Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímače koncentrace oxidu uhelnatého

číslo 4/2006

Snímače koncentrace oxidu uhelnatého

Při kontrole a měření koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší je možné použít mnoho principů. Vždy je však nutné zvolit takový typ snímače, který nejenom splňuje technické požadavky, ale také vyhovuje ekonomickým hlediskům.

Tab. 1. Parametry snímačů GSU2

Snímaný plyn

oxid uhelnatý

Rozsah detekce

0 až 300 ppm

Výstupní signál

4 až 20 mA

Přesnost nastavení

5 %

Doba odezvy t90

do 60 s

Způsob připojení

dvouvodičové

Pracovní prostředí

bez nebezpečí výbuchu

Teplotní rozsah

–10 až +40 °C

Rozsah okolní vlhkosti

15 až 95 % rel.

Krytí elektroniky

IP20

Žhavené polovodičové snímače

V jednoduchých aplikacích, kde není kladen požadavek na velkou přesnost měření, byly pro detekci CO dlouhou dobu dominující žhavené polovodičové snímače. Tyto snímače vynikají dlouhou životností a nízkou cenou i náklady na provoz. Jejich nevýhodou je nelineární odezva čidla na koncentraci plynu. Jestliže je nutné spojitě měřit koncentraci nebo detekovat CO v několika úrovních, žhavená polovodičová čidla již nejsou příliš vhodná.

Elektrochemické snímače

Rozšíření elektrochemických snímačů s téměř lineární odezvou na změnu koncentrace CO bránila především krátká životnost a vysoká cena těchto čidel. Zlepšování technologických možností však přineslo pokrok i do této skupiny čidel.

Novinka na trhu – snímače GSU2

Snímače GSU2 (obr. 1) jsou elektronická zařízení pro monitorování koncentrace oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorách, jako jsou technologické provozy, hromadné garáže, kotelny apod., kde je nutné hlídat několik úrovní koncentrace plynu. Pro svou činnost využívají elektrochemické čidlo s prodlouženou životností. Jejich výstupem je proudový signál, který odpovídá průmyslovému standardu – proudové smyčce 4 až 20 mA. Snímače GSU2 se připojují k nadřízenému systému (řídicí počítač, vyhodnocovací ústředna apod.), kam předávají proporcionální signál odpovídající snímané koncentraci. Připojení je dvouvodičové, elektronika snímače je napájena pomocí výstupního signálu. Základní parametry snímačů jsou v tab. 1.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač koncentrace oxidu uhelnatého GSU2

Použitím proudového výstupu u snímačů GSU2 je zajištěno snadné připojení k běžným řídicím systémům. Polaritu stejnosměrného napájení není nutné u snímačů dodržovat. K napěťovým vstupům (např. v rozsahu 0 až 10 V) se přípojují pomocí přídavného rezistoru s vhodným odporem.

Snímače GSU2 by měly doplnit nabídku jednoduchých přístrojů pro kontrolu koncentrace oxidu uhelnatého v jednoduchých aplikacích, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na přesnost měření, ale současně je vyžadováno spojité sledování změny koncentrace. Také najdou uplatnění tam, kde je požadována zvýšená odolnost proti křížové citlivosti na jiné plyny. Kromě některých speciálních plynů (jako je např. acethylen nebo vodík) mají elektrochemická čidla použitá v těchto snímačích z tohoto hlediska mnohem lepší vlastnosti než srovnatelné detektory.

Snímače GSU2 procházejí závěrečným testováním a zkouškami, jejich zařazení do nabídky je plánováno na druhé pololetí roku 2006. S ohledem na přísnější požadavky kontroly životního prostředí a hygienických podmínek lze očekávat postupné uvádění těchto i podobných snímačů do běžné praxe.

Stanislav Pechal,
J. T. O. System, s. r. o.

J. T. O. System, s. r. o.
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 843 343, 602 546 347
fax: 571 842 338
e-mail: posta@jto.cz
http://www.jto.cz