Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Současné produkty pro automatizaci budoucnosti

Automa 12/2001

Gustav Holub

Současné produkty pro automatizaci budoucnosti

Factory Manager pro průmyslový Ethernet
Softwarový nástroj Factory Manager společnosti Phoenix Contact je určen pro uživatele průmyslového Ethernetu. Pomůže jim nastavit IP adresu, konfigurovat připojená zařízení při uvádění sítě do provozu, vyžádat si od nich informace o stavu a diagnostické informace pro servisní zásah. Je tedy cenným pomocníkem v každé fázi použití. Dokáže spravovat téměř všechny relevantní informace o komponentách v síti v rámci celé aplikace. Operátoři a pracovníci údržby jej ocení jako vhodný nástroj pro ovládání a monitorování provozu systému. Zaručuje kontinuální monitorování sítě. Zprávy a události jsou archivovány v příslušných souborech a mohou být použity pro pozdější diagnostiku. Aktuální verze softwaru 1.0 obsahuje certifikát „Microsoft Certified for Windows 2000“. Znamená to, že software Factory Manager splnil kvalitativní požadavky definované v certifikátu Microsoftu i co se týče bezpečnosti, ovládání a spolehlivosti.

Obr. 1.

Bezpečnostní relé IB IL 24 Safe
Novinkou v systému Interbus Inline je bezpečnostní relé pro nouzové vypnutí IB IL 24 Safe pro ochranné dveřní spínače, přístroje k dodatečnému připojení spínacích lišt, bezpečnostní rohože, rošty apod. Bezpečnostní svorka spolehlivě vypíná napětí pro následné moduly v systému Interbus Inline. Relé je vhodné pro jednokanálová nebo dvojkanálová zařízení. Navíc je k dispozici bezpečnostní odpojovač IB IL 400 Safe 2 pro použití v napájecím obvodu 400 V. Pomocí tohoto odpojovače lze spolehlivě odpojit trojfázové napájení pro spínače motorů Inline. Ve spojení s bezpečnostním relé lze odpojovač použít jako nouzové vypínací zařízení pro bezpečnostní kategorii 4 podle EN 954-1.

I/O moduly Varioface VF-IBS
Vstupní a výstupní moduly Varioface VF-IBS jsou koncipovány jako účastnické moduly dálkové sběrnice pro decentrální aplikace s minimálními nároky na I/O. Pro připojení snímačů a akčních členů na komponenty Interbusu je často z výkonnostních nebo funkčních důvodů nutné nepřipojovat I/O přímo na sběrnici, ale použít vloženou úroveň snímačů a akčních členů. Všechny I/O signály se na Varioface připojují přes plochý kabelový konektor. Varioface je do systému Interbus připojen pomocí běžných kabelů Interbusu, a to jako pasivní propojovací rozhraní nebo aktivní reléové rozhraní.

Všechna napájecí napětí jsou galvanicky oddělena. K dispozici jsou moduly s 2 × 8 digitálními vstupy a 2 × 8 digitálními výstupy nebo s 4 × 8 digitálními výstupy. Indikace diagnostiky sběrnice trvale poskytuje informaci o stavu připojených zařízení.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Blokový regulátor IBS GE 90-70
Blokový regulátor IBS GE 90-70 má všechny technické přednosti čtvrté generace stavebnicových regulátorů řady 90-70 společnosti GE Fanuc. Nová generace regulátorů je charakteristická jednoduchým provozem a obsluhou s možností rozšířit standardní rozsah funkcí podle potřeb uživatele. K dispozici je optimalizovaná diagnostika systému.

Vzájemná zaměnitelnost regulátorů bez nákladných technických opatření v provozu je základní koncepcí sběrnice Interbus. Vhodnost aplikace Interbusu jako komunikační sběrnice pro regulátory GE Fanuc již byla ověřena u předchozích typů regulátorů v mnoha úspěšných aplikacích v předcházejících osmi letech.

[Tiskové informace Phoenix Contact, říjen 2001.]

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com