Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

SoMachine v akci: balení potravinových past pro humanitární účely

Platforma SoMachine spojuje do jednoho efektivního celku robustní software a optimálně odstupňovaný řídicí hardware. Článek popisuje, jak díky využití této platformy firma ušetřila náklady při vývoji a zprovoznění balicího stroje.
 

Software SoMachine

 
Software SoMachine je navržen tak, aby splňoval současné požadavky na řízení strojů. Jediné vývojové prostředí tak umožňuje vývoj, programování, uvedení do provozu a údržbu malých a středně velkých strojů i celých technologických celků.
 
K hlavním výhodám SoMachine patří předem připravené aplikační funkční bloky, které řeší úlohy typické pro konkrétní technologie – např. balicí stroje, jeřáby nebo dopravníky. Reálně tím pomáhají snížit náklady na vývoj stroje a zrychlují jeho uvedení na trh.
 

Efektivně zabalené potravinové pasty

 
Vlastnosti obou částí koncepce SoMachine – softwaru i hardwaru – byly prověřeny v mnoha úspěšných realizacích. S technicky zajímavými projekty se lze setkat nejen ve světě, ale i v České republice. Jedním příkladem za všechny je využití platformy pro balicí stroj s vertikálním plněním vytvořené pro společnost J&B Blažek, s. r. o. Řídicí systém pro balicí stroj tvoří:
  • centrální PLC Modicon,
  • distribuované vstupy a výstupy Advantys,
  • operátorský panel Magelis,
  • dva měniče frekvence Altivar.
Operátorský panel komunikuje s PLC prostřednictvím standardního protokolu Modbus. Měniče frekvence a vzdálené vstupy a výstupy využívají CANopen (dostatečná přenosová rychlost a přesná regulace pohonů).
 
V tomto projektu se osvědčilo využívání funkčních bloků, které zkrátily dobu vývoje, protože programátor nemusel vytvářet celý aplikační program sám. Urychlilo se i uvedení stroje do provozu. Byly využity zejména grafické objekty a předem připravené funkční bloky pro balicí stroje, např. pro tyto funkce:
  • řízení odvíjení,
  • navíjení,
  • dopravník,
  • plnění,
  • regulace teploty.
Uvedený stroj je již úspěšně zaveden do provozu a jeho hlavním úkolem je balení potravinových past určených pro humanitární účely. Právě probíhají přípravy na výrobu další série. Více informací o platformě SoMachine je uvedeno na www.schneider-electric.cz.
 
Ing. Oskar Lažanský, Schneider Electric
 
Obr. 1. SoMachine: vzorová architektura balicího stroje