Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snímače polohy a pohybu v sortimentu společnosti Distrelec

Snímače polohy a pohybu v sortimentu společnosti Distrelec

Zásilkový obchod Distrelec v letošním roce rozšířil nabídku dodávaných snímačů. V sortimentu je již přibližně 300 položek od významných světových výrobců.

Rotační snímače polohy

Z oblasti snímačů polohy a pohybu lze jmenovat např. inkrementální a absolutní rotační snímače od firem Kübler, Wachendorff a Hengstler.

Obr. 1.

Obr. 1. Absolutní rotační snímač Kübler s rozlišením do 13 bitů (výrobce: Kübler)

Na obr. 1 je rotační snímač polohy s krytem červené barvy, jež je typická pro firmu Kübler. Velikost příruby je 58 mm, z mechanického hlediska tedy jde o snímač nejběžnějšího provedení. Uvnitř je v tomto případě absolutní snímač polohy s rozlišením 12 nebo 13 bitů na otáčku. Díky použité konstrukci je snímač velmi vhodný pro vysoce dynamické úlohy a současně také tam, kde může být vystaven rázům a vibracím. Jeho krytí je IP65. Výstup je RS-485 nebo SSI. Snímač je chráněn proti zkratu na výstupu a proti přepólování vstupního napětí (jež je 5 až 30 V DC). Snímač se dodává ve variantě s kabelem nebo s konektorem v ose hřídele. Další konstrukční variantou jsou snímače s dutou hřídelí.

Obr. 2.

Obr. 2. Měřicí systém rotačního snímače a třecího kola pro měření délek (výrobce: Wachendorff)

K dispozici jsou také inkrementální snímače od firmy Kübler do 5 000 pulsů na otáčku, včetně miniaturních o průměru 24 mm do 1 024 pulsů na otáčku, a inkrementální snímače dalších výrobců různých konstrukcí.

Měření délek

Pro měření délek existují přesné lineární inkrementální (i absolutní) snímače, ovšem jejich cena bývá značná a jejich konstrukce je často choulostivá na vnější vlivy. V mnoha úlohách lze s výhodou využít kombinaci rotačního snímače s děleným pastorkem (pro vymezení vůlí) a s ozubeným hřebenem, popř. s kladičkou nebo rýhovaným či hladkým třecím kolem. Jedno takové řešení, jež je též v sortimentu společnosti Distrelec, je na obr. 2. Vyrábí je a jako komplet dodává firma Wachendorff. Připojená zobrazovací jednotka může zobrazovat ujetou dráhu nebo rychlost pohybu. Systém se používá pro měření délek pásů a rozměřování plochých materiálů. Pro různé materiály jsou k dispozici různá měřicí kola: rýhovaná hliníková kola jsou vhodná pro měření pásů z pryže, měkkých plastů, jemných textilií nebo pro měření dřeva, kola z plastu značky Hytrel (kopolymer složený z pevné části polybutylen-tereftalátu a elastické části na bázi polyetherglykolů) jsou vhodná pro choulostivé povrchy, např. broušené dřevo nebo plasty, a pro naolejované kovové pásy, pryžová kola s protiskluzovými výstupky se používají pro měření koberců a hrubých textilií a kola z polyurethanu Vulkollan jsou vhodná pro měření nenaolejovaných kovů, papíru, lepenky, surového dřeva a plastů. Vzhledem k požadované přesnosti měřicího systému zde postačuje relativně levný inkrementální snímač s 50 pulsy na otáčku.

Měřit délku lze též inkrementálním snímačem s lankem. Měřicí lanko se odvinuje z bubínku umístěného v krytu snímače. Mechanismus snímače zajišťuje, aby lanko bylo neustále napnuté. Síla, jíž je lanko napínáno, je do 10 N. Používá se lanko z korozivzdorné oceli o průměru 0,45 mm, jež je na povrchu opatřeno plastovou ochrannou vrstvou. Tímto snímačem lze měřit délky do 2 m, opakovatelnost měření je 0,15 mm a přesnost ±0,1 % z měřicího rozsahu. Dodává se též varianta s analogovým výstupem 0 až 10 V, 4 až 20 mA nebo 0 až 10 kW. Varianta s analogovým výstupem je levnější, ovšem s horší přesností (±0,35 % z měřicího rozsahu). Výrobcem je opět firma Kübler.

(Distrelec)

Distrelec
tel.: 800 142 525
fax: 800 142 526
e-mail: info-cz@distrelec.com
http://www.distrelec.com