Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Snímání a hlídání výšky hladiny

číslo 5/2003

Snímání a hlídání výšky hladiny

Společnost Turck nabízí svým zákazníkům řadu komplexních řešení automatizačních úloh, a to také v oblasti snímání a měření výšky hladiny.

Obr. 1.

Hlídač hladiny MK91

Jednokanálové hlídače hladiny řady MK91 (obr. 1) vyhodnocují dosažení dané výšky hladiny elektricky vodivé kapaliny pomocí indikační elektrody osazené v nádrži. Ve dvoupolohové regulaci přebírá hlídač hladiny řízení čerpadla nebo ventilu a chrání je tak před chodem nasucho nebo hlídá přeplnění nádrže.

Hlídačem hladiny je možné (ve čtyřech rozsazích) s jistotou rozlišit nejen kapaliny, ale i pěnu od kapaliny. Citlivost (závislá na vodivosti kapaliny) je nastavitelná od 0,2 do 100 kW.

Pro neklidné hladiny je možné samostatně nastavit zpoždění sepnutí a rozepnutí výstupu v rozsahu od 0 do 20 s pomocí potenciometrů na přední straně modulů.

K dispozici jsou dva paralelní reléové výstupy. Pracovní nebo klidový režim se volí přepínačem na přední straně modulu.

Hlídač hladiny je zabudován v kompaktním pouzdru šířky 36 mm, popř. 50 mm, pro montáž na lištu DIN.

Jednoduchou a cenově výhodnou variantou je jednoúčelový modul s pevně nastavenou citlivostí 40 kW.

Kapacitní senzory

Předností kapacitních senzorů je indikace nekovových objektů přes stěnu z izolantu, např. skla, plastu atd. Této vlastnosti se využívá při indikaci hladiny v plastových, skleněných a jiných nádržích, kde se příslušné senzory umísťují na bok nádrže, k průhledítku nebo ke stavoznaku.

Kapacitní senzory QF5,5 (obr. 2) jsou konstruovány speciálně pro hlídání stavu hladiny ve skleněném nebo plastovém stavoznaku. Montují se pomocí upevňovací pásky přímo na hadici nebo trubku stavoznaku.

Maximální spínací dosah senzoru je 10 mm. Citlivost se nastavuje potenciometrem. Malá konstrukční výška 5,5 mm umožňuje montáž i ve stísněných podmínkách.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Dvě LED dobře viditelné ze všech stran indikují napájecí napětí a stav sepnutí výstupu. Tím je o stavu hladiny informována obsluha přímo v provozu.

Dobře utěsněné pouzdro zaručuje velkou stabilitu a odolnost senzoru a tím i bezporuchovost. Proto je senzor vhodný zejména pro aplikace ve vlhkém prostředí.

Levelprox – bezdotyková indikace přítomnosti kapaliny přes stěnu nádrže

Ultrazvukové senzory řady levelprox indikují přítomnost kapaliny přes stěnu nádrže. Vysílají vysokofrekvenční ultrazvukový impuls a odražené echo je zachyceno senzorem a vyhodnoceno. Senzor porovnává aktuální průběh echa se zadanými průběhy při prázdném a plném zásobníku a nastavuje odpovídající stav výstupu.

V režimu reverberation jsou vyhodnocovány impulsy odražené od přilehlé vnitřní strany nádrže, přičemž nečistoty nebo vzduchové bubliny v médiu neovlivňují funkci senzoru. Usazeniny na vnitřní stěně nádrže ovšem vedou ke změně průchodnosti ultrazvukového impulsu a mohou zapříčinit falešné sepnutí. V režimu echo jsou vyhodnocovány impulsy, které se odrážejí od protilehlé stěny nádrže, a problémy s usazeninami jsou tak eliminovány. Tento pracovní mód však nemůže být použit, obsahuje-li nádrž vestavěné prvky, např. míchadla, má-li se indikovat znečištěné médium nebo médium obsahující vzduchové bubliny.

Obr. 5.

Senzory jsou k dispozici ve dvou provedeních, a to T50 (obr. 3) a M30 (obr. 4). V provedení T50 je senzor zabudován v robustním pouzdru uzpůsobeném pro montáž spojkou triclamp k navařenému nebo nalepenému protikusu na nádrži. V provedení M30 je senzor v závitovém pouzdru pro montáž do šroubení, které je přivařeno, nalepeno nebo upevněno k nádrži páskou. Senzor se nastavuje pomocí funkce teach: při dosažení požadovaného stavu (maximální, popř. minimální hladiny) se výstup nastaví buď tlačítkem, nebo dálkově pomocí externího vstupu (u modelu M30 jen dálkově).

Ultrazvukové senzory řady Q45

Ultrazvukové senzory řady Q45 (obr. 5) pracují na principu difuze. Rozsah snímání je od 100 do 6 000 mm. Senzory mají analogové výstupy 0 až 10 V a 4 až 20 mA nebo dvouhodnotové PNP nebo NPN. U analogových výstupů lze nastavit i nelineární charakteristiku. Režim a hodnota výstupu při ztrátě odezvy se nastavují pomocí čtyř přepínačů DIP.

Meze snímání se nastavují s využitím funkce teach tlačítkem na senzoru nebo dálkově externím vstupem.

U senzoru s dvouhodnotnými výstupy se prostřednictvím čtyř přepínačů DIP nastavuje režim plnění nebo vyprazdňování, spínací logika pro řízení čerpadla, popř. ventilu, a časové odezvy.

Napájení senzoru je 12 až 24 V DC, teplotní rozsah –25 až +70 °C. Senzor spolehlivě indikuje hladinu sypkých látek a kameniva.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.kuebler.com

Inzerce zpět