Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Software e!Cockpit pro PFC200 je již k dispozici

Řídicí moduly PFC200 vycházejí vstříc rostoucí poptávce po kompaktních řídicích jednotkách, které kromě klasických úloh logického řízení dokážou zajistit také komunikaci s podřízenými a nadřazenými systémy a vizualizaci. Moduly PFC200 jsou kompaktní, výkonné a univerzální řídicí jednotky, které využívají operační systém Linux, podporující práci v reálném čase. Jsou kompatibilní se všemi řídicími jednotkami a moduly řady Wago-I/O-System 750. Protože nepotřebují ventilátor ani baterie, jsou navíc velmi odolné a nevyžadují téměř žádnou údržbu.

 
V letošním březnovém vydání časopisu Automa jsme upozornili na nové inženýrské prostředí e!Cockpit pro řídicí techniku Wago. Toto inženýrské prostředí je nyní volně ke stažení na webové stránce www.wago.com/ecockpit a po instalaci je lze po třicet dnů využívat zdarma. Je velmi vhodné právě k navrhování řídicích aplikací pro moduly PFC200. Využívá při tom známý editor Codesys a jazyky podle IEC 61131-3. Kromě návrhu řídicí logiky však e!Cockpit obsahuje také množství nástrojů pro vypracování návrhu vizualizace, pro testování, řešení problémů a diagnostiku, a je proto užitečným nástrojem nejen při programování, ale také při uvádění zařízení do provozu a pro údržbu.
 
Pro zájemce o editor Codesys připravila firma Wago školení: 30. 9. 2015 v Praze a 1. 10. 2015 v Brně (www.wago.cz/aktuality/seminare-a-skoleni/index.jsp).
 

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz