Snímače teploty pro potravinářství a farmacii

Snímače teploty pro potravinářství a farmacii

Modulární, snadno konfigurovatelné a s certifikátem evropského sdružení EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, to jsou význačné rysy nových odporových snímačů teploty Dtrans T100 (obr. 1) z produkce německé firmy Jumo.

Snímače Dtrans T100 přinášejí svým uživatelům množství výhod. Jak se vyžaduje od snímačů určených do prostředí s velkými požadavky na hygienu, je celý jejich měřicí systém uzavřen v kompaktním pouzdru. Kompletní snímač se skládá z ochranné jímky s odporovým senzorem, připojovací části, určené pro mechanické připevnění snímače k technologickému zařízení, a krytu pro elektroniku převodníku. Co se týče připojení k technologickému zařízení, uživatel si může vybrat v podstatě ze všech obvyklých způsobů, včetně specifických pro potravinářství a farmacii: snímač může být k zařízení připojen běžným nebo kuželovým (mlékárenským) šroubením, svěrnou přírubou, přírubou clamp, různými druhy přivařovacích přírub a nátrubků nebo přírubou Varivent.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímače Jumo Dtrans T100

Ochranná jímka senzoru je z korozivzdorné oceli. Celek snímače s připojeným konektorem má krytí IP67 (podle EN 60529).

Vestavěný dvouvodičový převodník převádí hodnotu měřicího odporu senzoru na analogový proudový signál. Mikroprocesorový převodník vestavěný do snímačů Dtrans T100 vychází z osvědčených převodníků snímačů Dtrans T01. Měřicí rozsah a další provozní a volitelné parametry se nastavují s využitím programu setup nainstalovaného v počítači PC. Není třeba žádný další komunikátor nebo jiný programovací přístroj. Výstupní signál 4 až 20 mA (nebo obrácený, 20 až 4 mA) je již linearizovaný. Přesně řečeno to znamená, že závislost mezi měřenou teplotou a výstupním proudem v daném rozsahu měření je lineární, a není tedy třeba žádný další linearizační nebo korekční člen.

Snímač je konstruován tak, aby vyhověl požadavkům použití v průmyslových podmínkách a splňuje evropské normy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). K dispozici je také vysokoteplotní verze snímače s prodlouženou jímkou a s vestavěným převodníkem, jímž lze měřit teploty do +260 °C. Běžná verze snímače, bez prodloužené jímky, má rozsah provozních teplot od –50 do +200 °C. K dispozici je ještě třetí verze, bez prodloužené jímky a bez vestavěného programovatelného převodníku, pro měření v rozsahu –50 až +150 °C.

Obr. 2.

Obr. 2. Zatímco ve starých pivovarech, jako na obrázku, stačila k udržení kvality výroby sládkova zkušenost, moderní výroba se neobejde bez měřicí techniky

Elektrické připojení je realizováno čtyřpólovým konektorem M12 v odolné verzi určené do průmyslového prostředí. Ve snímači lze použít senzor Pt100 nebo Pt1000 ve dvouvodičovém nebo čtyřvodičovém zapojení.

Technici si často stěžují, že výchozí tovární nastavení běžných snímačů jim nevyhovuje a téměř vždy je musí zcela měnit. Při rozmanitosti měřicích úloh v průmyslu není divu; vybrat univerzální nastavení není možné. Firma Jumo tento problém vyřešila tak, že uživatel si při jeho objednávání sám může určit, s jakým individuálním výchozím nastavením mu budou snímače z výroby dodány. Potom může snímač skutečně začít pracovat okamžitě po připojení. Možnost výchozí nastavení kdykoliv změnit, např. při změně technologického postupu, přestavbě zařízení apod., je ovšem zachována.

Snímače jsou vhodné zvláště do prostředí s velkými požadavky na hygienu, jako je potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Uplatnění najdou např. i v pivovarnictví a v mlékárenském průmyslu. Evropské výrobky v těchto oborech jsou proslulé svojí kvalitou. V moderní výrobě k jejímu dosažení však již nestačí jen tradice a zkušenost. Je nutné opírat se o přísné normy a přesné měření výrobních parametrů. Jen díky tomu se mohou spotřebitelé spolehnout na kvalitu evropských potravin a nápojů a obchodníci mohou počítat s dostatečně dlouhou zaručenou lhůtou spotřeby. Snímače Dtrans T100 i ostatní snímače firmy Jumo určené pro potravinářství a farmacii a vybavené evropským certifikátem EHEDG pomáhají výrobcům dosáhnout vysokého stupně kvality produkce a dlouhodobě jej udržovat.

(Jumo)

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Křídlovická 943/24a
603 00 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz