Snímače teploty s termistory NTC společnosti Sensit

SENSIT, s. r. o., z Rožnova pod Radhoštěm je významný český výrobce snímačů teploty. Pro své finální výrobky používá zejména kovové odporové čipy na bázi platiny (Pt100, Pt500, Pt1000) a niklu (Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Ni 10000/6180), ale i termočlánky a všechny tři typy polovodičových čidel, které jsou popsány v článku na str. 28–29. Jde jednak o termistory NTC, křemíkové diody (KTY 10, KTY 81, KTY 84) a také o integrované obvody (Dallas DS 18B20, SMT 160, TSiC). Všechny tyto měřicí prvky lze zabudovat do standardních a zakázkových pouzder, která Sensit nabízí ve svém katalogu a na webových stránkách. Vhodný typ měřicího prvku je možné zvolit rovněž při konzultaci se zákazníkem nad jeho konkrétním požadavkem.

 
V tab. 1 je přehled typů termistorů NTC, které společnost Sensit v současné době používá ve svých výrobcích a dodává zákazníkům. Pro srovnávání jsou zde uvedeny hodnoty koeficientu B pro teploty jak 25 a 85 °C, tak 25 a 100 °C.
 
Tabulky závislosti elektrického odporu na teplotě pro jednotlivé typy termistorů NTC bude možné získat na www.sensit.cz v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015.
 
Společnost Sensit je připravena pro své zákazníky rozšířit svůj dosavadní sortiment termistorů NTC a navrhnout, vyrobit a dodat nový termistor v optimálním pouzdře.
Jan Janíček, SENSIT, s. r. o. 

Tab. 1. Parametry termistorů NTC používaných ve výrobcích společnosti Sensit

R25 (kΩ) Přesnost (%) Koeficient B25/85 Koeficient B25/100 R25 (kΩ) Přesnost (%) Koeficient B25/85 Koeficient B25/100
1,0 ±5 3 528 +1 % 3 564 +1 % 10 ±1 3 456 +1 % 3 478 +1 %
2,0 ±1 3 552 +1 % 3 560 +1 % 12 ±5 3 740 +1 % 3 760 +1 %
2,7 ±2 3 977 +1 % 3 994 +1 % 15 ±5 3 037 +1 % 3 049 +1 %
3,0 ±1 3 974 +1 % 3 988 +1 % 20 ±1 4 263 +1 % 4 285 +1 %
3,3 ±5 2 880 +1 % 2 882 +1 % 22 ±5 3 136 +1 % 3 150 +1 %
4,7 ±5 2 880 +1 % 2 882 +1 % 50 ±1 3 740 +1 % 3 760 +1 %
5,0 ±5 3 977 +1 % 3 994 +1 % 68 ±5 4 190 +1 % 4 215 +1 %
6,8 ±5 2 877 +1 % 2 889 +1 % 100 ±5 4 190 +1 % 4 215 +1 %
10,0 ±1 3 977 +1 % 3 994 +1 %