Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snímače di-soric pro automobilový průmysl a strojírenství

Německá společnost di-soric se již třicet let věnuje vývoji, výrobě a prodeji snímačů pro průmyslovou automatizaci. Dodává světelné závory a závěsy, laserové snímače vzdálenosti, kapacitní a ultrazvukové snímače přiblížení, snímače barev, speciální snímače pro pneumatické a hydraulické pohony nebo pro uchopovače robotů a mnoho dalších typů snímačů. Velkou výhodou vlastního vývojového oddělení je to, že zákazníci, mezi něž patří malé a střední firmy stejně jako velké koncerny, mohou využívat nejen běžné katalogové snímače, ale i snímače upravené či vyvinuté na zakázku, včetně příslušenství přizpůsobeného na míru. Snímače di-soric se používají v mnoha oborech průmyslové výroby, ale nejčastěji se s nimi lze setkat ve strojírenství a automobilovém průmyslu.

 
Tento článek představuje několik aktuálních novinek ze sortimentu firmy di-soric.
 

Laserový snímač LVHT 51 M 400 s potlačením vlivu pozadí i popředí

Nabídka laserových snímačů polohy, které pracují na principu triangulace, byla rozšířena o nový snímač LVHT 51 M 400 G3-B4 s řádkovým přijímacím senzorem CMOS (obr. 1). Díky tomu dokáže snímač plnit více funkcí, než jen spínat při výskytu předmětu v zadané poloze: umožňuje prostřednictvím funkce teach-in nastavit zóny akceptace a současně odstínit vliv rušivých předmětů v pozadí, ale i v popředí.
 
Laserový zdroj snímače LVHT 51 M 400 G3-B4 vyzařuje na detekovaný předmět kolimovaný laserový paprsek červené barvy . (o vlnové délce 650 nm). Průměr světelné stopy je 2 mm. Laserový paprsek je po difuzním odrazu a průchodu optickou soustavou přijímače detekován řádkovým senzorem CMOS s velkým rozlišením. To, na kterou část senzoru odražený paprsek dopadne, závisí na vzdálenosti mezi předmětem a snímačem. Funkcí teach-in lze potom snadno nastavit, která oblast řádkového senzoru sepne výstup.
 
Snímač má funkci velmi rychlého přizpůsobení výkonu laserového zdroje, a proto dokáže kompenzovat změny odrazivosti, struktury povrchu a barvy detekovaného objektu. Díky velkému rozlišení senzoru je možné nastavit i velmi úzkou zónu akceptace. Minimální vzdálenost, na níž lze předmět detekovat, je přímo úměrná maximální požadované detekční vzdálenosti. Snímač lze nastavit tak, aby naprosto spolehlivě detekoval předměty ve velmi velkém rozsahu vzdáleností od snímače: rozsah detekce je 50 až 400 mm.
 
Funkce teach-in se aktivuje tlačítkem na snímači nebo externím signálem. Externím signálem je také možné tlačítko teach-in zablokovat a ochránit tak snímač proti nechtěným změnám nastavení. Diagnostické LED signalizují připojení napájecího napětí a stav výstupu.
 
Výstup push-pull je možné tlačítkem teach-in invertovat a přizpůsobit tak výstupní funkci požadavkům zákazníka.
 
Typické příklady použití jsou kontrola, třídění a separace malých součástek nebo detekce přítomnosti předmětů ve stanovené vzdálenosti. Úlohy tohoto typu se vyskytují v mnoha oblastech průmyslové výroby. Nové snímače s možností nastavení zón akceptace a potlačením vlivu pozadí i popředí jsou vhodné i pro úlohy, kde bylo dosud nutné použít snímače vzdálenosti s externí vyhodnocovací elektronikou. V těchto případech představují zvláště jednoduché, spolehlivé a cenově výhodné řešení.
 

Kapacitní snímače nyní i v pouzdře M8

Kapacitní snímače přiblížení KDTC byly v časopise Automa již představeny – byla jim věnována kapitola v článku Nová generace snímačů di-soric v čísle 8-9 v roce 2013 (str. 70–71). Jde o kapacitní snímače určené k vestavné (flush) montáži s odolným pouzdrem z korozivzdorné oceli. Detekují kapaliny, práškové materiály i pevné předměty bez ohledu na jejich elektrickou vodivost, dokonce i skrz stěnu nádrže nebo uvnitř obalu (obr. 2). Spínací bod se nastavuje tlačítkem teach-in nebo na dálku externím signálem.
 
Ve zmíněném článku byla představena jejich verze ve válcovém pouzdře M12; letos do sortimentu přibyla i varianta KDTC 08 v pouzdře M8. Spínací vzdálenost je nastavitelná v rozmezí 0,1 až 3 mm, třída krytí je IP65 a připojovací konektor M8.
 

Několik desítek laserových snímačů v jednom kompaktním pouzdře

Di-soric rozšiřuje svou nabídku optických vidličkových snímačů s běžným i laserovým světlem o nový snímač LLGT 081 (obr. 3). Zdroj světla se speciální optickou soustavou na jedné straně vidličky vysílá paralelní svazek laserových paprsků, který na druhé straně dopadá na řádkový senzor CMOS. Snímač v tomto uspořádání dokáže nejen spínat, ale i měřit rozměry předmětu ve vidličce. Vzhledem k rozlišení 20 μm může tento snímač detekovat i malé odchylky rozměrů. Zachována je přitom zásadní přednost vidličkových snímačů: jejich montáž je velmi snadná, neboť není třeba časově náročná justáž vysílače a přijímače. Snímače LLGT 081 jsou vybaveny dvěma digitálními výstupy push-pull a jedním analogovým napěťovým nebo proudovým výstupem (v závislosti na zvoleném modelu). K nastavení výstupů jsou určena dvě tlačítka teach-in nebo lze využít externí signál. Snímač umožňuje i externí spouštění měření signálem trigger.
 
Základní měřicí rozsah je 25 mm. Podle požadavků úlohy jej lze omezit, aby bylo i pro menší předměty dosaženo plného rozsahu výstupního analogového signálu (4 až 20 mA nebo 0 až 10 V). Analogový signál nastavený funkcí tech-in lze invertovat nebo zmrazit externím signálem. K dispozici jsou navíc dva spínací výstupy, zcela nezávislé na nastavení rozsahu analogového výstupu. U spínacích výstupů lze nastavit, zda jde o horní nebo dolní mez; v případě potřeby je možné nastavení mezí invertovat. Tak lze dosáhnout velkého množství variant výstupů pro mnoho různých úloh; dva příklady jsou uvedeny na obr. 3 a obr. 4.
 
Kovový kryt snímače nabízí několik možností montáže. Ve většině úloh je jednoduché výměnou běžné vidličky za vidličku LLGT 081 doplnit funkci spínání o funkci měření rozměru. LED signalizují stav snímače i jeho výstupů a velmi usnadňují uvedení snímače do provozu a jeho nastavení.
 
Typické příklady použití jsou hlídání hrany nebo okraje, např. dopravníkového pásu (obr. 5), kontrola, třídění a separace drobných součástek (obr. 6) nebo měření a kontrola rozměrů malých částí, např. korálků nebo bižuterie, které lze jen obtížně měřit jinými způsoby.
 

Fotoelektrické snímače – nejlepší poměr ceny k výkonu na trhu

Nové fotoelektrické snímače přítomnosti OH/OT/OR 18 v pouzdře M18 mají výborné rozlišení a velkou snímací vzdálenost. Snímače OH jsou difuzní snímače s potlačením vlivu pozadí s dosahem 30 až 130 mm, snímače OT jsou difuzní snímače bez potlačení vlivu pozadí s dosahem až 1 m a OR jsou retroreflektivní snímače (vyžadují montáž odrazky) s dosahem až 3 m. Nadřazená řídicí jednotka může využít oba typy jejich výstupů, NO (normally open; spínání tmou) i NC (normally closed; spínání světlem). Snímače jsou dodávány s 2m kabelem nebo s konektorem M12. Tělo snímačů může být z plastu nebo kovu, snímače mají kompaktní tvar a krytí je IP67. Citlivost snímačů se nastavuje potenciometrem na těle snímače. Výhody nových snímačů podtrhuje výhodný poměr ceny a technických parametrů.
 
Snímače řady OH/OT/OR/OES 30, doplněné novými provedeními, jsou také fotoelektrické snímače, ale v kvádrovém pouzdře. Podobně jako u předchozích, i zde jsou OH difuzní snímače s potlačením pozadí, OT difuzní snímače bez potlačení pozadí a OR retroreflektivní snímače určené pro použití s odrazkou. Navíc je zde provedení OES – jednocestná světelná závora. Všechny snímače jsou dodávány s konektorem nebo s kabelem. Snímače jsou charakteristické kompaktním tvarem a velkým pracovním dosahem. Jsou určeny pro práci v nepříznivých podmínkách; zvláště lze vyzdvihnout jejich odolnost proti vibracím. Montují se pomocí otvorů se standardizovanou roztečí 25,4 mm. U verze OR 30 je k dispozici i provedení pro detekci průhledných předmětů. U snímačů s potlačeným pozadím je dosah 30 až 200 mm, popř. 30 až 400 mm u verze s infračerveným světlem. Snímače OT mají dosah do 1 m, OR do 5 m a jednocestné závory OES až 20 m.
 

Závěr

S výběrem snímačů a vhodného příslušenství pomůže vyhledávač na webové stránce www.di-soric.com nebo zájemci se mohou obrátit přímo na distributora snímačů di-soric v České republice, společnost Amtek, kde dostanou kompletní technickou a obchodní podporu.
Obr. 1. Laserový triangulační snímač LVHT 51 M 400 G3-B4 s řádkovým přijímacím senzorem CMOS
Obr. 2. Kapacitní snímač KDCT dokáže detekovat přítomnost kapaliny v lahvi i přes obal
Obr. 3. Vidličkový laserový snímač LLGT 081 s řádkovým zdrojem světla
Obr. 4. Příklad použití snímače LLGT 081 pro třídění nástrojů: spínací výstup A je aktivován při velikosti objektu 5 mm ± 0,5 mm, spínací výstup B při velikosti objektu 15 mm ± 0,5 mm, analogový výstup indikuje průměr nástroje
Obr. 5. Příklad použití snímače LLGT 081 pro hlídání polohy pásu – analogový signál indikuje polohu pásu; je-li okraj pásu mimo nastavené meze, je vybaven varovný signál
Obr. 6. Fotoelektrické snímače OH/OT/OR 18
Obr. 7. Fotoelektrické snímače OH/OT/OR/OES 30