Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Snímače a vyhodnocovací jednotky

Automa 9/2001

(ifm electronic)

Snímače a vyhodnocovací jednotky

Na 43. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, ve stánku č. C-II 201 představí firma ifm electronic nové výrobky z oboru automatizace a senzoriky. Předvedeny budou panely s instalovanými indukčními a kapacitními přibližovacími spínači, optoelektronickými senzory, senzory pro zjišťování proudění kapalin a plynů, s inkrementálními a absolutními rotačními snímači, snímači tlaku, elektronickými digitálními čítači, vyhodnocovacími jednotkami a s dalšími automatizačními prostředky. Nejzajímavější přístroje budou předvedeny v činnosti.

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 4.

Zájemci budou seznámeni s elektronickými snímači hladiny řady LI, určenými především pro bezpečné zjišťování mezních stavů hladiny téměř všech druhů kapalin; tyto senzory jsou odolné vůči agresivním emulzím a kapalinám a vyhovují normám pro vodní hospodářství (WHG, § 19).

Indukční senzory efektorm jsou určené pro aplikace v extrémně nepříznivých podmínkách. Vynikají velkou spínací vzdáleností (typy M18 až M22), životností, spolehlivostí a možností rychlé montáže.

Obr. 1.

Nová řada optických senzorů řady OJ je určená pro potravinářský průmysl a průmyslovou automatizaci. Senzory OJ jsou odolné proti běžným chemikáliím. Paprsek viditelného světla umožňuje jejich přesné nasměrování při uvádění do provozu. Všechny senzory mají stejné rozměry a jsou k dispozici v provedení s optickou soustavou umístěnou na čelní nebo na boční straně pouzdra. Laserové optické senzory řady OJ vynikají vysokou přesností a jsou schopné na velkou vzdálenost zjišťovat i velmi malé předměty – až do průměru 0,8 mm. Viditelná světelná skvrna laserového světla na objektu nebo reflektoru usnadňuje směrování měřicího laserového paprsku.

Elektronické teploměry pro aplikace s velkými nároky na hygienu v provedení TT a TS představují kompaktní systém s vyhodnocovací elektronikou a s programovatelnými analogovými nebo spínacími výstupy. Jsou určeny k hlídání teplot kapalných a pastových médií v technologických procesech, především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost a spolehlivost měření teploty. Typy bez ponorných trubic vynikají krátkou dobou reakce při změnách teplot.

Obr. 5.

Displej FX 360 je multifunkční vyhodnocovací systém, určený např. pro měření rychlosti dopravníkových pásů, zjišťování počtu otáček hřídelí strojů, čítání výrobků na výrobních linkách, čítání taktů strojů, měření dob technologických procesů apod.

Datamonitor je zařízení vhodné k hlídání procesů a funkcí, např. zobrazení průběhů teplot nebo výrobních procesů.

Impulsní dělič s nastavitelným dělícím poměrem je určen pro vyhodnocovací systémy a řídicí jednotky s nízkou vstupní frekvencí.

Ve stánku budou k dispozici také informace o programovacím přístroji PP 2000 pro snímače tlaku PP 70xx, a o komponentách a modulech sběrnice AS-i, jako je např. inteligentní logický modul SmartLogic. Dále bude možné vidět inteligentní moduly pro řízení chodu asynchronních motorů a mnoho dalších výrobků.

V tomto krátkém článku nejsou zdaleka uvedeny všechny novinky a informace o výrobcích ifm electronic. Podrobné informace zájemci získají ve stánku firmy na MSV v Brně nebo na adrese uvedené za článkem.

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 75 01 68, 67 75 01 69
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz