Software Autodesk pomáhá při vývoji chytrých vodovodů

Izraelská firma Hydrospin získala od společnosti Autodesk ocenění Inventor of the Month za duben 2012. Oceněno bylo inovativní použití softwaru Autodesk Inventor a dalších nástrojů pro tvorbu a ověřování prototypů v digitálním prostředí k vývoji malého turbínového generátoru využívajícího k výrobě elektrické energie proudění vody ve vodovodním řadu. Generátor vyvinutý firmou Hydrospin je určen k napájení různých tzv. chytrých vodovodních zařízení. Jde o zařízení, která sledují pohyb a kvalitu vody i další parametry vodovodního řadu a umožňují např. odhalit úniky vody nebo závady na potrubí, čímž zabraňují plýtvání vzácnou surovinou. Generátor byl vyvinut přesně po­dle požadavků izraelské národní vodovodní společnosti. Při vývoji byl optimalizován mj. hydraulický odpor generátoru. Využitím nástrojů značky Autodesk pro tvorbu prototypů a k simulaci jejich chování ve velmi širokém rozsahu provozních podmínek v digitálním prostředí ušetřila firma Hydrospin při vývoji nového přístroje stovky hodin práce jen při samotném jeho ověřování a náklady ve výši až stovek tisíc dolarů. Jako účastníkovi programu Autodesk Clean Tech Partner jí navíc byly mnohé z nástrojů značky Autodesk poskytnuty za zvýhodněných podmínek.

(sk)