Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Snímače tlaku BD Sensors pro průmyslovou praxi

Snímače tlaku BD Sensors pro průmyslovou praxi

Společnost BD Sensors již čtrnáct let úspěšně vyvíjí a vyrábí snímače tlaku vhodné pro téměř všechny průmyslové úlohy měření tlaku. Během uvedeného období rozšířila svou nabídku z původních čtyř základních provedení na více než 50 typů snímačů s možností asi 25 000 variant pro nejrůznější použití.

K vývoji takto širokého sortimentu vede pracovníky společnosti snaha co nejlépe vyhovět požadavkům zákazníků a také zkušenost, že použití univerzálních snímačů může být v závislosti na dané úloze kompromisním řešením s rizikem omezené doby života snímače.

Současná široká nabídka snímačů je spojena s velmi dobrou úrovní technické podpory, kde je společnost schopna pružně reagovat na konkrétní požadavky zákazníka a nabídnout optimální variantu snímače jak z technického, tak i z ekonomického hlediska.

Základem variability nabízených řešení je dokonalé zvládnutí procesů výroby a zpracování primárních senzorů tlaku.

V současné době jsou používány čtyři základní typy senzorů tlaku s různými vlastnostmi.

Základem snímačů tlaku a výšky hladiny kapalin řady DMP 331/333 a LMP je polovodičový tenzometr s oddělovací membránou z korozivzdorné oceli. Měřený tlak se přes oddělovací membránu přenáší prostřednictvím náplně, silikonového oleje, na membránu tlakoměrné buňky.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklady provedení snímačů tlaku DMP 331 P

Výsledný primární senzor se vyznačuje vynikající linearitou, dlouhodobou stabilitou a velmi dobrou přetížitelností. Snímače, v nichž je použit, jsou proto určeny pro úlohy s velkými požadavky na metrologické parametry, jakými jsou např. nejrůznější fakturační měření, měření tlaků ve zkušebních a výrobních zařízeních, ve významných regulačních okruzích apod.

Uvedený senzor je použit také ve snímačích typu DMP 331 P s velkým množstvím variant tlakových připojení a materiálů oddělovacích membrán (obr. 1). Tím lze aplikační oblast tohoto senzoru rozšířit i na technologické procesy používané ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Snímače typů DMK 331 a LKM 331 jsou oproti tomu osazeny senzorem s keramickou oddělovací membránou s tenzometry vytvořenými tlustovrstvou technologií přímo na membráně. Mechanická a chemická odolnost membrány umožňuje použít uvedené snímače k měření agresivních a hustých médií i médií s obsahem malých pevných částí. Vzhledem k vyloučení olejové náplně je rovněž možné přímo měřit tlak kyslíku.

V průběhu roku 2003 byl zavedením do sériové výroby ukončen vývoj kapacitního senzoru tlaku ME 704 s keramickou oddělovací membránou. Senzor se vyznačuje velkou citlivostí (rozsahy od 60 hPa do 2 MPa) a mechanicky odolnou robustní konstrukcí. Konstrukce senzoru zaručuje také velkou přetížitelnost. Maximální průhyb měřicí membrány je omezen polohou pevné elektrody, na kterou membrána při přetížení dosedne.

Senzory ME 704 se staly základem vynikajících parametrů snímačů tlaku nebo výšky hladiny agresivních a hustých kapalin i kapalin s podílem pevných částic v závitovém (typ LMK 351) i ponorném provedení (LMK 457, LMK 358, LMK 858). Nově jsou tyto senzory použity v provozních snímačích typu XACT, určených k měření v těžkých podmínkách chemického a papírenského průmyslu. Snímače tlaku XACT byly v roce 2006 oceněny Zlatou medailí MSV v Brně.

Pro zcela speciální použití např. ve vysokotlakých zařízeních s tlaky až do 250 MPa, v hydraulických tlakových okruzích s cyklickým dynamickým namáháním, k měření průběhu lisovacích tlaků apod. jsou nabízeny snímače typu DMP 334, osazené senzorem na bázi tenkovrstvého kovového tenzometru na oddělovací membráně z korozivzdorné oceli. Senzor se vyznačuje odolností proti dynamickému tlakovému namáhání a velkou rychlostí odezvy.

Většina typů snímačů tlaku dodávaných společností BD Sensors je schválena pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu včetně zóny 0 podle standardů ATEX. Vybrané typy jsou schváleny jako stanovená měřidla pro fakturační měření. Ke všem typům snímačů jsou nabízeny metrologické služby autorizované a akreditované kalibrační laboratoře, která pracuje v rámci firmy. Ke snímačům pro farmaceutický a potravinářský průmysl je k dispozici osvědčení 3.1B.

Pružnost a variabilitu nabídky snímačů tlaku spojuje společnost BD Sensors také s flexibilitou a spolehlivostí dodávek. Propracovaný systém řízení výroby certifikovaný podle normy ISO 9001 jí umožňuje vyrobit a expedovat většinu typů snímačů do pěti pracovních dnů od přijetí zakázky, a to při dodržení přísných požadavků na kvalitu.

Společnost BD Sensors je tak spolehlivým partnerem pro měření tlaku v kterékoliv oblasti průmyslu.

Ing. Libor Šimoník, BD Sensors s. r. o.

BD Sensors s. r. o.
Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
tel: +420 572 432 111
fax: +420 572 432 116
e-mail: sale@bdsensors.cz
http://www.bdsensors.cz