Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Software Plant Simulation představen uživatelům

Software pro modelování, simulaci a optimalizaci výrobních a logistických systémů Plant Simulation z produktové řady Tecnomatix byl v loňském ročníku časopisu Automa představen na příkladu simulace výrobní linky v sérii čtyř článků (Automa č. 5/2007, 6/2007, 8/2007 a 10/2007). Software vyvinula společnost UGS Corp., kterou v květnu 2007 převzala firma Siemens. Tím vznikla divize Siemens PLM Software, jež v lednu 2008 pozvala odborníky českých průmyslových podniků na seminář o tomto nástroji.
 
Funkce a přínosy softwaru Plant Simulation představil na semináři Ralph Bauknecht, prodejní konzultant divize Siemens PLM Software. Jeho přednáška ukázala na příkladech z praxe, jak lze software využít při plánování nové výroby nebo při přestavbě linky na novou verzi výrobku (např. poslední model automobilu). Veškeré úpravy výrobních linek lze ověřit předem simulováním. To přispívá k dokonalejšímu projektování a efektivnější konstrukci linek i k lepšímu využití výrobních prostředků. Důsledkem je vyšší produktivita výroby (o 12 až 20 %) a nižší investiční náklady při plánování nové výroby (až o 20 %). Snižují se také zásoby a doba průchodu se zkracuje o 20 až 60 %.
 
Ralph Bauknecht demonstroval přínosy softwaru Plant Simulation na dosavadních projektech zákazníků, mezi které patří např. Škoda Auto a. s., Audi, BMW, General Motors, Bosch, Thysenn a další. Představil rovněž projekt automobilky Freightliner (ze skupiny DaimlerChrysler), kde byla pomocí softwaru Plant Simulation navržena a uvedena do provozu linka na výrobu 200 nákladních automobilů denně. V projektu bylo třeba vyřešit provoz dvou montážních linek nestejné rychlosti, synchronizaci montáže a lakovací linky a jiné otázky. Návštěvníci semináře se seznámili i s dalšími případovými studiemi z automobilek (např. BMW), ale i z jiných oborů. Software využívá také stavební firma Xella (Ytong) nebo společnost Flensburger Shipyard, zabývající se stavbou lodí.
 
Jinou možnost využití softwaru Plant Simulation zmínil ve své přednášce Karel Carvan. Na živé ukázce předvedl simulaci pohybu lidí prostorem podle náhodných nebo cílených kritérií. Model založený na podobném principu byl použit např. na frankfurtském, mnichovském nebo dallaském letišti. Závěr semináře byl věnován uživatelské prezentaci Jiřího Štočka, který hovořil o průběhu zavádění softwaru ve společnosti Škoda Auto a. s.
 
Semináře v anglickém jazyce se zúčastnilo více než sto odborníků z různých podniků. Velmi živě se zajímali o funkce softwaru a možnosti jeho použití v podmínkách svých provozů.
(ev)
 
Obr. 1. Nástroj pro rozvržení výrobních linek