Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Snímače Turck a Banner pro potravinářství

Společnosti Hans Turck GmbH & Co. KG a Banner Engineering Co. jsou významně zapojeny do automatizačních úloh v potravinářském průmyslu, pivovarnictví a výrobě nápojů, farmacii a obalovém průmyslu. Své systémy a komponenty dodávají mnoha významným a celosvětovým společnostem, jako jsou Coca Cola, Johnson + Johnson, Kimberly-Clark, Kraft Foods, Nestlé, Procter and Gamble nebo Unilever.  

Běžné úlohy

Pro jednotlivé automatizační úlohy je k dispozici několik vhodných snímačů, např.:

  • indukční snímače WD (s krytím až IP69K) pro kontrolu polohy ventilů a klapek,
  • hlídače průtoku technických médií s certifikací 3-A (americký certifikát pro prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu),
  • kapacitní snímače pro kontrolu naplnění plastových nebo skleněných nádob,
  • magneticko-indukční snímače pro kontrolu polohy pneumatických válců,
  • laserové snímače pro kontrolu plnění technologických nádob při šaržové výrobě,
  • optické snímače pro kontrolu přítomnosti uzávěru, štítku, označení data plnění nádob,
  • kapacitní snímače pro kontrolu přítomnosti etiket,
  • ultrazvukové snímače pro kontrolu ukládání výrobků do vrstev nebo kontrolu přítomnosti etikety,
  • rotační inkrementální a absolutní snímače pro kontrolu rychlosti a polohy u plniček a podobných strojů.

Mimo tyto snímače pro běžné úlohy jsou k dispozici některé novinky určené většinou pro speciální použití. 

Inspekční kontroly

Kamerové snímače jsou určeny pro širokou paletu inspekčních úloh, např. pro kontrolu celistvosti výrobku, jako uzavření kartonu či přilepení víčka, pro kontrolu kompletnosti, tj. např. počtu tablet v blistru nebo výrobků v balení, počítání položek, např. kolikrát je daná položka obsažena v objektu, dále pro kontrolu uzavření láhví, kontrolu správného umístění a orientace etiket, kon­trolu data a označení objektu před expedicí, pro polohování objektů pro dotisknutí data na obal nebo čtení a kontrolu čárových i maticových kódů (obr. 1).

Inspekční snímače společnosti Banner s označením iVu pracují s rozlišovací schopností 512 × 384 nebo 640 × 480 bodů černobílých nebo se škálou 256 odstínů šedi. Snímač porovná snímaný obraz s obrazem uloženým v paměti, tj. s obrazem správného provedení objektu, nebo testuje obraz na přítomnost hran, otvorů, popř. testuje jejich velikost apod. Nastavování snímače a jeho ovládání prostřednictvím barevného displeje jsou velmi jednoduchá. 

Kontrola před plněním

Speciální výkonný infračervený snímač QS30H20 v provedení světelná závora od společnosti Banner detekuje přes stěnu plastových a skleněných obalů přítomnost kapalin, např. destilátů, piva, šamponu, kondicionéru, pleťového mléka či omáčky. Elektronika je umístěna v pouzdře s krytím IP67, odolávajícím drsnému prostředí, chemickému čištění včetně oplachů tlakovou vodou při provozní teplotě –20 až +60 °C. Snímač s dosahem 2 nebo 4 m se používá při kontrole plnění skleněných i plastových láhví, jak barevných tak čirých, zkumavek, potrubí atd. (obr. 2). 

Snímání značek

Speciální kompaktní luminiscenční snímač od společnosti Banner z řady QL vyzařuje ultrafialové světlo, díky kterému je schopen detekovat luminiscenční materiá­ly. Senzor se nejčastěji používá ke kon­trole přítomnosti lepidla, maziva, inkoustu nebo barvy. Používá se i k detekování lumi­nescenčních značek u balicích strojů, neviditelných značek u formátovacích strojů, k detekování luminescenčních fólií ve farmaceutické výrobě atd. (obr. 3). Světlo ze šesti ultrafialových LED dovoluje také spolehlivě detekovat luminiscenční značky na nepravidelných nebo tvarovaných površích dřeva, textilu či kovu. K dispozici jsou tři varianty snímače se snímací vzdáleností od 10 do 50 mm s digitálním a analogovým výstupem. 

Závěr

V rámci svých bezplatných služeb společnost Turck, s. r. o., nabízí zpracování návrhu řešení pro danou úlohu a předložení cenové nabídky, u komplikovaných úloh také vyzkoušení funkce snímače u zákazníka. Při rea­lizaci firma nabízí kompletní dodávku včetně uvedení do provozu a napojení na systém zákazníka. 

Jan David, Turck, s. r. o.

Obr. 1. Kontrola čárového kódu kamerovým senzorem iVu

Obr. 2. Kontrola naplnění plastové láhve snímačem QS30H2O

Obr. 3. Kontrola naplněni injekčni střikačkysnimačem QL51