Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Snímače pro digitální transformaci na veletrhu Sensor+Test

Veletrh snímací a zkušební techniky Sensor+Test 2018 proběhne ve dnech 26. až 28. června 2018 v Norimberku. Se současnou snímací a měřicí technikou se návštěvníci seznámí v 580 výstavních stáncích firem z celého světa, ale také v přednáškových fórech a na konferencích.

Snímací, měřicí a zkušební systémy jsou rozhodující při digitalizaci a propojování strojů, vozidel i celých výrobních linek nebo továren a při vytváření rozsáhlých sítí pro výměnu dat. Snímače převádějí analogové hodnoty na digitální data nezbytná pro realizaci projektů podle koncepce průmyslu 4.0 a internetu věcí. Návštěvníci stánků na veletrhu Sensor+Test se přesvědčí o tom, jak roste inteligence i komunikační schopnosti snímací techniky. Tento strhující vývoj mapuje především speciální téma letošního ročníku – snímací a měřicí technika v průmyslovém internetu. Pokroky v této oblasti zmapuje tematická výstavní oblast Digitální transformace. V další vyhrazené výstavní oblasti s názvem Vision Sensors and Systems budou vystavovány kamery, snímače obrazu i software a prostředky strojového vidění.

V halách 1 a 5 budou postavena tři technická fóra, v nichž se návštěvníci seznámí s pokroky v různých oborech snímací techniky. V přednáškovém fóru Industrial Internet of Things budou mít příležitost různé instituce a firmy, zejména start-upy, představit své inovativní projekty, produkty a služby s využitím internetu věcí.

Kdo si chce prohlédnout živé zkoušky snímací techniky v automobilech, navštíví venkovní výstavní plochu Automotive Testing Live.

Současně s veletrhem se v Kongresovém centru norimberského výstaviště uskuteční konference o senzorech, snímačích a měřicí technice, tedy 19. ITG/GMA-Fachtagung Sensoren und Messsysteme, pořádaná Společností pro informační techniku ITG, která je součástí Německého spolku elektroinženýrů VDE.

Všechny informace o vystavovatelích, konferencích a dalším programu zájemci najdou na stránce www.sensor-test.com. Bezplatný pou­kaz pro vstup na veletrh je k dispozici na www.sensor-test.com/direct/voucher.

(ev)

Obr. 1. Třídenní veletrh snímací techniky Sensor+Test přiláká každoročně více než 8 000 návštěvníků