Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Snímače pro automatizaci výrobních procesů

číslo 5/2006

Snímače pro automatizaci výrobních procesů

Společnost Turck GmbH, která se specializuje na průmyslovou automatizaci, nabízí ve svém výrobním programu několik snímačů vhodných pro automatizaci výrobních i jiných procesů, při kterých je nezbytné detekovat anebo přesně stanovovat polohu, vzdálenost, natočení apod. nejrůznějších objektů.

Laserový reflexní snímač s dosahem 50 m

Reflexní snímač LT3 umožňuje spojitě měřit vzdálenost malých částí nebo málo nápadných objektů s dosahem až 3 m u šedých a 5 m u bílých povrchů těles s analogovým výstupem 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V. S dvouhodnotovým výstupem PNP pracuje jako reflexní závora s dosahem až 50 m. Průměr světelného bodu je 6 mm. Snímač se nastavuje tlačítkem Teach na snímači nebo na dálku externím vstupem. Stupeň krytí snímače je IP67.

Přesný laserový snímač vzdálenosti

K přesnému měření vzdálenosti jsou určeny laserové snímače LG5 (obr. 1) a LG10 řady L-GageTM, vhodné ke kontrole profilu výrobků, detekci hran velmi plochých objektů, k měření návinu papíru nebo tkaniny atd.

Obr. 1.

Obr. 1. Optický snímač vzdálenosti L-Gage G5 má široké použití

Snímače pracují na optickém triangulačním principu s viditelným laserovým světlem třídy 2 s pracovním rozsahem od 45 do 60 mm (popř. 75 až 125 mm), s analogovým výstupem 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V a s dvouhodnotovými výstupy NPN nebo PNP při rozlišení lepším než 3, popř. 25 m, a při teplotě –10 až +50 °C. Rychle a snadno se nastavují tlačítkem Teach nebo na dálku externím vstupem.

Cenově výhodný snímač vzdálenosti L-Gage Q50

Jako cenově výhodný se uplatní snímač Q50 z řady L-Gage, určený pro hlídání či regulaci vzdálenosti (obr. 2). Používá se např. při měření polohy hladiny sypkých materiálů v zásobnících, plnění a balení, při měření průměru návinu, kontrole průhybu smyčky podávaného materiálu, např. plechu, fólie nebo látky, i v mnoha dalších oblastech.

Obr. 2.

Obr. 2. Cenově výhodný optický snímač Q50 z řady L-Gage

Snímač Q50 využívá optický triangulační princip s infračerveným nebo viditelným červeným světelným paprskem o průměru 15 mm a snímá vzdálenosti od 50 do 400 mm. Nastavuje se tlačítkem Teach. Výstupní signál je analogový 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V. Robustní konstrukce s krytím IP67 zaručuje spolehlivou funkci snímače i v nepříznivém průmyslovém prostředí.

Ultrazvukový senzor

Ke spolehlivé indikaci polohy hladiny kapalin i sypkých látek, včetně kamenitých, je určen snímač Q45U (obr. 3) s rozsahem snímání od 100 do 3 000 mm a rozlišením 0,25 mm při teplotě –25 až +75 °C. Má analogový výstup 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V a dvouhodnotové výstupy NPN a PNP. Rozsah snímání se nastavuje tlačítkem Teach nebo externím signálem.

Měřicí světelná záclona

V regulačních úlohách při kontinuálním určování rozměrů výrobků, popř. množství materiálu (např. kamení na transportním pásu, klády na rolbách apod.), regulování průhybu materiálu a rychlosti pásu atd. se používá měřicí světelná záclona A-Gage. Výstupní analogový, popř. dvouhodnotový signál je dále zpracováván a regulačním zásahem je pak např. změna otáček pohonu, přivření ventilu apod.

Obr. 3.

Obr. 3. Ultrazvukový senzor Q45

Výšku nebo šířku kontrolovaného prostoru lze volit z deseti rozsahů od 133 do 1 819 mm při minimálních rozměrech indikovaných objektů 9,5 až 19,1 mm. Řídicí jednotka v pouzdru na lištu DIN s napájením 24 V DC je k dispozici v pěti provedeních s různou kombinací výstupů PNP, NPN, relé, 4 až 20 mA a 0 až 10 V.

Standardní světelné záclony

Při kontrolních a balicích operacích a obecně při přemísťování těles se typicky používají světelné záclony řady LX (obr. 4), skládající se ze dvou kompaktních jednotek, a to z vysílače a přijímače o stejné velikosti a rozsahu snímacího pole.

Obr. 4.

Obr. 4. Světelné záclony LX se uplatní při sledování pohybu objektů s malým rozměrem

Vysílač obsahuje řadu infračervených LED s roztečí 9,5 mm, přijímač a fotodiody. Z každé LED vychází kuželový infračervený paprsek. Výsledná optická mřížka umožňuje zácloně LX detekovat cíle i o velmi malém průměru a ploché objekty, a to i extrémně tenké (list papíru, obálka).

Dostupnost

Společnost Turck s. r. o. nabízí v rámci bezplatných služeb vypracování návrhu řešení pro danou úlohu včetně cenové nabídky a vyzkoušení navrženého řešení u zákazníka.

Jan David, Turck s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766, fax: 495 518 767
GSM: 724 260 950, 602 145 538
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz