Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Softstartéry a měniče frekvence firmy Moeller

Rostoucí požadavky na plynulý rozběh a doběh a na řízení pohonů nutí výrobce opouštět klasické způsoby rozběhu pomocí přepínání zapojení hvězda-trojúhelník a nahrazovat je softstartéry, popř. měniči frekvence. Firma Moeller nabízí řady měničů DF51, DF6, DV51 a DV6 a softstartéry DS4, DS6 a DM4.
 

Měnič frekvence DF/DV51

Označení DF51 značí základní řadu měničů frekvence se skalárním řízením (U/f), které se dodávají v rozsahu výkonů 0,18 až 7,5 kW. Tento typ měniče lze využít pro široké spektrum úloh, počínaje jednoduchým řízením ventilátorů a čerpadel, přes projekty v dopravě až po použití např. v obráběcích strojích. Měniče mají velké množství nastavitelných parametrů, jako např. PID regulátor, programovatelné digitální vstupy a výstupy, termistorový vstup, automatickou regulaci napětí (boost) a další. Součástí je integrovaný ovládací panel s potenciometrem, šesti funkčními tlačítky a diodami LED, který lze nastavit jako regulátor výstupní frekvence (obr. 1).
 
Řada DV51 (obr. 2) nabízí oproti měničům DF51 navíc ještě možnost bezsenzorového vektorového řízení. Předností vektorové regulace je řízení magnetického toku motoru na jeho jmenovitou hodnotu. Díky tomu je u asynchronních motorů možná dynamická regulace točivého momentu. Tyto měniče jsou tedy vhodné pro zařízení s těžším rozběhem, jako jsou pístové kompresory, drtičky apod. Součástí měniče frekvence DV51 je také integrovaný brzdný tranzistor.
 

Měniče frekvence řady DF/DV6

Měniče DF6 mají stejné využití jako měniče řady DF51, dodávají se ovšem ve výkonech 11 až 132 kW a mají oproti měničům řady DF51 více digitálních vstupů. Další výhodou je zabudovaný aktivní ventilátor, který je možné snadno vyměnit, aniž by bylo nutné vyjmout měnič z rozvaděče.
 
Poslední řadou nabízenou firmou Moeller jsou vektorové měniče DV6, které vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům. Měniče typu DV6 se dodávají ve výkonovém rozsahu 0,75 až 132 kW. Oproti měničům řady DV51 mají navíc tři analogové vstupy, které lze použít pro zadávání výstupní frekvence, omezení momentu motoru apod. Nabízí také větší množství digitálních vstupů a výstupů. Dále je možné měnič doplnit o kartu, ke které lze připojit inkrementální snímač umístěný na hřídeli motoru, a přesněji tak regulovat moment při nízkých otáčkách (pod 1 Hz). Propojením dvou takových karet je také možné snadno vytvořit elektrickou hřídel. Měniče řady DV6 je možné použít i pro výtahy a jeřáby, neboť mají integrované ovládání mechanické brzdy.
 
Jednotlivé parametry měničů frekvence lze měnit pomocí ovládací jednotky přímo na měniči. Druhou možností je připojit měnič frekvence k PC pomocí komunikačního kabelu s převodníkem rozhraní (RS-232/RS-422) a parametrizovat jej prostřednictvím programu DrivesSoft.
 

Softstartéry DS4/DS6

Je-li požadavek omezen pouze na plynulý rozběh (příp. doběh), lze namísto měniče frekvence použít jednodušší a cenově přijatelnější softstartér. Řady DS4 a DS6 zahrnují softstartéry s řízením ve dvou fázích. Mohou mít integrovaný stykač, který automaticky sepne na konci rozběhového napětí a přemostí (bypass) vnitřní tyristory. Existují také varianty s reverzací. Pomocí potenciometru je možné nastavit rozběhovou a doběhovou dobu v rozsahu 1 až 10 s. Další potenciometr slouží k nastavení rozběhového napětí v rozsahu 30 až 100 % napájecího napětí. Softstartéry jsou vhodné pro pohony takových zařízení, jako jsou čerpadla, ventilátory, pásové dopravníky a podobně. U všech těchto pohonů se díky plynulému rozběhu a doběhu šetří mechanické části pohonů a tím se prodlužuje životnost celého zařízení. Softstartéry DS4 se dodávají v rozsahu výkonů 2,2 až 15 kW. Softstartéry řady DS6 mají prodlouženou dobu rozběhu a doběhu (1 až 30 s) a dodávají se v rozsahu výkonů 22 až 110 kW.
 

Softstartéry DM4

Při náročnějších požadavcích na softstartér (pro těžší a delší rozběhy) je vhodné použít softstartéry řady DM4 (obr. 3). Ty řídí napětí ve všech třech fázích, takže je možné připojit je do zapojení uvnitř trojúhelníku, in-delta. Dodávají se v rozsahu výkonů 7,5 až 500 kW nebo 16 až 900 kW – v případě zapojení uvnitř trojúhelníku. Tyto softstartéry je možné propojit s řídicími systémy vyšší úrovně sběrnicí Profibus-DP a snímat aktuální proud motorem, nastavovat rampy, popř. spouštět nebo zastavovat pohon.
 

Kompletní sortiment a příslušenství

Pro kompletní řešení spouštění a regulace pohonů nabízí firma Moeller uživatelům široký výběr podle jejich požadavků, od jednoduchých softstartérů po propracované řešení s pomocí měničů frekvence. Všechny měniče frekvence Moeller mají standardně integrované rozhraní RS-485 s implementovaným komunikačním protokolem Modbus. Měniče lze tedy zapojit do sítě bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Firma Moeller nabízí ke svým řadám měničů nezbytné příslušenství, jako jsou odrušovací filtry, síťové a motorové tlumivky, brzdné odpory a další.
 
Karel Špaček,
 
 
Obr. 1. Měnič frekvence DF51 se skalárním řízením
Obr. 2. Měnič frekvence DV51 – přehled systému: 1 – vektorový měnič, 2 – odrušovací filtr, 3 – síťová tlumivka, 4 – brzdný odpor, 5 – propojovací kabel, 6 – komunikační adaptér, 7 – komunikační modul, 8 – montážní rámeček, 9 – horní ovládací jednotka, 10 – spodní ovládací jednotka, 11 – montážní rámeček
Obr. 3. Softstartér DM4 pro náročné rozběhy