Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Softwarový nástroj B.Data pro hospodaření s energií s novými funkcemi

Modulární softwarový nástroj Simatic B.Data pro podporu hospodaření s energií bez vazby na konkrétní odvětví je v nové verzi V5.3 rozšířen o nové funkce a uvolněn k použití pod Windows 7 ve verzi 32 i 64 bitů. V novém zobrazení lze v tabulkách i v podobě grafů na zobrazeném panelu s přístroji sledovat údaje o množstvích a cenách energie a další ukazatele výkonnosti (KPI) závodu, jako např. náklady, plánované a skutečné úspory, návratnost investic apod. Získané informace lze snadno sestavovat do přehledných zpráv. Dále jsou novinkami např. přehled všech opatření zavedených v oblasti hospodaření s energií, možnost práce s časovým rozvrhem směn a lokálními kalendářními údaji (data místních státních svátků apod.) jako parametry ovlivňujícími budoucí poptávku po energii a generování výstrah a upozornění při jakékoliv odchylce skutečných a očekávaných hodnot KPI. Při rychlé reakci lze dosahovat významných úspor energie i nákladů.

Součástí nástroje Simatic B.Data V5.3 je nástroj Simatic powerrate 4.0 SP1 pro oblast hospodaření s energií fungující pod Windows 7 ve verzi 32 i 64 bitů a obsahující novou knihovnu algoritmů pro pokročilé řízení procesů (Advanced Process Library – APL) a podporu programu Microsoft Excel 2010. Jde o novou verzi osvědčeného doplňku vizualizačního systému Simatic WinCC a systému pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7, dokonale sladěnou s uživatelským rozhraním systému Simatic PCS 7.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com