Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Snímače tlaku a hladiny

číslo 11/2002

Snímače tlaku a hladiny

Společnost Turck nabízí svým zákazníkům řešení komplexních automatizačních úloh s aplikací senzorů, spínačů, dvoustavových regulátorů, relé, řídicích modulů a průmyslových sběrnic. V tomto příspěvku představuje čtenářům dva zástupce ze svého sortimentu senzorů. Všechny dodávané produkty vyhovují příslušným českým i evropským normám a vynikají vysokou kvalitou zaručenou systémem řízení jakosti podle ISO 9001.

Obr. 1.

Hlídače tlaku
Hlídače tlaku typové řady PC (obr. 1) v ergonomicky tvarovaném robustním pouzdru jsou určeny zejména pro použití v těžkých provozních podmínkách. Jsou vybaveny piezorezistivními keramickými měřicími prvky, které jsou odolné proti přetížení. Tato konstrukční řada je vhodná především pro použití v aplikacích, ve kterých se počítá s častými tlakovými špičkami. Přetížitelnost je až do 120 MPa.

K dispozici jsou přístroje s deseti tlakovými rozsahy od 0 až 100 kPa do 0 až 60 MPa, rovněž tak pro aplikace ve vakuu v rozsahu –100 až 0 kPa. Díky ucelené řadě analogových (4 až 20 mA a 0 až 10 V) a dvouhodnotových (PNP, NPN) výstupů, množství přídavných funkcí a možností nastavení jsou tyto senzory vhodné pro aplikace v regulačních smyčkách a řídicích obvodech, především v tekutinových mechanismech (pneumatických a hydraulických). Napájecí napětí je 10 až 30 V DC. Měřený tlak je přímo na přístroji indikován čtyřmístným sedmisegmentovým displejem. Hlídač zaznamenává minimální a maximální provozní hodnotu. Reakční doba je nastavitelná v rozsahu do 500 ms. Snímač je vybaven diagnostickými funkcemi, které přispívají k jeho spolehlivému provozu. Ke spolehlivosti přispívá i vysoký stupeň krytí – IP67. K měřenému médiu se snímač připojuje šroubením s vnitřním závitem G1", pro elektrické připojení je snímač vybaven konektorem se závitem M12.

Levelprox – bezdotykové snímání kapaliny přes stěnu nádrže
Při indikaci stavu hladiny v kovových nádržích se běžně používají dotykové systémy. V mnoha aplikacích, např. v potravinářském průmyslu, u tlakových nádrží, nádrží s čisticími roztoky apod., je třeba se vyhnout styku snímače s médiem. S novým senzorem Levelprox je možné hladinu kapaliny identifikovat přes stěnu nádrže. Senzor Levelprox vytváří vysokofrekvenční ultrazvukový impuls, který z vnějšku nádrže prochází do její stěny a následně je několikrát odražen. Podle doby trvání odrazu senzor rozliší, zda je za stěnou nádrže plyn nebo kapalina, a podle toho je aktivován spínací výstup. Senzor se nastavuje stisknutím tlačítka při prázdné a plné nádrži. Senzor si tyto stavy zapamatuje a přiřadí jim odpovídající výstupy. Senzor se k protikusu, který je přivařen nebo přilepen ke stěně nádrže, připevňuje objímkou tri-clamp (obr. 2).

Obr. 2. Obr. 3.

Pro zajištění správné funkce je ultrazvukový měnič přitlačován pružnou podložkou (obr. 3). K dispozici jsou dvě montážní sady, a to LP-MS-T50-S pro přivaření a LP-MS-T50-K pro přilepení snímače. Jako spojovací médium se používá silikonový gel OKS 1110, který se lehce nanáší, zůstává i při vyšších teplotách dlouhodobě elastický a je ekologicky nezávadný. Indikace stavu hladiny senzorem Levelprox je hygienická a spolehlivá jak při hlídání hladiny agresivních kapalin, tak u tlakových nádrží. Při montáži, výměně senzoru nebo při změně jeho polohy není třeba zasahovat do stěny nádrže. Hlavní parametry senzoru jsou v tab. 1.

Tab. 1. Technické parametry senzoru Levelprox

Minimální tloušťka stěny nádrže 1 mm
Maximální tloušťka stěny nádrže 15 mm
Materiál stěny ocel, korozivzdorná ocel, sklo
Médium voda, vodní roztoky, olej atd.
Přesnost snímání ±5 mm
Napájecí napětí 10 až 30 V DC
Dvouhodnotové výstupy tranzistorové PNP (zaplaveno, porucha)
Funkce nastavitelná, spínací nebo rozpínací
Stupeň krytí IP67
Materiál pouzdra korozivzdorná ocel
Provozní teplota –25 až +70 °C
Připojení konektor se závitem M12
Signalizace LED pod napětím, sepnutí výstupu, porucha

Společnost Turck v rámci svých služeb nabízí bezplatné vypracování návrhu řešení, zapůjčení senzorů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 210 766
fax: 495 210 767
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.bannerengineering.com

Inzerce zpět