty Lukáše Čarka. Autorovi se přes počáteční potíže podařilo vyvinout systém výrazně rozšiřující možnosti automatizace v oblasti technického zařízení budov. Velkým přínosem projektu je jeho dovedení až do fáze průmyslového designu. Zadavatelem obou uvedených projektů je katedra řídicí techniky. Oceněn byl také projekt Stabilizovaná platforma pro kamerový systém pro bezpilotní letoun Sojka studentů Martina Řezáče a Jaroslava Žohy, jehož zadavatelem je LOM Praha, s. p., o. z. VTÚL. Jde o projekt řešený v programu Cepot od jeho samého začátku, s etapami od návrhu naprosto základních principů a prototypů až po současné řešení s využitím momentového motoru. Pozoruhodné je to, že oba řešitelé vše připravili po teoretické stránce i v podobě zkušebních prototypů tak dobře, že po obdržení momentového motoru byla stabilizovaná platforma plně funkční do pouhých dvou týdnů. Výčet oceněných uzavírá projekt Prediktivní řízení výkonové rovnováhy v elektrizační síti ČR, který student Ondřej Malík řeší pro společnost ČEPS, a. s. Navrhuje v něm algoritmy pro řízení výkonové rovnováhy s využitím různých optimalizačních kritérií, jež společnost ČEPS hodlá po vyzkoušení využívat v reálném provozu.
 
Ing. Pavel Burget,
katedra řídicí techniky FEL ČVUT v Praze, Cepot