Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Solární energie v ČR: současný a stav a perspektiva

Dne 22. března 2010 se v budově Akademie věd ČR konal seminář s tiskovou konferencí na téma fotovoltaika. Seminář uvedl Václav Pačes, bývalý předseda Akademie věd a předseda nezávislé energetické komise. Na semináři nezazněly argumenty na podporu fotovoltaiky ani proti ní. Odborníci v referátech přiblížili současný stav ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Ve třech referátech a dvou diskusních vystoupeních byly objasněny příčiny i možné důsledky současného prudkého nárůstu zájmu o výstavbu fotovoltaických elektráren. Diskutující se shodli v tom, že příčinou není zájem o ekologii ani úspěšnost tohoto druhu energie na evropském trhu, ale nesystémově nastavená dotace. Ta je nezvykle vysoká a navíc neumí odlišit projekty určené ke stabilizaci infrastruktury (např. panely na střechách nemocnic, škol, obytných domů) od rozsáhlých projektů postavených mnohdy na bonitní orné půdě. V rozumném měřítku fotovoltaika přispívá ke stabilitě energetické infrastruktury, zejména je-li součástí farem, logistických center apod. a je-li integrována do jejich energetického hospodářství. Nevhodnou implementací fotovoltaických zdrojů může vznikat v elektrizační soustavě nerovnováha, kterou je třeba řešit větší kapacitou řiditelných zdrojů. To svými výpočty dokládají vědci a inženýři z Centra aplikované kybernetiky (ČVUT), kteří navrhli kybernetický model pro částečnou kompenzaci těchto nepříznivých vlivů regulací jiných zdrojů.

(ed)