Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Snímače čárového kódu Dataman 100/200 s metodou čtení 2DMax+

Společnost Cognex Corporation začlenila vyspělou softwarovou metodu čtení čárového kódu 2DMax+™ do kompaktních, napevno montovaných snímačů čárového kódu DataMan® 100 a 200. Touto metodou nyní čtečky dokážou identifikovat a dekódovat silně poškozené nebo nedokonale označené maticové (2D) kódy. Snímače čárového kódu tedy nejsou ovlivňovány změnou osvětlení, způsobem označování, kvalitou kódu nebo povrchovou úpravou. Tato schopnost se uplatní zvláště v odvětví výroby potravin a nápojů, ve farmaceutickém průmyslu a při balení spotřebitelských produktů. Čtení čárového kódu v těchto odvětvích je často velmi náročné z důvodu špatné kvality tisku, různých velikostí dílů, zakřivení povrchů a poškození značek povětrnostními vlivy nebo manipulací v dodavatelském řetězci. Metoda 2DMax+ pomáhá v těchto oborech dosahovat značné úspěšnosti čtení a maximalizovat objem produkce. Ačkoliv mají čárové kódy Data Matrix zabudovanou funkci opravy chyb, nemusí být kód přečten v případě, že není úplný. Metodou 2DMax+ je možné přečíst kódy Data Matrix, přestože chybí jejich kritické prvky. 2DMax+ rovněž dokáže lokalizovat a dekódovat přeexponované nebo podexponované kódy Data Matrix bez nutnosti několikanásobného načítání. Roste díky tomu objem produkce, rychlost a celková spolehlivost. Snímače DataMan 100 a 200 mají mimořádně malé rozměry – pouhých 23 × 42 × 64 mm. Snímače řady DataMan 200 využívají proměnlivé zaostřování s tekutými čočkami pro případy vyžadující větší hloubku ostrosti nebo přeostřování po změně produktu.

Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, e-mail: sales@cognex.cz, www.cognex.com