Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Software Autodesk pomáhá při vývoji chytrých vodovodů

Izraelská firma Hydrospin získala od společnosti Autodesk ocenění Inventor of the Month za duben 2012. Oceněno bylo inovativní použití softwaru Autodesk Inventor a dalších nástrojů pro tvorbu a ověřování prototypů v digitálním prostředí k vývoji malého turbínového generátoru využívajícího k výrobě elektrické energie proudění vody ve vodovodním řadu. Generátor vyvinutý firmou Hydrospin je určen k napájení různých tzv. chytrých vodovodních zařízení. Jde o zařízení, která sledují pohyb a kvalitu vody i další parametry vodovodního řadu a umožňují např. odhalit úniky vody nebo závady na potrubí, čímž zabraňují plýtvání vzácnou surovinou. Generátor byl vyvinut přesně po­dle požadavků izraelské národní vodovodní společnosti. Při vývoji byl optimalizován mj. hydraulický odpor generátoru. Využitím nástrojů značky Autodesk pro tvorbu prototypů a k simulaci jejich chování ve velmi širokém rozsahu provozních podmínek v digitálním prostředí ušetřila firma Hydrospin při vývoji nového přístroje stovky hodin práce jen při samotném jeho ověřování a náklady ve výši až stovek tisíc dolarů. Jako účastníkovi programu Autodesk Clean Tech Partner jí navíc byly mnohé z nástrojů značky Autodesk poskytnuty za zvýhodněných podmínek.

(sk)