Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Snímače do myších klecí

číslo 3/2005

Snímače do myších klecí

Myši z titulku zprávy výjimečně nejsou myši počítačové, které se v našem časopise obvykle vyskytují, ale živé laboratorní myši.

Obr. 1.

Firma Siemens a Floridská univerzita společně pracují na vývoji snímačů parametrů ovzduší. V myších klecích budou tyto snímače měřit koncentraci oxidu uhličitého a čpavku. Účelem je zajistit, aby změny koncentrací těchto látek v ovzduší neovlivňovaly výsledky laboratorních testů účinků nových terapeutických postupů. Vědci obvykle počítají s tím, že výsledky testů může ovlivnit např. potrava, kterou laboratorní zvířata dostávají, ale na kvalitu ovzduší a další faktory se většinou nemyslí.

Snímače jsou zkonstruovány jako mikroelektromechanické systémy MEMS (microelectromechanical systems). Obsahují vlastní polovodičový senzor koncentrace sledovaných plynů, ohřev a termální měření proudění vzduchu. Dokážou měřit kontinuálně a pro přenos dat jsou vybaveny radiofrekvenčním modulem. Lze je použít nejen v laboratořích, ale i pro sledování ovzduší v obytných a komerčních budovách a v průmyslových objektech. Rádiový modul sice zvyšuje cenu vlastního snímače, ale podstatně omezuje náklady na montáž kabelových rozvodů.

(Bk)