Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Snímače Micro-Epsilon ve sklářském průmyslu

Moderní sklářská výroba se vyznačuje vysokým taktem produkce a přísnými kvalitativními parametry. Pro kontrolu a řízení procesu je nutné použít snímače, které zvládnou měření tak specifického materiálu, jako je sklo. Sklo je transparentní, navíc se vyrábí v různých barevných odstínech, tvarech, má širokou škálu teplot a také se mění jeho složení. Má různé tvary. Ve sklářství a při výrobě displejů nacházejí uplatnění snímače Micro-Epsilon. 

Měření polohy a tloušťky skla

Pro měření polohy a rovinnosti plochého skla se používají bezdotykové konfokální nebo speciální laserové triangulační snímače. Konfokální snímače confocalDT (obr. 1) pracují s bílým světlem, sondy mají různý měřicí rozsah a offset. Dokážou měřit nejen vzdálenost, ale i tloušťku skla, a to v několika vrstvách. Proto se v masivním měřítku používají při výrobě displejů. Nové konfokální sondy mají také větší toleranci úhlu náklonu, proto jsou úspěšné i při měření zaoblených předmětů, jako jsou lahve, zkumavky, katetry apod. Jejich velkou výhodou je měření tloušťky skleněné stěny jen jedním snímačem.

Pro měření polohy skleněných desek je možné použít i laserové triangulační senzory, ale v režimu přímého odrazu. Jejich výhodou je nižší cena, nevýhodou malá tolerance k náklonu měřené plochy.

Pro polohu okrajů skleněných tabulí se používají laserové profilové skenery scanCONTROL BL s modrým laserem (obr. 2). 

Měření teploty skla

Teplota je kritickým parametrem v různých fázích výroby skla. Typickými úlohami jsou měření teploty roztaveného skla a měření teploty skla při jeho nahřívání při odstraňovaní vnitřního pnutí pohárů nebo žárovek. I v tomto případě je vyžadováno bezkontaktní měření, a to ve speciálních vlnových délkách, které minimalizují chybu měření způsobenou měnící se emisivitou. Zároveň zaručují měření teploty skla, a ne záření, které přes sklo prochází. Teploměry thermoMETER CT LaserGlass (obr. 3) a infračervené kamery thermoIMAGER TIM G7 (obr. 4) poskytují precizní měření s množstvím přidaných funkcí, jako „event graggber“ nebo teplotní liniový skener. 

Měření barvy skla

Pro přesné měření barevných odstínů skla se používá bezkontaktní snímač colorControl ACS7000 (obr. 5). Jedna ze snímacích sestav je přímo určena k měření barvy skla, fólií a jiných transparentních materiálů. Sestava se skládá ze dvou hlav, z nichž jedna je zdrojem světla, druhá je snímací. Obě jsou připojené k řídicí jednotce, která určí přesné složky snímané barvy, popř. rozhodne, je-li výrobek v předepsané toleranci. Systém colorCONTROL ACS je vysoce přesný měřicí systém pro měření barev s rozlišením 0,01 delta E a opakovatelností 0,03 až 0,08 delta E. 

(MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.)

Obr. 1. Konfokální snímač ConfocalDT 2422 je zvláště vhodný pro měření tloušťky průhledných materiálů, např. jednotlivých vrstev displeje

Obr. 2. Ačkoliv se k měření profilů běžně používá červený laser, k měření průhledných materiálů, např. skla, je vhodnější laser modrý, jaký používá např. scanCONTROL

Obr. 3. Bezdotykový teploměr thermoMETER CT LaserGlass pro měření teploty skla při výrobě

Obr. 4. Infračervená kamera thermoIMAGER TIM G7 je speciálně vyvinutá pro použití ve sklářském průmyslu

Obr. 5. Měřicí přístroj colorCONTROL ACS7000 je vhodný pro měření barvy skla, plastů a podobných materiálů