Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Snímače tlaku, teploty a polohy hladiny

číslo 3/2005

Snímače tlaku, teploty a polohy hladiny

Přístroj Efector Metris, pracující na kalorimetrickém principu, měří objemový průtok vzduchu nezávisle na jeho teplotě a tlaku. Velký dynamický rozsah měření umožňuje bezpečně zjistit i sebemenší úniky tlakového vzduchu, které vznikají např. v propojovacích spojích, ventilech, tlakových hadicích apod. Vlastní snímač, tj. senzor, elektronika, displej, programovací tlačítka, konektorové propojení a další části, je uložen v krytu z plastu, který je mechanicky spojen s měřicí trubicí; toto uspořádání zaručuje vysokou přesnost a reprodukovatelnost měření. Doporučená kvalita měřeného tlakového vzduchu by měla odpovídat normě ISO 8573-1. Měřič není určen pro jiná plynná média než vzduch a pro relativní vlhkost větší než 90 %.

Pomocí čtyřmístného displeje LED a signalizačních LED indikujících stav přístroje je možné přímo na místě získávat mnoho důležitých informací, např. špičkovou spotřebu, okamžitou hodnotu spotřeby nebo spotřebu tlakového vzduchu za určitou, předem definovanou dobu. Hodnoty spínacích bodů lze naprogramovat pomocí tlačítek a uložit do paměti. Aby bylo zabráněno nechtěnému přestavení naprogramovaných hodnot, je možné nastavení uzamknout elektronickým zámkem. Bližší údaje o tomto snímači naleznou čtenáři v čísle 1/05 časopisu Automa na str. 4.

Teplotní senzory Pt100 řady TS a TR jsou určeny pro přímé připojení k vyhodnocovacím jednotkám, PLC a modulům AS-i. Pro každou aplikaci je stanoven příslušný senzor: pro měření teploty elektrických motorů, převodovek a různých strojů bylo vyvinuto čidlo TS2229, opatřené upevňovacím očkem pro šroub M6; senzory TS2056 a TS2256 tvoří společně s vyhodnocovací elektronikou TR2432 vhodnou kombinaci pro aplikace s vysokými teplotami; senzor TS335A je použitelný v prašném prostředích v zóně 22 (nevodivý prach). Podrobně byly tyto snímače popsány v článku Elektronické snímače teploty v čísle 1/05 časopisu Automa (str. 12).

Nový kapacitní senzor polohy hladiny s upevňovacím závitem M30 je určen k detekci polohy hladiny suchých materiálů a kapalin. Bezpečně rozpoznává i suché granuláty o malé hustotě. To, že je možné oddělit senzorovou hlavici od převodní elektroniky, umožňuje detekovat hladiny v krystalizátorech, kde jsou senzory vystaveny vysokým teplotám. Díky speciální mechanické konstrukci je senzor mimořádně odolný proti elektrostatickým výbojům. Bližší informace o něm najdou čtenáři v časopise Automa v čísle 12/2004 na str. 4.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímače obrysů a hran Efector Dualis

Konstrukční vylepšení senzorů tlaku řady PK spočívá ve velmi jednoduchém způsobu nastavení spínacích bodů dvěma radiálními kroužky, které jsou opatřeny dobře čitelnou škálou s vyznačenými jednotkami tlaku. Uživatel má možnost nastavit senzory rychle, přesně a bez napojení na rozvod tlakového vzduchu. Tento snímač, s nímž se mohli čtenáři podrobně seznámit v čísle 7/2004 na str. 6, získal v loňském roce na veletrhu Automation Optimation v Paříži cenu Leonards Trophäe 2004 v kategorii nejlepší měřicí přístroj, senzor nebo modul pro provozní použití.

Senzor Efector Valvis je určen ke zpětnému hlášení o poloze regulačních ventilů s přímočarým ovládáním se zdvihem do 80 mm. Měří zdvih ventilového vřetena a volně programovatelnými spínacími výstupy je do řídicí elektroniky přenášena informace o poloze, ve které se ventil nachází. Bližší informace o tomto senzoru najdou čtenáři na str. 22 v čísle 8-9/2004 časopisu Automa.

Elektronický snímač tlaku se spínacím výstupem a s analogovým vstupem PNI je určen především pro upínací hydraulické systémy obráběcích strojů a k hlídání průchodnosti filtrů nebo propustí. Vzhledem k proměnným tlakům v upínacích hydraulických systémech obráběcích strojů je výhodná možnost posouvat jeho spínací bod elektronicky podle postavení ventilu externím analogovým signálem. Bližší informace zájemci najdou na str. 4 v čísle 2/2004 časopisu Automa.

Optické senzory

Díky malým rozměrům (42 × 42 × 43 mm) lze senzory Efector Dualis pro rozpoznávání tvarů a hran použít i tam, kde nejsou běžné kamerové systémy použitelné. Způsob upevnění a připojení zkracuje dobu jejich montáže. Senzory používají mimořádně ploché osvětlovací prvky (obr. 1). Mohou pracovat ve dvou módech: ve standardním módu a v módu s velkou světelnou intenzitou, která dosahuje čtyř– až pětinásobku standardní intenzity. Navigace pomocí menu umožňuje jejich rychlé nastavení, takže systém je v několika minutách nakonfigurován a připraven k provozu. Je možné detekovat hrany nebo obrysy a třídit součásti. Současně lze detekovat až 32 obrysů.

Obr. 2.

Obr. 2. Moduly pro připojení senzorů na sběrnici AS-i

Přístroj Efector Dualis je možné použít také ke čtení dvourozměrných maticových kódů Data Matrix ECC 200 (viz číslo 3/2004 str. 14). Velkou výhodou je, že zakódované údaje, vytištěné na štítku běžnou technikou, např. inkoustovou nebo laserovou tiskárnou, lze přečíst i při jejich značném poškození (až 28 % plochy).

Miniaturní reflexní světelné snímače s potlačením vlivu pozadí typové řady OJ, které byly čtenářům časopisu Automa poprvé představeny již v čísle 3/2004 na str. 14, nacházejí uplatnění nejen v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale rovněž ve strojích pro balení různých předmětů a na dopravníkových linkách, kde zjišťují přítomnost, popř. pohyb předmětů. Ani miniaturní laserové světelné snímače s vycloněním pozadí téže typové řady OJ, které jsou používány především v montážních a manipulačních strojích, nejsou pro čtenáře časopisu žádnou novinkou. Bližší informace o těchto senzorech, které jsou schopny indikovat objekty o rozměrech pouhých 0,8 mm, najdou zájemci na str. 4 v čísle 5/2004. Kromě vynikajících parametrů se vyznačují i příznivou cenou.

Moduly pro AS-i

Modul AS-i SmartLink-DP patří do typové řady osvědčených modulů s označením AS-i Controller e a je určen zákazníkům požadujícím komunikační mezisíťovou bránu mezi provozními sběrnicemi AS-i a Profibus-DP. Popsán byl na str. 22 v čísle 8-9/2004 časopisu Automa.

Oba typy senzorových modulů AS-i z řady Classic Line, AC2501 a AC2502, jsou aktivní moduly pro připojení senzorů s přídavnými diagnostickými signály na AS-i podle specifikace 2.1. Jsou používány v oblastech, s cílenou diagnostikou a změnou spínacích bodů. Chyby periferií, popř. komunikace, se vyhodnocují automaticky v řídicím modulu (master). Diody LED na přední straně signalizují stavy vstupů, napájecí napětí a případné chyby modulu. Chyby periferií jsou signalizovány na řízených modulech (slaves) blikající červenou LED; chyby komunikace trvalým červeným světlem. Senzory a akční členy se připojují standardně konektorovou zásuvkou M12. Připojeny mohou být až čtyři světelné závory, přibližovací spínače nebo podobné elektronické senzory s koncovým stupněm PNP.

Diagnostický přístroj pro hlídání provozního stavu valivých ložisek

Čtenáři časopisu Automa už dávno vědí o cenově výhodném systému určeném pro kontinuální měření stavu ložisek, který umožňuje ušetřit velkou část nákladů na údržbu strojů. Je to Efector Octavis. Naposledy se o něm mohli dočíst v minulém čísle 2/2005 na str. 4.

Ing. Oldřich Klos