Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Sortiment řídicích systémů Modicon TSX

Automa 3/2001

Ing. Martin Červinka
vedoucí segmentu Automatizace Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha

Sortiment řídicích systémů Modicon TSX

Transparent Factory – důraz na otevřenost
Společnost Schneider Electric uvedla během roku 1999 na český trh nové moderní pojetí řízení průmyslových a energetických podniků, infrastruktury apod., nazvané Transparent Factory. Díky otevřenosti komunikačních protokolů výrobků Schneider Electric lze tento způsob řízení aplikovat i v provozech, které jsou již nyní vybaveny řídicími systémy jiných výrobců. Z ekonomického pohledu je výhodnější navrhnout řešení na bázi řídicích systémů Modicon TSX a ostatních komponent produkovaných a distribuovaných společností Schneider Electric.

Obr. 1. Obr. 2.

Řídicí systémy Modicon TSX
Vlastní řídicí systémy, ale i programová vybavení pro vývoj aplikací podléhají mezinárodním normám IEC 1131, které mají i svou českou podobu ČSN EN 61131. Řídicí systémy Modicon TSX lze programovat po sériové lince, rychlé průmyslové sběrnici nebo také po síti Ethernet TCP/IP. Systémy Modicon TSX lze použít na mnoha komunikačních sběrnicích, a to v metalickém redundantním i optickém provedení, např. Modbus, ModbusPlus, Unitelway, Fipway, Inter-bus-S, Profibus, Ethernet TCP/IP, LonWorks apod.

TSX Nano
Je to malý řídicí systém určený převážně pro automatizaci strojové výroby, lze jej však použít i v procesní výrobě. Systém TSX Nano je dodáván ve třech velikostech podle počtu vstupů a výstupů. Všechny varianty jsou rozšiřitelné o diskrétní i analogové signály. Mimo diskrétní signály obsahuje každý systém obousměrný vstup čítačů do 10 kHz a impulsní výstup do 4,9 kHz, až dvě sériové komunikační linky a popř. i analogový vstup. Maximální rozsah je 120 diskrétních, popř. 14 analogových signálů.

TSX Micro
Systém je určen převážně pro malé a střední aplikace ve strojové i procesní výrobě. Možnosti připojení sběrnice ASi pro distribuované senzory a akční členy a specifický modul pro bezpečnostní aplikace kategorie 3 zvyšují jeho využitelnost pro řízení strojů a strojních linek. Maximální rozsah je 248 diskrétních, 32 analogových signálů, popř. 8 signálů pro čítače do 500 kHz. Systém může být vybaven až dvěma sériovými komunikačními linkami nebo rychlou průmyslovou sběrnicí typu peer-to-peer.

Obr. 3. Obr. 4.

TSX Premium
Jde o plně modulární výkonný řídicí systém pro střední a velké aplikace v řízení strojní výroby, ale také pro rozsáhlé a distribuované procesní aplikace zejména v průmyslu. Podobně jako systém TSX Micro, lze i tento typ vybavit sběrnicí ASi a bezpečnostním modulem kategorie 4. Systém lze konfigurovat jako redundantní řídicí systém v tzv. režimu warm standby. Maximální rozsah je 2 048 diskrétních a 256 analogových signálů. Systém lze doplnit o až 64 specifických modulů, jako jsou moduly čítačů, komunikační, vážní, krokovací, polohovací a další moduly. Mimo jiné komunikace lze systém vybavit komunikačním modulem Ethernet TCP/IP s vestavěnou funkcí server web Zvláštností tohoto systému je také varianta v podobě karty ISA pro průmyslové nebo jiné PC. Toto provedení obsahuje vlastní paměť i procesorovou jednotku, s PC sdílí pouze napájecí zdroj a vnitřní komunikační sběrnici ISA. Jako vstupy a výstupy využívá standardní moduly TSX Premium připojené přes systémovou sběrnici řídicího systému, nebo moduly TSX Momentum přes rychlou komunikaci Fipio.

TSX Momentum
Velká přizpůsobivost systému TSX Momentum je jeho největší výhodou. Moduly TSX Momentum lze použít jako distribuované I/O k řídicím systémům Modicon, ale také k systémům jiných výrobců. Druhým, neméně zajímavým řešením je autonomní řídicí systém s vlastní jednotkou CPU, pamětí, komunikacemi apod., určený zejména pro střední a rozsáhlé aplikace. Vybrané procesorové jednotky vybavené integrovanou komunikací Ethernet TCP/IP obsahují také vestavěnou funkci server web. Zajímavé je také konstrukční provedení řídicího systému, které může ušetřit mnoho místa v rozváděčích. Maximální rozsah je až 512 vstupně-výstupních slov (jedno slovo je jeden analogový nebo šestnáct diskrétních signálů). Signály čítačů mohou mít frekvenci do až 200 kHz.

TSX Compact
Podobně jako u TSX Premium, jde i zde o modulární systém pro střední a velké aplikace v centralizované i distribuované konfiguraci. Maximální rozsah je až 1 024 vstupně-výstupních slov (jedno slovo je jeden analogový nebo šestnáct diskrétních signálů)- Signály čítačů mohou mít frekvenci do až 500 kHz. Systém standardně obsahuje dvě sériové komunikační linky a jednu rychlou průmyslovou sběrnici typu peer-to-peer. Velkou výhodou tohoto systému je provedení, které umožňuje použít jej v prostředí s teplotou od –40 °C do +70 °C. K dispozici je dokonce provedení se speciálním povlakem elektronických součástek řídicího systému.

Obr. 5. Obr. 6.

TSX Quantum
Řídicí systém TSX Quantum je svým provedením a rozsahem určen pro velké a nejnáročnější distribuované aplikace. Systém je silný zejména v možnostech distribuování vstupů a výstupů, lze jej konfigurovat jako redundantní v tzv. provedení hot standby, které zajišťuje velmi spolehlivou zálohu řídicího systému pro důležité provozy. Maximální rozsah je až 4096 vstupně-výstupních slov (jedno slovo je jeden analogový nebo šestnáct diskrétních signálů). Mimo jiné komunikace lze systém vybavit komunikačním modulem Ethernet TCP/IP s vestavěnou funkcí server web v metalickém i optickém provedení.

TSX Atrium
Podobně jako provedení ISA řídicího systému TSX Premium je i TSX Atrium provedeno v podobě karty ISA do PC, které s PC využívá napájecí zdroj a vnitřní sběrnici ISA. Napájení lze řešit i jako externí v podobě zálohy pro případ výpadku nebo odpojení PC od napájení. V tomto případě systém využívá jako vstupy a výstupy moduly TSX Momentum, popř. TSX Compact.

Obr. 1.

Vývojová prostředí pro programování systémů Modicon TSX
Jak již bylo řečeno v úvodu, řídicí systémy i odpovídající vývojová prostředí splňují podmínky mezinárodních norem IEC 1131. Nyní jsou k dispozici dvě vývojová prostředí. Pro systémy TSX Nano, TSX Micro a TSX Premium je určen software PL7, pro systémy TSX Momentum, TSX Compact, TSX Quantum a TSX Atrium je určen software Concept. Oba programy umožňují vytvářet aplikační programy ve čtyřech až pěti editorech podle normy IEC, navíc obsahují řadu diagnostických a ladicích prvků, které maximálně vylučují chyby v konfiguraci i v aplikačním programu (např. integrovaný simulátor řídicího systému apod.).

Operátorské panely Telemecanique
Součástí sortimentu automatizace Schneider Electric je také úplná řada operátorských panelů XBT Magelis, které jsou k dispozici od jednoduchých textových (dva až čtyři řádky), přes semigrafické (čtyři až osm textových řádků, grafika 240 × 64 bodů) až po výkonné grafické stanice (grafika 640 × 480 bodů). Grafické panely jsou k dispozici v provedení s klávesnicí nebo s dotykovou obrazovkou, dokonce v kombinovaném provedení, kde klávesnici představují grafická pole displeje s dynamicky proměnnou funkcí. Všechny typy panelů jsou vybaveny sériovou komunikační linkou RS-232/484/422, grafické panely lze navíc připojit přímo na rychlou průmyslovou sběrnici typu peer-to-peer. Výhodou všech typů panelů je jednotný konfigurační software a také jednotná ergonomie jejich ovládání, ať už jsou to textové panely či grafické stanice.

Operátorské panely, stejně jako řídicí systémy, splňují požadavky mezinárodních norem IEC1131.

V rámci dodávky řídicích systémů je v sortimentu společnosti Schneider Electric mnoho komunikačních komponent, které zpřístupní připojení „cizích“ zařízení, např. volně programovatelný komunikační most (bridge), komunikační most mezi světově uznávaným protokolem Modbus a sítí Ethernet TCP/IP apod. Na bázi těchto, ale i dalších produktů, navrhuje společnost Schneider Electric technicky kvalitní spolehlivá a ekonomicky zajímavá řešení.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7, 397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz
http://www.schneider-electric.cz