Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

SoMachine: robustní platforma, na které lze stavět

Výrobci strojů a menších technologických celků se takřka nepřetržitě potýkají se sílícím tlakem na snižování pořizovacích nákladů a zkracování termínů dodávek. Náročné konkurenční prostředí zároveň vyžaduje hledání stále dokonalejších technických řešení, která splní vysoké technologické i výkonnostní parametry. Schneider Electric tuto výzvu přijal a vystavěl unikátní a komplexní platformu SoMachine.
 

Sázka na jistotu se vyplácí

 
Výběr vhodných technických prostředků, často od různých dodavatelů, znamená pro výrobce strojů (OEM) časově i finančně náročnou aktivitu. Čelí navíc velkému riziku vyplývajícímu z nejisté spolehlivosti a funkčnosti celého zařízení. Kýženou jistotu naopak představuje SoMachine – kompletní řešení automatizace strojů – z dílny Schneider Electric. Opírá se o čtyři základní hardwarové pilíře: programovatelné automaty (PLC), operátorské panely (OP) nebo kombinované operátorské panely (OP/PLC) a řídicí systémy pro měniče frekvence či servopohony (obr. 1). Z aplikačního pohledu vše umně zastřešuje stejnojmenné – SoMachine – inženýrské prostředí.
 
Výrobce strojů nebo projektantská kancelář navíc získá „kuchařku“ v podobě systémového manuálu (TVDA). Ten obsahuje nejen samotný popis řídicího systému, ale i kompletní a otestované typizované sestavy – včetně např. jištění, napájení a komunikačních síťových prvků.
 

SoMachine? Pohodová automatizace

 
Inženýrské prostředí SoMachine je přizpůsobeno typickému průběhu celé zakázky. V úvodní části konfigurace se stanoví architektura celého systému a nastavení komunikací. K tvorbě samotného programovacího kódu lze využít rozsáhlou knihovnu funkcí, funkční bloky a připravené hardwarové objekty. Programování a ladění usnadní např. simulace a verifikace s výkonnou nápovědou. Každá proměnná pro řídicí logiku i operátorské rozhraní se zadá pouze jednou. Nadstandardní je také parametrizování sběrnice a nastavení pohonů v jediném prostředí.
 
Oživení výrazně usnadňuje vygenerování jediného projektového souboru, který se nahraje přes jediný komunikační kabel a spustí jediným povelem. Po dokončení projektových prací lze snadno vytvořit kompletní elektronickou dokumentaci a předat ji zároveň s celou zakázkou.
 
Jakmile je zařízení uvedeno do provozu, následuje režim údržby. Při něm najdou uplatnění diagnostické funkce. Díky SoMachine dokáže řídicí systém v případě nečekané události či alarmu rozeslat varovné e-maily. Nastavení přístupových práv dovoluje nejen realizovat různé varianty řízení technologie, ale i „uzamknout“ celou aplikaci.
 

Unikátní model FDT/DTM

 
SoMachine (v aktuální verzi 2) podporuje vedle „klasických“ sběrnic a protokolů Modbus, CANopen, CANmotion, AS-Interface, Ethernet/IP a Profibus-DP také současný trend v průmyslové komunikaci – standard FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager). Princip DTM je obdobný jako jednorázové instalování ovladače nové tiskárny v operačním systému počítače. Jeho služby mohou prostřednictvím FDT využít všechny aplikace, jako např. Word, Excel atd. Řídicí systém (potažmo inženýrský nástroj) tedy dokáže využívat schopnosti inteligentních přístrojů, které ve formě DTM ovladače nabízejí diagnostické a parametrizační funkce.
 

Dobrý manažer má přehled

 
Na nadřazené aplikace (databáze) lze přes Ethernet exportovat požadované soubory proměnných ve standardním formátu pomocí integrovaného nástroje Data Manager (.csv, .xls). Vedení podniku průběžně získává jak výpisy receptur, tak informace o počtu vykonaných operací či o zastavení stroje. Díky SoMachine tento postup probíhá přímo – bez nutnosti použít speciální nadřazený systém.
 

SoMachine v akci

 
Koncepce SoMachine má za sebou již mnoho úspěšně realizovaných zakázek jak v zahraničí, tak na českém trhu. Jmenovat lze např. dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje, balicí linky nebo jeřáby.
 
Michal Křena, Ing. Oskar Lažanský,
 
Obr. 1. Platforma SoMachine spojuje do jednoho efektivního celku robustní software a optimálně odstupňovaný řídicí hardware: PLC Modicon M238 a Modicon 258, kombinované OP/PLC Magelis XBT GC a OP Magelis XBT GT/GK (s CANopen), řídicí systémy pro měniče frekvence Altivar IMC a pro servopohony Modicon LMC 058
Obr. 2. Kombinovaný OP/PLC Magelis XBT GC je jedním ze čtyř hardwarových pilířů koncepce SoMachine
Obr. 3. Výkonný programovatelný automat Modicon M258
Obr. 4. Informační DVD SoMachine si lze zdarma objednat pod označením KATQS928_1 na info@cz.schneider-electric.com