Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímače a regulátory velmi malých hmotnostních průtoků Quantim

číslo 2/2003

Snímače a regulátory velmi malých hmotnostních průtoků QuantimTM

Přesné hmotnostní průtokoměry a regulátory malého průtoku kapalných médií řady QuantimTM od firmy Brooks Instruments, součásti skupiny Emerson Process Management, byly v ČR poprvé představeny na veletrhu Pragoregula/Elexpo 2001, kde také získaly jedno z pěti ocenění Grand Prix. Jde o tzv. několikaparametrové snímače, v daném případě primárně určené k měření malých hmotnostních průtoků a dále objemového průtoku, hustoty a teploty kapalných médií. Protože měření průtoku je často spojeno s jeho řízením, mohou být integrovanou součástí kompaktního přístroje (půdorys 96,8 × 36,8 mm při výšce od 139,8 do 218,2 mm, podle krytí a typu) ventil a číslicový PID regulátor (obr. 1).

Obr. 1.

Přístroje využívají známý Coriolisův princip, běžně používaný k měření hmotnostního průtoku v průmyslu, ovšem poprvé ve světě modifikovaný pro měření velmi malých průtoků. Měřicí trubice ve tvaru U kmitá frekvencí 220 Hz. Má velmi malé rozměry (světlost pouhých 0,584 mm) a její pohyb je snímán bezkontaktně pomocí vláknové optiky, a nikoliv dotykově piezoelektricky (jak je běžné u standardních Coriolisových průtokoměrů).

Průtokoměry Quantim velmi přesně měří, popř. plynule a nepřetržitě řídí skutečný hmotnostní průtok, bez kalkulací se „standardním médiem“, nezávisle na stavových veličinách a fyzikálních vlastnostech i způsobu proudění média. Jsou mechanicky velmi jednoduché, bez pohyblivých částí, a tudíž v provozu velmi spolehlivé a se stabilními metrologickými vlastnostmi. Netvoří překážku ani nevyžadují zvláštní úpravy technologického potrubí.

Inovované modely průtokoměrů QmM003K a QmM500G uvedené na trh v roce 2002 jsou nabízeny s krytím IP40 a IP65 i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (IP65-XP). Horní mez měřicího rozsahu je u modelu 003K od 0,5 do 5 kg/h (při řízeném průtoku do 3 kg/h) a u modelu 500G od 0,05 do 0,5 kg/h. Plnohodnotně měřit lze již od 0,005 kg/h. Stabilita nuly je lepší než 0,003 kg/h (model 003K), popř. 0,0005 kg/h (model 500g), a jmenovitá sdružená chyba (opakovatelnost, linearita, hystereze) je v rozmezí od 0,5 do 1,5 % měřené hodnoty. Výstupní signál je 0 až 5 V DC, popř. 4 mA až 20 mA s protokolem HART rev. 5.

Snímače a regulátory hmotnostního průtoku Quantim s výhodou nahrazují např. dosavadní dávkovací čerpadla, přesné váhy a termální hmotnostní průtokoměry při dávkování přísad v petrochemii a v potravinářství, aromátů při zpracování tabáku, barviv a pigmentů při výrobě barev a laků, při odorizaci zemního plynu, zpracování odpadních vod a v mnoha dalších aplikacích.

MaRTOP, s. r. o.
Jihovýchodní I 10/714
141 00 Praha 4
tel.: 272 772 503
tel./fax: 272 769 309
e-mail: martop@login.cz
http://www.brooksinstrument.com

Inzerce zpět